Procedūra : 2016/3001(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1319/2016

Pateikti tekstai :

B8-1319/2016

Debatai :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.24
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0479

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 418kWORD 48k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.756v01-00
 
B8-1319/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2016/3001(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda, Ivo Belet PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2016/3001(RSP))  
B8-1319/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR), ypač į 2016 m. kovo 10 d.(1) ir 2016 m. birželio 23 d.(2) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 25 d. ES vietos lygiu paskelbtą pranešimą dėl žmogaus teisių padėties KDR ir į 2016 m. rugpjūčio 2 d. ir 2016 m. rugpjūčio 24 d. pranešimus dėl rinkimų proceso KDR paskelbus apie nacionalinio dialogo pradžią,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 16 d. ir 2016 m. birželio 5 d. Afrikos Sąjungos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Tarptautinės Frankofonijos organizacijos bendrus pranešimus spaudai dėl to, kad KDR būtinas įtraukus politinis dialogas, ir į jų įsipareigojimą remti Kongo veikėjus, kurie siekia šalyje įtvirtinti demokratiją,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir jos atstovo spaudai 2016 m. rugpjūčio 15 d. pareiškimą dėl smurto KDR,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. gegužės 23 d. ir 2016 m. spalio 17 d. išvadas dėl KDR,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl KDR, visų pirma į rezoliuciją Nr. 2293 (2016 m.) dėl sankcijų KDR režimo atnaujinimo ir ekspertų grupės įgaliojimų ir rezoliuciją Nr. 2277 (2016 m.), kuria buvo atnaujinti JT stabilizavimo misijos KDR (MONUSCO) įgaliojimai,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 15 d. ir 2016 m. rugsėjo 21 d. JT Saugumo Tarybos pranešimus spaudai dėl padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 9 d. JT generalinio sekretoriaus ataskaitas dėl JT stabilizavimo misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje ir dėl KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimo įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 23 d. JT ekspertų KDR klausimais grupės pranešimą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio mėn. Nairobio deklaracijas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario mėn. Adis Abeboje pasirašytą KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 18 d. Tarybos išvadas dėl Kongo Demokratinės Respublikos Konstitucijos,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi KDR prezidento konstituciniai įgaliojimai apriboti dviem kadencijomis ir kadangi kitus prezidento ir parlamento rinkimus iš pradžių numatyta surengti 2016 m. pabaigoje, o prezidento J. Kabilos įgaliojimai baigiasi 2016 m. gruodžio 20 d.;

B.  kadangi pastaruosius dvejus metus prezidentas J. Kabila, kuris savo pareigas eina nuo 2001 m., naudoja administracines ir technines priemones, kuriomis bando atidėti rinkimus ir išlikti valdžioje pasibaigus konstituciniam įgaliojimų laikotarpiui; kadangi dėl šių nuolatinių vėlavimų atlikti parengiamuosius rinkimų organizavimo darbus visoje šalyje kilo precedento neturinti politinė įtampa, neramumai ir smurtas;

C.  kadangi 2015 m. lapkričio mėn. prezidentas J. Kabila paskelbė pradedantis nacionalinį dialogą; kadangi vėliau Afrikos Sąjunga paskyrė buvusį Togo ministrą pirmininką Edemą Kodjo nacionalinio politinio dialogo tarpininku; kadangi dvi pagrindinės opozicijos grupės atsisakė dalyvauti, jų manymu, neįtraukiame ir nedemokratiškame dialoge ir taikant vilkinimo taktiką;

D.  kadangi Afrikos Sąjunga, Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga ir Tarptautinė Frankofonijos organizacija kartu pabrėžė, kaip svarbu palaikyti dialogą ir siekti politinių veikėjų susitarimo, pagal kurį būtų laikomasi demokratijos ir teisinės valstybės principų, ir primygtinai paragino visus Kongo politinius subjektus išplėsti visapusišką bendradarbiavimą, į jį įtraukiant Edemą Kodjo;

E.  kadangi 2016 m. spalio 18 d. prezidentas J. Kabila ir opozicijos frakcija pasirašė susitarimą dėl prezidento rinkimų atidėjimo iki 2018 m. balandžio mėn.; kadangi pagal šio susitarimo sąlygas prezidentas J. Kabila, kuriam leista likti valdžioje po 2016 m., paskyrė laikiną ministrą pirmininką Samį Badibangą – opozicijos narį, – kuriam būtų pavesta formuoti naują vyriausybę;

F.  kadangi susitarimu numatyta atlikti naują gyventojų surašymą ir iki 2017 m. liepos mėn. sudaryti naują rinkėjų registrą, ir sukurti Comité de suivi, kuris būtų atsakingas už rinkimų proceso stebėseną ir kas mėnesį teiktų ataskaitas apie veiksmingą jo įgyvendinimą;

G.  kadangi taikūs, skaidrūs ir laiku surengti prezidento ir parlamento rinkimai būtų buvę labai naudingi įtvirtinant per daugiau nei dešimtmetį KDR padarytą pažangą;

H.  kadangi nuo 2015 m. sausio mėn. Kongo saugumo ir žvalgybos pareigūnai varžo taikius aktyvistus, opozicijos ir pilietinės visuomenės narius, kurie priešinasi pastangoms leisti prezidentui J. Kabilai likti valdžioje ilgiau, nei Konstitucijoje numatytą daugiausia dviejų kadencijų laikotarpį;

I.  kadangi žmogaus teisių grupės nuolat praneša apie blogėjančią padėtį, susijusią su žmogaus teisėmis ir saviraiškos bei susirinkimų laisve KDR, įskaitant neproporcingos jėgos naudojimą prieš taikius demonstrantus ir išaugusį politiniais motyvais grindžiamų teismo procesų skaičių; kadangi 2016 m. lapkričio 18 d., likus dviem dienoms iki Kinšasoje suplanuotos demonstracijos prieš Kongo vyriausybę, buvo areštuoti keturi jauni aktyvistai; kadangi šiuo metu Kinšasoje ir Lubumbašyje draudžiama rengti demonstracijas; kadangi stebėtojai baiminasi tolesnių eskalacijų po to, kai opozicijos lyderiai pakartojo savo raginimą per artimiausias savaites surengti visuotinį streiką ir imtis intensyvesnių kampanijų gatvėse;

J.  kadangi 2016 m. rugsėjo 19 d. Kinšasoje tarp policijos pareigūnų ir demonstrantų kilo smurtiniai susirėmimai, per kuriuos žuvo daugiau nei 50 žmonių; kadangi padegus ir apiplėšus trijų opozicinių partijų būstines žuvo keturi žmonės;

K.  kadangi, JT Jungtinio žmogaus teisių biuro duomenimis, per 2016 m. rugsėjo 19 ir 21 d. surengtas demonstracijas policijos pareigūnai ir saugumo pajėgos padarė 422 žmogaus teisių pažeidimus;

L.  kadangi po šių įvykių Tarptautinio baudžiamojo teismo vyriausiasis prokuroras 2016 m. spalio 16 d. nusiuntė delegaciją į KDR, kad ji vietoje stebėtų šalyje susiklosčiusią pavojingą žmogaus teisių padėtį ir smurto protrūkius;

M.  kadangi KDR itin pablogėjo žiniasklaidos laisvės padėtis, kurią riboja nuolatiniai grasinimai žurnalistams ir išpuoliai prieš juos; kadangi per pastaruosius dvejus metus valdžios institucijos uždarė ne mažiau kaip dešimt žiniasklaidos priemonių ir radijo stočių; kadangi 2016 m. lapkričio 14 d. tuzinas ginkluotų vyrų nužudė televizijos žurnalistą jo gimtajame mieste; kadangi Pasauliniame spaudos laisvės indekse, kurį sudaro organizacija „Žurnalistai be sienų“, KDR tarp 180 valstybių užima 152-ąją vietą;

N.  kadangi 2016 m. rugsėjo mėn. Jungtinės Amerikos Valstijos, atsižvelgdamos į dviejų Kongo vyresniųjų pareigūnų pažeidimus, susijusius su KDR demokratiniais procesais ar institucijomis, nustatė jiems tikslines sankcijas;

O.  kadangi padėtį blogina nuolatinis ir įsitvirtinęs nebaudžiamumas KDR; kadangi saugumo padėtis KDR ir toliau blogėja, visų pirma šalies rytinėje dalyje, dėl daugiau nei 30 užsienio ir vietos ginkluotų grupuočių vykdomo smurto, nuolat pranešama apie žmogaus teisių ir tarptautinės teisės pažeidimus, įskaitant tikslinius išpuolius prieš civilius gyventojus, plačiai paplitusį seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, ginkluotų grupuočių vykdomą sisteminį vaikų verbavimą ir išnaudojimą, taip pat neteismines egzekucijas;

P.  kadangi humanitarinės pagalbos organizacijos įvertino, kad dėl politinio nestabilumo šalyje įsivyrauja chaosas, o jos gyventojai, jau nusilpę per įvairias ankstesnes ir dabartinę krizes, patiria ypač didelį skurdą ir nesaugumą – šiuo metu pagalba maisto srityje reikalinga daugiau nei 5 mln. asmenų;

Q.  kadangi KDR skirtoje 2014–2020 m. nacionalinėje orientacinėje programoje, kuriai pagal 11-ąjį Europos plėtros fondą skiriami 620 mln. EUR, pirmenybė teikiama valdymo ir teisinės valstybės principo, įskaitant teisminių institucijų, policijos ir kariuomenės reformas, stiprinimui;

1.  apgailestauja, kad vyriausybė ir NNRK (Nepriklausoma nacionalinė rinkimų komisija) nesugebėjo surengti prezidento rinkimų per Konstitucijoje nustatytą terminą; pakartoja savo raginimą sėkmingai ir laiku surengti rinkimus visiškai laikantis Kongo Konstitucijos ir Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartijos, ir atkakliai laikosi nuomonės, kad Kongo vyriausybė turi pareigą kuo greičiau užtikrinti skaidriems, patikimiems ir įtraukiems rinkimams palankią aplinką;

2.  atkreipia dėmesį į prezidento J. Kabilos ir opozicijos frakcijos 2016 m. spalio 18 d. pasirašytą susitarimą; primena, kad į šį susitarimą ir su juo susijusį politinį dialogą nebuvo įtrauktos visos opozicijos frakcijos ir jame nesusitarta dėl politinio pereinamojo laikotarpio; ragina visus dalyvius konstruktyviai dalyvauti ieškant platesnio sutarimo, kuriuo būtų sudarytos sąlygos kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 2018 m. balandžio mėn., surengti patikimus, taikius ir skaidrius rinkimus; primena, kad prezidento J. Kabilos įgaliojimai baigiasi gruodžio 20 d. ir kad prezidento įgaliojimai pagal Konstituciją negali būti suteikiami ilgiau kaip dviem kadencijoms;

3.  primygtinai ragina visus politinius veikėjus įsitraukti į taikų ir konstruktyvų dialogą siekiant užkirsti kelią bet kokiam dabartinės politinės krizės gilinimui ir susilaikyti nuo tolesnio smurto ir provokacijų; palankiai vertina CNECO (Nacionalinio katalikų vyskupų susirinkimo) pastangas ieškant platesnio sutarimo dėl politinio pereinamojo laikotarpio; ragina valdžios institucijas ir opoziciją susilaikyti nuo bet kokių veiksmų ar pareiškimų, kurie galėtų dar labiau sustiprinti neramumus;

4.  išreiškia gilų susirūpinimą dėl prastėjančios žmogaus teisių padėties ir didėjančios politinės erdvės KDR, ypač dėl teismų sistemos instrumentalizavimo ir smurto bei gąsdinimų, su kuriais susiduria žmogaus teisių gynėjai, politiniai oponentai ir žurnalistai; ragina nedelsiant išlaisvinti politinius kalinius; prašo valdžios institucijų nedelsiant panaikinti visus žiniasklaidai taikomus apribojimus;

5.  griežtai smerkia 2016 m. rugsėjo 19 ir 20 d. šalį sukrėtusį smurto proveržį ir atkakliai laikosi nuomonės, kad vyriausybė turi pareigą gerbti, saugoti ir skatinti savo piliečių žmogaus teises ir pagrindines laisves; primena, kad saviraiškos, susirinkimų ir asociacijų laisvės yra dinaminio politinio ir demokratinio gyvenimo pagrindas ir kad bet koks jėgos naudojimas prieš taikius demonstrantus turėtų būti draudžiamas;

6.  ragina atlikti visapusišką, išsamų ir skaidrų tariamų žmogaus teisių pažeidimų, padarytų per protestus, tyrimą siekiant nustatyti atsakingus asmenis ir patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn;

7.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir valstybes nares visapusiškai pasinaudoti visomis politikos priemonėmis, įskaitant 2011 m. ES rinkimų stebėjimo misijos paskutinėje ataskaitoje ir 2014 m. tolesnės veiklos misijos ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, ir naudoti politinį spaudimą aukščiausiu lygiu, kad būtų užkirstas kelias plisti rinkiminiam smurtui KDR ir bet kokiai tolesnei Didžiųjų ežerų regiono destabilizacijai;

8.  pakartoja savo raginimą ES, atsižvelgiant į 2016 m. spalio 17 d. Tarybos išvadas, nustatyti tikslines sankcijas asmenims, atsakingiems už smurtines priemones ir demokratinio proceso KDR pažeidimą, įskaitant draudimą keliauti ir turto areštą; pažymi, kad ES, atsižvelgdama į politinio dialogo sistemą pagal Kotonu susitarimo 8 straipsnį, privalo sankcijas naudoti kaip politinių kontaktų paieškos aukščiausiu politiniu lygmeniu priemonę, prašydama, kad prezidentas ir nauja vyriausybė pateiktų aiškias garantijas, susijusias su prezidento ir parlamento rinkimais ir pagarba Kongo Konstitucijai;

9.  ragina ES delegaciją toliau atidžiai stebėti pokyčius KDR ir panaudoti visus tinkamus įrankius ir priemones, kad paremtų žmogaus teisių gynėjus ir prodemokratiškus judėjimus; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai apsvarstyti galimybę padidinti ES delegacijos tarpininkavimo įgaliojimus bendradarbiauti su Afrikos Sąjunga siekiant paremti įtraukesnį politinį dialogą ir užkirsti kelią politinės krizės didinimui bei tolesniam smurto plitimui;

10.  pakartoja remiantis Afrikos Sąjungą, kuri veikia kaip KDR politinio dialogo tarpininkė; atkreipia dėmesį į savo esminį vaidmenį užkertant kelią politinei krizei Centrinėje Afrikoje ir ragina aktyviau įsitraukti siekiant užtikrinti visapusišką pagarbą Kongo Konstitucijai; ragina Didžiųjų ežerų regiono šalis užmegzti nuolatinį dialogą, siekiant užkirsti kelią bet kokiai tolesnei destabilizacijai; šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad 2016 m. spalio mėn. Luandoje buvo surengta tarptautinė Didžiųjų ežerų regiono konferencija dėl padėties KDR vertinimo;

11.  primena, kad taika ir saugumas yra būtinos sėkmingų rinkimų ir stabilios politinės aplinkos sąlygos; šiuo atžvilgiu palankiai vertina atnaujintus MONUSCO įgaliojimus ir stipresnes jo galias saugant piliečius ir užtikrinant žmogaus teisių laikymąsi per rinkimus;

12.  pakartoja savo gilų susirūpinimą dėl nerimą keliančios humanitarinės padėties KDR; ragina ES ir jos valstybes nares toliau padėti KDR gyventojams, kad būtų pagerintos labiausiai pažeidžiamų asmenų grupių gyvenimo sąlygos ir būtų sprendžiamos problemos, susijusios su perkėlimo, aprūpinimo maistu problemų ir gaivalinių nelaimių padariniais;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungai, KDR prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui, JT generaliniam sekretoriui, JT Žmogaus teisių tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0085.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0290.

Teisinė informacija - Privatumo politika