Procedură : 2016/3001(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1319/2016

Texte depuse :

B8-1319/2016

Dezbateri :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.24
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0479

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 418kWORD 50k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.756v01-00
 
B8-1319/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2016/3001(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda, Ivo Belet în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2016/3001(RSP))  
B8-1319/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Republica Democratică Congo (RDC), în special cea din 10 martie 2016(1) și cea din 23 iunie 2016(2),

–  având în vedere declarațiile locale ale UE, cea din 25 iunie 2016 privind situația drepturilor omului din RDC și cele din 2 august și 24 august 2016 privind procesul electoral din RDC în urma lansării dialogului național în RDC,

–  având în vedere comunicatul de presă publicat în comun la 16 februarie 2016 de Uniunea Africană, Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și Organizația Internațională a Francofoniei cu privire la necesitatea unui dialog politic incluziv în RDC și angajamentul acestora de a sprijini actorii congolezi în eforturile lor de a consolida democrația în această țară,

–  având în vedere declarația din 15 august 2016 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR privind violența din RDC,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 23 mai 2016 și 17 octombrie 2016 privind RDC,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU cu privire la RDC, în special Rezoluția nr. 2293 (2016) privind prelungirea regimului de sancțiuni aplicat RDC și prelungirea mandatului Grupului de experți și Rezoluția nr. 2277 (2016) prin care a fost prelungit mandatul Misiunii ONU de stabilizare în RDC (MONUSCO),

–  având în vedere declarațiile de presă ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 25 iulie 2016 și din 21 septembrie 2016 privind situația din RDC,

–  având în vedere rapoartele Secretarului General al ONU din 9 martie 2016 cu privire la Misiunea ONU de stabilizare în RDC, precum și la punerea în aplicare a Cadrului pentru pace, securitate și cooperare în RDC și în regiune,

–  având în vedere raportul din 23 iunie 2016 al Grupului de experți ai ONU pentru RDC,

–  având în vedere Declarațiile de la Nairobi din decembrie 2013,

–  având în vedere Acordul-cadru pentru pace, securitate și cooperare pentru RDC și regiune semnat la Addis Abeba în februarie 2013,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din iunie 1981,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța,

–  având în vedere constituția Republicii Democratice Congo, adoptată la 18 februarie 2006,

–  având în vedere Acordul de la Cotonou,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât mandatul președintelui RDC este limitat prin constituție la două mandate, iar următoarele alegeri prezidențiale și legislative erau planificate inițial să se desfășoare până la sfârșitul lui 2016, mandatul președintelui Kabila urmând să se încheie la 20 decembrie 2016;

B.  întrucât, în cursul ultimilor doi ani, președintele Kabila, aflat la putere din 2001, s-a folosit de mijloace administrative și tehnice pentru a amâna alegerile și a rămâne la putere și după încheierea mandatului său constituțional; întrucât aceste amânări constante ale pregătirilor electorale au provocat tensiuni politice fără precedent, tulburări și violențe în întreaga țară;

C.  întrucât, în noiembrie 2015, președintele Kabila a anunțat lansarea unui dialog național; întrucât, ulterior, Uniunea Africană l-a numit pe fostul prim-ministru din Togo, Edem Kodjo, în funcția de mediator al dialogului politic național; întrucât două grupări majore de opoziție au refuzat să participe la ceea ce ele consideră a fi un dialog neincluziv și nedemocratic, precum și o tactică de amânare;

D.  întrucât Uniunea Africană, Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și Organizația Internațională a Francofoniei au subliniat împreună importanța dialogului și a căutării unui acord care să respecte democrația și statul de drept între actorii politici și au îndemnat toți actorii politici congolezi să coopereze pe deplin cu Edem Kodjo;

E.  întrucât la 18 octombrie 2016 președintele Kabila și o parte a opoziției au semnat un acord privind amânarea alegerilor prezidențiale până în aprilie 2018; întrucât, în temeiul acestui acord, președintele Kabila, care poate rămâne astfel la putere și după 2016, a încredințat noului prim-ministru interimar, Samy Badibanga, sarcina de a forma un nou guvern;

F.  întrucât acordul prevede efectuarea unui nou recensământ și întocmirea unui nou registru electoral până în iulie 2017, precum și înființarea unui „comité de suivi” (comitet de monitorizare) răspunzător cu monitorizarea procesului electoral și cu informarea lunară privind aplicarea efectivă a acestuia;

G.  întrucât desfășurarea în condiții pașnice, transparente și în timp util a alegerilor prezidențiale și legislative ar fi contribuit semnificativ la consolidarea progreselor înregistrate în RDC de peste un deceniu;

H.  întrucât, din ianuarie 2015, funcționarii serviciului congolez de securitate și informații au reprimat activiști pașnici și membri ai opoziției și ai societății civile care se opun încercărilor de a-i permite președintelui Kabila să rămână la putere peste limita de două mandate impusă de constituție;

I.  întrucât grupurile pentru protecția drepturilor omului semnalează constant că situația privind drepturile omului și libertatea de exprimare și de întrunire din RDC se înrăutățește, inclusiv prin utilizarea forței excesive împotriva demonstranților pașnici, prin arestări arbitrare și cazuri de detenție arbitrară și prin creșterea numărului de procese motivate politic; întrucât patru militanți tineri au fost arestați la 18 noiembrie 2016, cu două zile înaintea unei demonstrații împotriva guvernului congolez, planificată a se desfășura la Kinshasa; întrucât în prezent sunt interzise toate demonstrațiile politice în Kinshasa și Lubumbashi; întrucât observatorii se tem de o escaladare a situației, deoarece liderii opoziției și-au repetat apelul la grevă generală și la intensificarea acțiunilor de stradă în săptămânile următoare;

J.  întrucât la 19 septembrie 2016 s-au produs ciocniri violente între ofițerii de poliție și demonstranți la Kinshasa, soldate cu decesul a peste 50 de persoane; întrucât patru persoane și-au pierdut viața atunci când sediile a trei partide de opoziție au fost incendiate și jefuite;

K.  întrucât, potrivit raportului Biroului comun al ONU pentru drepturile omului, s-au raportat 422 de cazuri de încălcare a drepturilor omului comise de ofițeri de poliție și de forțe de securitate în timpul demonstrațiilor de la Kinshasa, între 19 și 21 septembrie 2016;

L.  întrucât, ca urmare a acestor evenimente, procurorul-șef al Curții Penale Internaționale a trimis o delegație în RDC la 16 octombrie 2016 pentru a monitoriza la fața locului situația critică în ceea ce privește drepturile omului și violența din această țară;

M.  întrucât libertatea presei s-a deteriorat accentuat în ultimii ani în RDC, aceasta fiind limitată de amenințările și atacurile săvârșite în permanență împotriva jurnaliștilor; întrucât, în ultimii doi ani, autoritățile au închis cel puțin zece organe de presă și posturi de radio; întrucât, la 14 noiembrie 2016, un jurnalist de televiziune a fost ucis în orașul său de baștină de circa doisprezece bărbați înarmați; întrucât, potrivit celui mai recent clasament mondial al libertății presei, realizat de organizația Reporteri fără frontiere, RDC este pe locul 152 din 180 de țări;

N.  întrucât în septembrie 2016 Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni specifice împotriva a doi înalți funcționari congolezi, ca replică la faptul că aceștia au subminat procese sau instituții democratice din RDC;

O.  întrucât situația din RDC se înrăutățește din cauza persistenței și consolidării impunității în RDC; întrucât situația de securitate din RDC se deteriorează în continuare, în special în partea de est a țării, din cauza actelor de violență provocate de cele peste 30 de grupări armate străine și interne, fiind consemnate constant încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional, inclusiv atacuri ce vizează în mod specific civili, acte generalizate de violență sexuală și violență bazată pe gen, recrutarea copiilor și abuzul săvârșit sistematic asupra lor de grupările armate și execuțiile extrajudiciare;

P.  întrucât agențiile umanitare consideră că instabilitatea politică aruncă țara în haos și împinge populația, deja afectată de diversele crize trecute și actuale, într-o situație de sărăcie și insecuritate extremă, 5 milioane de persoane având în prezent nevoie de asistență alimentară;

Q.  întrucât Programul indicativ național 2014-2020 pentru RDC, finanțat cu 620 de milioane de euro din cel de al 11-lea Fond european de dezvoltare, acordă prioritate consolidării guvernanței și statului de drept, inclusiv realizării unor reforme în sistemul judiciar, poliție și armată,

1.  regretă eșecul guvernului și al Comisiei electorale naționale independente (CENI) de a organiza alegeri prezidențiale în termenul impus de constituție; își reiterează apelul la organizarea reușită și la timp a alegerilor, în deplină conformitate cu constituția congoleză și Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța, și insistă asupra responsabilității guvernului congolez de a garanta un mediu favorabil pentru organizarea cât mai curând a unor alegeri transparente, credibile și incluzive;

2.  ia act de acordul semnat la 18 octombrie 2016 de președintele Kabila și o parte a opoziției; amintește că acest acord și dialogul politic care a condus la el nu au inclus toate părțile opoziției și nu au reușit să genereze consens cu privire la tranziția politică; invită toți actorii să participe constructiv la găsirea unei soluții care să obțină în mai mare măsură asentimentul tuturor părților, fapt ce ar garanta desfășurarea, cât mai curând cu putință și cel târziu înainte de aprilie 2018, a unor alegeri credibile, pașnice și transparente; reamintește că mandatul președintelui Kabila se încheie la 20 decembrie și că mandatul prezidențial este limitat prin constituție la două mandate;

3.  solicită insistent tuturor actorilor politici să se angajeze într-un dialog pașnic și constructiv, pentru a împiedica agravarea actualei crize politice, și să evite să comită alte acte de violență și provocări; salută eforturile depuse de CENCO (Conferința națională a episcopilor catolici) pentru a crea un consens mai larg privind tranziția politică; invită atât autoritățile, cât și opoziția să se abțină de la orice acțiune sau declarație care ar putea genera alte tulburări;

4.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea situației drepturilor omului și la restricționarea crescândă a spațiului politic în RDC, în special în legătură cu instrumentalizarea sistemului judiciar și cu violențele și intimidările la care sunt supuși apărătorii drepturilor omului, oponenții politici și jurnaliștii; solicită eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici; solicită autorităților să elimine imediat toate restricțiile impuse mass-mediei;

5.  condamnă cu fermitate actele de violență comise în această țară la 19 și 20 septembrie 2016 și insistă pe faptul că guvernul are datoria de a respecta, a proteja și a promova drepturile omului și libertățile fundamentale ale cetățenilor acestei țări; reamintește că libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire reprezintă baza unei vieți politice și democratice dinamice și că ar trebui interzisă orice utilizare a forței împotriva demonstrațiilor pașnice;

6.  solicită o anchetă completă, amănunțită și transparentă a încălcărilor drepturilor omului semnalate în timpul protestelor, pentru a identifica vinovații și a-i trage la răspundere;

7.  invită VP/ÎR și statele membre să utilizeze pe deplin toate instrumentele politice, inclusiv recomandările din raportul final al misiunii UE de observare a alegerilor din 2011 și din raportul misiunii de monitorizare din 2014, și să exercite presiuni politice la cel mai înalt nivel pentru a preveni răspândirea violenței electorale în RDC și orice destabilizare ulterioară în regiunea Marilor Lacuri;

8.  își repetă apelul adresat UE de a impune, ca urmare a concluziilor Consiliului din 17 octombrie 2016, sancțiuni direcționate împotriva celor responsabili de represiunea violentă și de subminarea procesului democratic din RDC, printre care interdicții de călătorie și înghețarea activelor; subliniază că UE trebuie să recurgă la sancțiuni ca la o pârghie cu ajutorul căreia să orienteze contactele politice, la cel mai înalt nivel posibil, inclusiv în cadrul dialogului politic desfășurat în temeiul articolului 8 din Acordul de la Cotonou, solicitând garanții clare din partea președintelui și a noului guvern în ceea ce privește organizarea alegerilor prezidențiale și parlamentare și respectarea constituției congoleze;

9.  solicită delegației UE să continue să urmărească îndeaproape evoluția situației din RDC și să folosească toate metodele și instrumentele potrivite pentru a susține apărătorii drepturilor omului și mișcările prodemocratice; invită VP/ÎR să aibă în vedere posibilitatea de a crește capacitățile de mediere ale delegației UE, astfel încât aceasta să coopereze cu Uniunea Africană pentru a sprijini un dialog politic mai incluziv și a împiedica agravarea crizei politice și extinderea în continuare a violenței;

10.  își reafirmă sprijinul pentru Uniunea Africană ca factor de facilitare a dialogului politic în RDC; evidențiază rolul esențial pe care îl joacă aceasta în prevenirea izbucnirii unei crize politice în Africa Centrală și solicită un angajament mai mare din partea sa în favoarea respectării depline a constituției congoleze; solicită instituirea unui dialog permanent între țările din regiunea Marilor Lacuri, pentru a preveni destabilizările ulterioare; salută, în acest sens, organizarea Conferinței internaționale a regiunii Marilor Lacuri pentru a evalua situația din RDC, care a avut loc la Luanda, în octombrie 2016;

11.  reamintește că pacea și securitatea reprezintă condiții indispensabile pentru organizarea reușită a alegerilor și pentru stabilitatea mediului politic; salută, în această privință, reînnoirea mandatului MONUSCO și consolidarea competențelor sale de a proteja civilii și a susține drepturile omului în contextul electoral;

12.  își reiterează profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară alarmantă din RDC; solicită UE și statelor membre să continue să ofere asistență cetățenilor RDC pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale persoanelor celor mai vulnerabile și pentru remedierea consecințelor strămutărilor, insecurității alimentare și catastrofelor naturale;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Uniunii Africane, președintelui, prim-ministrului și parlamentului RDC, Secretarului General al ONU, Consiliului ONU pentru drepturile omului, precum și Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0085.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0290.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate