Процедура : 2016/3001(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1319/2016

Внесени текстове :

B8-1319/2016

Разисквания :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.24
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0479

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 496kWORD 50k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.756v01-00
 
B8-1319/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP))


Мария Габриел, Богдан Брунон Вента, Михаел Галер, Йоахим Целер, Брайън Хейс, Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра, Морис Понга, Франк Енгел, Кристиан Дан Преда, Иво Белет от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP))  
B8-1319/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Демократична република Конго (ДРК), и по-специално резолюциите си от 10 март 2016 г.(1) и от 23 юни 2016 г.(2),

–  като взе предвид изявленията на местно равнище на ЕС от 25 юни относно положението с правата на човека в ДРК и от 2 август 2016 г. и 24 август 2016 г. относно избирателния процес в ДРК вследствие на стартирането на националния диалог в ДРК,

–  като взе предвид съвместните изявления за пресата от 16 февруари 2016 г. и от 5 юни 2016 г. от Африканския съюз, Организацията на обединените нации, Европейския съюз и Международната организация на франкофонията относно необходимостта от всеобхватен политически диалог в ДРК и ангажимента им да подкрепят конгоанските участници в усилията им за консолидиране на демокрацията в страната,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 15 август 2016 г. относно насилието в ДРК,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 23 май 2016 г. и от 17 октомври 2016 г. относно ДРК,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно ДРК, и по-специално Резолюция 2293 (2016) относно подновяване на режима на санкции по отношение на ДРК и мандата на експертната група и Резолюция 2277(2016), с която се подновява мандатът на мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO),

–  като взе предвид изявлението за медиите на Съвета за сигурност на ООН от 15 юли 2016 г. и 21 септември 2015 г. относно положението в ДРК,

–  като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН от 9 март 2016 г. относно мисията на ООН за стабилизиране в ДРК и относно изпълнението на Рамката за мир, сигурност и сътрудничество за ДРК и региона,

–  като взе предвид доклада от 23 юни 2016 г. на експертната група на ООН относно ДРК,

–  като взе предвид декларациите от Найроби от декември 2013 г.,

–  като взе предвид Рамковото споразумение за мир, сигурност и сътрудничество за ДРК и региона, подписано в Адис Абеба през февруари 2013 г.,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

–  като все предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–  като взе предвид конституцията на Демократична република Конго, приета на 18 февруари 2006 г.,

–  като взе предвид Споразумението от Котону,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че според Конституцията президентът на ДРК може да бъде избиран най-много за два мандата, като първоначално бе планирано следващите президентски и парламентарни избори да бъдат проведени до края на 2016 г., предвид факта, че мандатът на президента Кабила изтича на 20 декември 2016 г.;

Б.  като има предвид през последните две години президентът Джоузеф Кабила, на власт от 2001 г. насам, използва административни и технически средства за забавяне на изборите и оставане на власт след края на конституционния си мандат; като има предвид, че тези текущи забавяния в подготовката на изборите причиниха безпрецедентно политическо напрежение, вълнения и насилие из цялата страна;

В.  като има предвид, че през ноември 2015 г. президентът Кабила обяви започването на национален диалог; като има предвид, че впоследствие Африканският съюз назначи бившия министър-председател на Того Едем Коджо за посредник в националния политически диалог; като има предвид, че двете основни опозиционни групи отказаха да участват в диалога, който считат за неприобщаващ и недемократичен, както и тактика за отлагане;

Г.  като има предвид, че Африканският съюз, ООН, Европейският съюз и Международната организация на франкофонията съвместно подчертаха важността на диалога и търсенето на споразумение между политическите участници, което зачита демокрацията и принципите на правовата държава, и приканиха всички конгоански политически участници да сътрудничат в пълна степен на Едем Коджо;

Д.  като има предвид, че на 18 октомври 2016 г. бе подписано споразумение между президента Кабила и част от опозицията за отлагане на президентските избори до април 2018 г.; като има предвид, че съгласно условията на това споразумение, президентът Кабила, на когото бе следователно разрешено да остане на власт след 2016 г., назначи нов временен министър-председател – Сами Бадибанга, член на опозицията, отговарящ за сформирането на ново правителство;

Е.  като има предвид, че споразумението предвижда осъществяването на ново преброяване на населението и избирателните списъци в срок до юли 2017 г. и създаването на „Comité de Suivi“, отговарящ за проследяването на изборния процес и докладване за неговото ефективно прилагане на месечна основа;

Ж.  като има предвид, че мирното, прозрачно и своевременно провеждане на президентските и парламентарните щеше да допринесе много за консолидирането на напредъка, постигнат в ДРК през последните повече от десет години;

З.  като има предвид, че от януари 2015 г. насам конгоански служители от службите за сигурност и разузнаване предприемат репресивни мерки срещу мирни активисти и представители на опозицията и гражданското общество, които се противопоставят на опитите да се даде позволи на президента Кабила да остане на власт след конституционно определеното ограничение от два мандата;

И.  като има предвид, че групи, борещи се за правата на човека, непрекъснато докладват за влошаване на положението с правата на човека и свободата на изразяване на мнение и на събрания в ДРК, включително за използване на прекомерна сила срещу мирни демонстранти, произволни арести и задържания и политически мотивирани съдебни процеси; като има предвид, че четирима млади активисти бяха арестувани на 18 ноември 2016 г., два дни преди планираната демонстрация срещу конгоанското правителство в Киншаса; като има предвид, че понастоящем демонстрациите са забранени в Киншаса и Лубумбаши; като има предвид, че наблюдателите се опасяват от ескалация, след като лидерите на опозицията повториха призива си за обща стачка и за засилена улична кампания през следващите седмици;

Й.  като има предвид, че на 19 септември 2016 г. в Киншаса избухнаха насилствени сблъсъци между полицейски служители и протестиращи, като доведоха до смъртта на повече от 50 души; като има предвид, че четирима души загинаха, когато седалищата на три от опозиционните партии бяха плячкосани и опожарени;

K.  като има предвид, че според доклад на Съвместната служба за правата на човека на ООН, по време на проведените между 19 и 21 септември 2016 г. демонстрации са били докладвани 422 случая на нарушения на правата на човека от служители на полицията и силите за сигурност;

Л.  като има предвид, че в резултат на тези събития, на 16 октомври 2016 г. главният прокурор на Международния наказателен съд изпрати делегация в ДРК за наблюдение на място на критичното състояние на правата на човека и насилието в страната;

M.  като има предвид, че се наблюдава сериозно влошаване на свободата на медиите в ДРК, която е ограничена от постоянни заплахи и нападения срещу журналисти; като има предвид, че най-малко десет медии и радио станции са били затворени от органите на властта през последните две години; като има предвид, че на 14 ноември 2016 г. телевизионен журналист беше убит от дузина въоръжени мъже в родния му град; като има предвид, че ДРК понастоящем е класирана на 152-ро място от общо 180 в Световния индекс за свобода на печата на „Репортери без граници“;

Н.  като има предвид, че през септември 2016 г. Съединените американски щати наложиха целеви санкции срещу двама висши конгоански служители в отговор на подкопаването от тяхна страна на демократичните процеси и институции в Демократична република Конго;

O.  като има предвид, че положението бива изострено от трайния характер и консолидирането на безнаказаността в ДРК; като има предвид, че положението със сигурността в ДРК продължава да се влошава, особено в източната част на страната, в резултат на насилие, причинено от повече от 30 чуждестранни и местни въоръжени групировки, като постоянно се съобщава за нарушения на правата на човека и международното право, включително целенасочени нападения срещу цивилни лица, широко разпространено сексуално и основано на пола насилие, системно набиране на деца и злоупотребяване с деца от въоръжени групировки, както и извънсъдебни екзекуции;

П.  като има предвид, че по преценка на хуманитарни агенции политическата нестабилност хвърля страната в хаос и кара населението ѝ, което вече е обезсилено от различни предишни и настоящи кризи, да изпада в крайна бедност и несигурност, като понастоящем над 5 милиона души се нуждаят от помощ за предоставяне на храна;

Р.  като има предвид, че Националната индикативна програма за ДРК за периода 2014—2020 г., финансирана с 620 милиона евро от 11-ия Европейски фонд за развитие, отдава приоритет на укрепването на управлението и на принципите на правовата държава, включително провеждането на реформи в съдебната система, полицията и армията;

1.  изразява съжаление във връзка с неуспеха на правителството и на независима национална избирателна комисия (ННИК) да проведат президентски избори в рамките на конституционния срок; отново призовава за успешно и навременно провеждане на изборите, в пълно съответствие с конгоанската конституция и Африканската харта за демокрация, избори и управление, и настоява на отговорността, която конгоанското правителство носи за гарантиране на благоприятна среда за прозрачни, надеждни и приобщаващи избори във възможно най-кратки срокове;

2.  отбелязва подписаното на 18 октомври 2016 г. споразумение между президента Кабила и част от опозицията; припомня, че това споразумение и довелият до него политически диалог не успяха да включат всички сегменти на опозицията, нито да изградят консенсус относно политическия преход; призовава всички участници да участват конструктивно за постигането на едно по-консенсусно решение, което би гарантирало провеждането на честни, мирни и прозрачни избори във възможно най-кратки срокове и най-късно преди април 2018 г.; припомня, че мандатът на президента Кабила приключва на 20 декември, както и че президентският мандат е ограничен от Конституцията до два мандата;

3.  настоятелно призовава всички политически участници да започнат мирен и конструктивен диалог, за да се предотврати задълбочаване на настоящата политическа криза и да се въздържат от по-нататъшно насилие и провокации; приветства положените от CENCO (Национална конференция на католическите епископи) усилия за изграждането на по-широк консенсус относно политическия преход; приветства органите на властта, както и опозицията, да се въздържат от всякакви действия или изявление, които виха могли да предизвикат допълнителни вълнения;

4.  изразява дълбока загриженост по отношение на влошаващото се положение с правата на човека и увеличаващите се ограничения на политическото пространство в ДРК, и по-специално инструментализирането на съдебната система и насилието и заплахите, пред които са изправени защитниците на правата на човека, политическите опоненти и журналистите; призовава за незабавното освобождаване на всички политически затворници; призовава органите незабавно да отменят всички наложени на медиите ограничения;

5.  решително осъжда актовете на насилие в страната от 19 и 20 септември 2016 г. и настоява на задължението на правителството да зачита, защитава и насърчава правата на човека и основните свободи на своите граждани; припомня, че свободата на изразяване на мнение, на сдружаване и на събрания е в основата на динамичния политически и демократичен живот, както и че всяко използване на сила срещу мирни демонстрации следва да бъдат забранено;

6.  призовава за пълно, задълбочено и прозрачно разследване на твърденията за нарушения на правата на човека, извършени по време на протестите с оглед идентифициране на виновниците и потърсване на отговорност;

7.  призовава заместник-председателя/върховен представител и държавите членки да използват в пълна степен всички инструменти на политиката, включително препоръките, публикувани в окончателния доклад на мисията за наблюдение на изборите на ЕС от 2011 г., и в доклада на мисията за последващи действия от 2014 г., както и да упражнят политически натиск на най-високо равнище с оглед предотвратяването на разпространението на свързано с изборите насилие в ДРК и евентуално допълнително дестабилизиране на региона на Големите африкански езера;

8.  отново изразява своя призив към ЕС да наложи целенасочени санкции срещу лицата, отговорни за тежките репресии и за подкопаването на демократичния процес в ДРК, в това число забрани за пътуване и замразяване на активи, вследствие на заключенията на Съвета от 17 октомври 2016 г.; подчертава, че ЕС трябва да използва санкциите като лост за воденето на политически контакти на най-високо равнище, както и в рамките на политическия диалог по член 8 от Споразумението от Котону, при изискване на ясни гаранции от президента и новото правителство по отношение на организирането на президентските и парламентарните избори и зачитането на конгоанската конституция;

9.  призовава делегацията на ЕС да продължи да следи отблизо развитието на ситуацията в ДРК и да използва всички подходящи средства и инструменти за подкрепа на защитниците на правата на човека и движенията в защита на демокрацията; призовава заместник-председателя/върховен представител да обмисли възможността за увеличаване на капацитета за посредничество на делегацията на ЕС за сътрудничество с Африканския съюз с цел оказването на подкрепа за провеждането на един по-приобщаващ политически диалог и предотвратяване на задълбочаването на политическата криза и на по-нататъшното разпространение на насилието;

10.  отново изразява своята подкрепа спрямо мисията на Африканския съюз като инструмент за улесняване на политически диалог в ДРК; подчертава неговата ключова роля за предотвратяване на политическа криза в Централна Африка и призовава за засилване на ангажимента му в полза на пълното зачитане на конгоанската конституция; призовава за постоянен диалог между страните от региона на Големите африкански езера, за да бъде предотвратена всяка по-нататъшна дестабилизация; в тази връзка приветства провеждането на Международната конференция на региона на Големите африкански езера с цел оценка на ситуацията в ДРК, състояла се в Луанда през октомври 2016 г.;

11.  припомня, че мирът и сигурността са предпоставки за успешни избори и стабилна политическа среда; в тази връзка приветства подновяването на мандата на MONUSCO и засилването на неговите правомощия за защита на цивилното население и за отстояване на правата на човека в контекста на изборите;

12.  отново изразява дълбоката си загриженост по повод на тревожното хуманитарно положение в ДРК; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат своята помощ за народа на ДРК с цел подобряване на условията на живот на най-уязвимите групи от населението и преодоляване на последиците от разселването, продоволствената несигурност и природните бедствия;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на президента, министър-председателя и Парламента на ДРК, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0085.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0290.

Правна информация - Политика за поверителност