Procedūra : 2016/3001(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1319/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1319/2016

Debates :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.24
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0479

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 412kWORD 48k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.756v01-00
 
B8-1319/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu,


par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2016/3001(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda, Ivo Belet PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2016/3001(RSP)) Eiropas Parlaments,  
B8-1319/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR), īpaši 2016. gada 10. marta rezolūciju (1)un 2016. gada 23. jūnija rezolūciju(2),

–  ņemot vērā ES 2016. gada 25. jūnija vietējo paziņojumu par cilvēktiesību stāvokli KDR, kā arī 2016. gada 2. augusta un 2016. gada 24. augusta vietējos paziņojumus par KDR vēlēšanu procesu pēc nacionālā dialoga uzsākšanas KDR,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un Starptautiskās Frankofonijas organizācijas 2016. gada 16. februāra un 2016. gada 5. jūnija kopīgos paziņojumus presei par iekļaujoša KDR politiskā dialoga nepieciešamību un par to apņemšanos atbalstīt Kongo pušu centienus panākt demokrātijas nostiprināšanos šajā valstī,

–  ņemot vērā PV / AP preses sekretāra 2016. gada 15. augusta paziņojumu par vardarbību KDR,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 23. maija un 206. gada 17. oktobra secinājumus par KDR,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par KDR, it īpaši rezolūciju Nr. 2293(2016) par sankciju atjaunošanu pret KDR un ekspertu grupas pilnvaru termiņa pagarināšanu un rezolūciju Nr. 2277(2016), ar ko atjaunoja pilnvaras ANO Stabilizācijas misijai KDR (MONUSCO),

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2016. gada 15. jūlija un 2015. gada 21. septembra paziņojumus presei par stāvokli KDR,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2016. gada 9. marta ziņojumus par ANO Stabilizācijas misiju KDR un par miera, drošības un sadarbības programmas īstenošanu KDR un reģionā,

–  ņemot vērā ANO ekspertu grupas 2016. gada 23. jūnija ziņojumu par KDR,

–  ņemot vērā 2013. gada decembra Nairobi deklarāciju,

–  ņemot vērā KDR un reģiona pamatnolīgumu par mieru, drošību un sadarbību, kas parakstīts 2013. gada februārī Adisabebā,

–  ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

–  ņemot vērā Kongo Demokrātiskās Republikas Konstitūciju, ko pieņēma 2016. gada 18. februārī,

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar KDR Konstitūciju prezidents var atrasties amatā ne ilgāk kā divus termiņus un nākamās valsts prezidenta un likumdošanas varas vēlēšanas sākotnēji bija paredzētas, beidzoties prezidenta Kabilas pilnvaru termiņam 2016. gada 20. decembrī;

B.  tā kā iepriekšējos divos gados prezidents Joseph Kabila, kurš ir amatā kopš 2001. gada, ir izmantojis administratīvus un tehniskus līdzekļus, lai novilcinātu vēlēšanas un saglabātu varu pēc sava konstitūcijā paredzētā pilnvaru termiņa beigām; tā kā šāda pašreiz notiekošā vēlēšanu sagatavošanas novilcināšana ir saasinājusi politisko spriedzi, radījuši nemierus un vardarbību visā valstī;

C.  tā kā 2015. gada novembrī prezidents J. Kabila izsludināja nacionālā dialoga sākšanu; tā kā Āfrikas Savienība pēc tam iecēla bijušo Togo premjerministru Edem Kodjo par valsts politiskā dialoga veicinātāju; tā kā divas galvenās opozīcijas grupas ir noraidījušas dalību pasākumā, ko tās uzskata par neiekļaujošu un nedemokrātisku dialogu, kā arī par novilcināšanas taktiku;

D.  tā kā Āfrikas Savienība, ANO, Eiropas Savienība un Starptautiskā Frankofonijas organizācija ir kopīgi uzsvērušas, cik svarīgs ir dialogs un centieni panākt politisko dalībnieku vienošanos demokrātijas un tiesiskuma garā, un ir mudinājušas visus Kongo politiskos dalībniekus pilnībā sadarboties ar Edem Kodjo;

E.  tā kā 2016. gada 18. oktobrī tika parakstīts nolīgums starp prezidentu J. Kabila un daļu no opozīcijas par prezidenta vēlēšanu atlikšanu līdz 2018. gada aprīlim; tā kā saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem prezidents J. Kabila, kuram rezultātā atļauts palikt amatā pēc 2016. gada, iecēla jaunu pagaidu premjerministru Samy Badibanga, opozīcijas pārstāvi, kuram uzdeva izveidot jaunu valdību;

F.  tā kā nolīgums paredz līdz 2017. gada jūlijam veikt jaunu uzskaiti un izveidot jaunu vēlēšanu reģistru, kā arī pārraudzības komiteju, kuras uzdevums būs novērot vēlēšanu procesu un ik mēnesi ziņot par tā efektīvu īstenošanu;

G.  tā kā mierīga, pārredzama un savlaicīga prezidenta un likumdošanas varas vēlēšanu norise ievērojami veicinātu KDR vairāk nekā desmit gadu laikā gūto panākumu nostiprināšanu;

H.  tā kā kopš 2015. gada janvāra Kongo drošības un izlūkošanas ierēdņi ir apspieduši miermīlīgus aktīvistus un opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, kas iestājas pret mēģinājumiem ļaut prezidentam J. Kabila saglabāt varu pēc konstitūcijā paredzēto divu termiņu beigām;

I.  tā kā cilvēktiesību grupas pastāvīgi ziņo par to, ka cilvēktiesību un vārda un pulcēšanās brīvības situācija KDR aizvien pasliktinās, tostarp pret miermīlīgiem demonstrētājiem tiek izmantots pārmērīgs spēks, patvaļīgas apcietināšanas un ieslodzījumi, kā arī pieaug politiski motivētu tiesas procesu skaits; tā kā 2016. gada 18. novembrī tika arestēti četri jaunatnes aktīvisti — divas dienas pirms plānotās demonstrācijas pret Kongo valdību Kinšasā; tā kā patlaban demonstrācijas Kinšasā un Lubumbaši ir aizliegtas; tā kā novērotāji baidās no eskalācijas, jo opozīcijas vadītāji ir atkārtoti pauduši aicinājumu rīkot vispārēju streiku un paplašināt ielu kampaņas turpmākajās nedēļās;

J.  tā kā 2016. gada 19. septembrī Kinšasā sākās vardarbīga sadursme starp demonstrantiem un policistiem, kā rezultātā bojā gāja vairāk nekā 50 cilvēku; tā kā četri cilvēki gājuši bojā, kad tika izlaupītas un aizdedzinātas trīs opozīcijas partiju mītnes;

K.  tā kā saskaņā ar ziņojumu, ko sagatavojis ANO Kopīgais cilvēktiesību birojs, saņemta informācija par 422 cilvēktiesību pārkāpumiem, kurus izdarījuši policijas darbinieki un drošības spēki to demonstrāciju laikā, kuras notika laikposmā no 2016. gada 19. līdz 21. septembrim;

L.  tā kā pēc šiem notikumiem Starptautiskā krimināltiesas ģenerālprokurors 2016. gada 16. oktobrī nosūtīja delegāciju uz KDR, lai uz vietas novērotu kritisko cilvēktiesību situāciju un vardarbību valstī;

M.  tā kā KDR ievērojami pasliktinājusies situācija attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību, kuru ierobežo pastāvīgie draudi un uzbrukumi žurnālistiem; tā kā vismaz desmit plašsaziņas līdzekļi un radio stacijas ir slēgtas iepriekšējo divu gadu laikā; tā kā 2016. gada 14. novembrī kādu televīzijas žurnālistu viņa dzimtajā pilsētā nogalināja vairāki bruņotu vīri; tā kā KDR ir 152. vietā pasaulē no 180 valstīm pasaules preses brīvības indeksā, kuru noteikuši „Reportieri bez robežām”;

N.  tā kā 2016. gada septembrī Amerikas Savienotās Valstis noteikušas mērķtiecīgas sankcijas pret divām Kongo augstākajām amatpersonām, reaģējot uz demokrātisko procesu vai institūciju graušanu KDR;

O.  tā kā situāciju pasliktina nesodāmības noturība un nostiprināšanās KDR; tā kā sakarā ar vardarbību, kuras cēlonis ir vairāk nekā 30 ārvalstu un vietējie bruņotie grupējumi, KDR pasliktinās drošības situācija, it īpaši valsts austrumos, un pastāvīgi pienāk ziņas par cilvēktiesību un starptautisko tiesību pārkāpumiem, tostarp tīšiem uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, ļoti izplatītu seksuālo vardarbību un dzimumvardarbību, sistemātisku bērnu vervēšanu un ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic bruņoti grupējumi, un par sodīšanu ar nāvi bez tiesas sprieduma;

P.  tā kā humanitārās aģentūras lēš, ka politiskā nestabilitāte valstī izraisa haosu un tās iedzīvotāju, kuri jau cietuši dažādo bijušo un pašreizējo krīžu dēļ, slīgšanu galējā nabadzībā un nedrošībā un ka patlaban 5 miljoniem cilvēku ir vajadzīga pārtikas palīdzība;

Q.  tā kā ES no 11. Eiropas Attīstības fonda ir piešķīrusi EUR 620 miljonus KDR nacionālajai indikatīvajai programmai 2014.–2020. gadam, kuras prioritātes ir pārvaldības un tiesiskuma nostiprināšana, tostarp tiesu sistēmas, policijas un armijas reformas,

1.  pauž nožēlu par to, ka valdība un Neatkarīgā valsts vēlēšanu komisija (CENI) nav organizējušas prezidenta vēlēšanas konstitūcijā noteiktajā termiņā; atkārto savu aicinājumu izveidot sekmīgas un savlaicīgi organizētas vēlēšanas pilnīgā saskaņā ar KDR Konstitūciju un Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu un uzstāj, lai Kongo valdība nodrošinātu labvēlīgu vidi pārredzamām, ticamām un iekļaujošām vēlēšanām, cik drīz vien iespējams;

2.  pieņem zināšanai 2016. gada 18. oktobrī parakstīto nolīgumu starp prezidentu J. Kabila un daļu no opozīcijas; atgādina, ka ar šo nolīgumu un politisko dialogu, kura rezultātā netika iesaistīta visas opozīcijas daļas un panākt vienprātību par politisko pāreju; aicina visas iesaistītās puses konstruktīvi piedalīties tāda vienprātīgāka risinājuma rašanā, kas garantētu, ka pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā līdz 2018. gada aprīlim notiks ticamas, mierīgas un pārredzamas vēlēšanas; atgādina, ka prezidenta J. Kabila amata pilnvaras beidzas 20. decembrī un ka prezidenta amata pilnvaras ar konstitūciju ir ierobežotas uz diviem termiņiem;

3.  mudina visus politiskos spēkus iesaistīties miermīlīgā un konstruktīvā dialogā, lai novērstu jebkādu pašreizējās politiskās krīzes padziļināšanos, un atturēties no turpmākas vardarbības un provokācijām; atzinīgi vērtē CENCO (Katoļu baznīcas bīskapu nacionālās konferences) centienus panākt plašāku vienošanos par politisku pāreju; aicina gan iestādes, gan opozīciju atturēties no jebkādām darbībām vai paziņojumiem, kas varētu ļaut papildus izplatīties nemieriem;

4.  pauž nopietnas bažas par cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos un pieaugošajiem politiskās dzīves ierobežojumiem KDR un jo īpaši par tiesu sistēmas izmantošanu, kā arī vardarbību un iebiedēšanu, ar ko saskaras cilvēktiesību aizstāvji, politiskie oponenti un žurnālisti; prasa nekavējoties atbrīvot visus politieslodzītos; prasa varas iestādēm nekavējoties atcelt visus ierobežojumus, kas noteikti plašsaziņas līdzekļiem;

5.  stingri nosoda vardarbību, kas valstī notika 2016. gada 19. un 20. septembrī, un uzstāj, ka valdības pienākums ir ievērot, aizsargāt un veicināt tās pilsoņu cilvēktiesības un pamatbrīvības; atgādina, ka vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvība ir pamats dinamiskai politiskai un demokrātiskai dzīvei un ka jebkāda spēka pielietošana pret mierīgiem demonstrantiem būtu jāaizliedz;

6.  aicina veikt pilnīgu, rūpīgu un pārredzamu izmeklēšanu par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notikuši protestu laikā, lai noskaidrotu vainīgās personas un sauktu tās pie atbildības;

7.  aicina PV/AP un dalībvalstis pilnībā izmantot visus politiskos instrumentus, tostarp ieteikumus, kas iekļauti 2011. gada ES vēlēšanu novērošanas misijas galīgajā ziņojumā un 2014. gada pēcpārbaudes misijas ziņojumā, un izdarīt visaugstākā līmeņa politisko spiedienu, lai novērstu ar vēlēšanām saistītas vardarbības izplatīšanos KDR un turpmāku destabilizāciju Lielo ezeru reģionā;

8.  atkārtoti aicina ES noteikt sankcijas pret personām, kuras ir atbildīgas par vardarbīgo apspiešanu un par demokrātisko procesu apdraudēšanu KDR, tostarp ceļošanas aizliegumu un aktīvu iesaldēšanu atbilstīgi Padomes 2016. gada 17. oktobra secinājumiem; uzsver, ka ES ir jāizmanto sankcijas kā līdzekli politisku kontaktu īstenošanai visaugstākajā līmenī, tostarp saistībā ar politisko dialogu saskaņā ar Kotonū nolīguma 8. pantu, pieprasot no prezidenta un jaunās valdības skaidras garantijas attiecībā uz prezidenta un parlamenta vēlēšanu organizēšanu un Kongo Konstitūcijas ievērošanu;

9.  aicina ES delegāciju turpināt cieši pārraudzīt situāciju KDR un izmantot visus atbilstīgos mehānismus un instrumentus, lai atbalstītu cilvēktiesību aizstāvjus un demokrātiju atbalstošas kustības; aicina PV /AP apsvērt iespēju palielināt ES delegācijas starpniecības spējas sadarboties ar Āfrikas Savienību, lai atbalstītu vairāk iekļaujošu politisku dialogu un nepieļautu politiskās krīzes padziļināšanos un turpmāku vardarbības izplatīšanos;

10.  atkārtoti pauž atbalstu Āfrikas Savienības kā vidutājai KDR politiskajā dialogā; uzsver tās būtisko lomu politiskās krīzes novēršanā Centrālāfrikā un aicina pastiprināt tās iesaistīšanos, lai veicinātu pilnīgu Kongo Konstitūcijas ievērošanu; aicina izveidot pastāvīgu dialogu starp Lielo ezeru reģiona valstīm, lai novērstu turpmāku destabilizāciju reģionā; šajā sakarībā atzinīgi vērtē starptautisko konferenci par Lielo ezeru reģionu, lai novērtētu situāciju KDR, kas 2016. gada oktobrī notika Luandā;

11.  atgādina, ka miers un drošība ir priekšnoteikums sekmīgai vēlēšanu norisei un stabilai politiskai videi; šajā sakarībā atzinīgi vērtē MONUSCO pilnvaru pagarināšanu un to stiprināšanu, lai aizsargātu civiliedzīvotājus un ievērotu cilvēktiesības vēlēšanu kontekstā;

12.  atkārtoti pauž dziļas bažas par satraucošo humanitāro situāciju KDR; aicina ES un tās dalībvalstis turpināt palīdzības sniegšanu KDR iedzīvotājiem, lai uzlabotu visneaizsargātāko iedzīvotāju grupu dzīves apstākļus un novērstu pārvietošanas, pārtikas apgādes nepietiekamības un dabas katastrofu sekas;

13.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, KDR prezidentam, premjerministram un parlamentam, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei, kā arī ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0085.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0290.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika