Postopek : 2016/3001(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1319/2016

Predložena besedila :

B8-1319/2016

Razprave :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.24
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0479

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 337kWORD 52k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.756v01-00
 
B8-1319/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2016/3001(RSP))


Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda, Ivo Belet v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2016/3001(RSP))  
B8-1319/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Demokratični republiki Kongo, zlasti tistih z dne 10. marca 2016(1) in 23. junija 2016(2),

–  ob upoštevanju izjav EU, ki so bile podane na terenu, z dne 25. junija 2016 o razmerah na področju človekovih pravic v Demokratični republiki Kongo ter z dne 2. avgusta 2016 in 24. avgusta 2016 o volilnem procesu v Demokratični republiki Kongo po začetku nacionalnega dialoga v tej državi,

–  ob upoštevanju skupnih sporočil za javnost Afriške unije, Združenih narodov, Evropske unije in Mednarodne organizacije za frankofonijo z dne 16. februarja 2016 in 5. junija 2016 o nujnosti vključujočega političnega dialoga v Demokratični republiki Kongo in njihove zaveze, da bodo podprli kongovske akterje pri prizadevanjih za utrditev demokracije v državi,

–  ob upoštevanju izjave predstavnika za stike z javnostjo podpredsednice/visoke predstavnice z dne 15. avgusta 2016 o nasilju v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 23. maja 2016 in 17. oktobra 2016 o Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta OZN o Demokratični republiki Kongo, zlasti resolucij št. 2293 (2016) o podaljšanju režima sankcij za Demokratično republiko Kongo in mandatu skupine strokovnjakov ter št. 2277 (2016), s katero je bil podaljšan mandat misije OZN za stabilizacijo Demokratične republike Kongo (MONUSCO),

–  ob upoštevanju izjav za javnost Varnostnega sveta OZN z dne 15. julija 2016 in 21. septembra 2016 o razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju poročil generalnega sekretarja OZN z dne 9. marca 2016 o misiji OZN za stabilizacijo v Demokratični republiki Kongo in o izvajanju okvirnega sporazuma o miru, varnosti in sodelovanju za Demokratično republiko Kongo in regijo,

–  ob upoštevanju poročila skupine strokovnjakov OZN z dne 23. junija 2016 o Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjav iz Nairobija iz decembra 2013,

–  ob upoštevanju okvirnega sporazuma o miru, varnosti in sodelovanju za Demokratično republiko Kongo in regijo, podpisanega februarja 2013 v Adis Abebi,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz junija 1981,

–  ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–  ob upoštevanju ustave Demokratične republike Kongo, sprejete 18. februarja 2006,

–  ob upoštevanju sporazuma iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je predsednik Demokratične republike Kongo po ustavi lahko izvoljen za največ dva mandata, naslednje predsedniške in parlamentarne volitve pa naj bi se sprva izvedle konec leta 2016, saj se mandat predsednika Josepha Kabile konča 20. decembra 2016;

B.  ker poskuša predsednik Kabila, ki je na oblasti od leta 2001, zadnji dve leti z upravnimi in tehničnimi sredstvi odložiti volitve ter tako ostati na oblasti po izteku svojega z ustavo omejenega mandata; ker so te nenehne zamude pri pripravah na volitve povzročile politična trenja, nemire in nasilje novih razsežnosti po državi;

C.  ker je predsednik Kabila novembra 2015 napovedal začetek nacionalnega dialoga; ker je Afriška unija nato za posrednika pri nacionalnem političnem dialogu imenovala Edema Kodja, nekdanjega predsednika vlade Republike Togo; ker sta dve veliki opozicijski skupini zavrnili sodelovanje pri dialogu, ki ga označujejo za nevključujočega in nedemokratičnega ter kot taktiko zavlačevanja;

D.  ker so Afriška unija, Združeni narodi, Evropska unija in Mednarodna organizacija za frankofonijo skupaj poudarili, kako pomembna sta dialog in iskanje dogovora med političnimi akterji ob spoštovanju demokracije in pravne države, ter pozvali vse kongovske politične akterje, naj v celoti sodelujejo tudi z Edemom Kodjem;

E.  ker so predsednik Kabila in del opozicije 18. oktobra 2016 podpisali sporazum o preložitvi predsedniških volitev na april 2018; ker je v skladu s tem sporazumom predsednik Kabila, ki tako ostaja na oblasti po letu 2016, imenoval novega začasnega predsednika vlade iz opozicijskih vrst Samyja Badibango, da vodi oblikovanje nove vlade;

F.  ker sporazum določa izvedbo novega popisa in pripravo volilnega registra do julija 2017 ter ustanovitev odbora za spremljanje (Comité de suivi), ki bo zadolžen za spremljanje volilnega procesa in mesečno poročanje o njegovem dejanskem izvajanju;

G.  ker bi mirne, pregledne in pravočasne predsedniške in parlamentarne volitve močno prispevale k utrditvi napredka, ki je bil v Demokratični republiki Kongo dosežen v več kot desetletju;

H.  ker kongovske varnostne in obveščevalne službe od januarja 2015 zatirajo miroljubne aktiviste, pripadnike opozicije in civilne družbe, ki nasprotujejo poskusom, da bi predsednik Kabila ostal na oblasti tudi po preteku z ustavo omejenih dveh mandatov;

I.  ker skupine za človekove pravice nenehno poročajo o slabšanju razmer na področju človekovih pravic ter svobode izražanja in zbiranja v Demokratični republiki Kongo, tudi o prekomerni uporabi sile proti miroljubnim protestnikom, samovoljnih aretacijah in pridržanjih ter politično motiviranih sojenjih; ker so bili štirje mladinski aktivisti aretirani 18. novembra 2016, le dva dneva pred načrtovanimi protesti proti kongovski vladi v Kinšasi; ker so v Kinšasi in Lubumbašiju demonstracije trenutno prepovedane; ker se opazovalci bojijo stopnjevanja razmer, saj so opozicijski voditelji ponovno pozvali k splošni stavki in h okrepitvi uličnih protestov v prihodnjih tednih;

J.  ker je prišlo 19. septembra 2016 v Kinšasi do nasilnih spopadov med policisti in protestniki, v katerih je bilo ubitih več kot 50 ljudi; ker so v podtaknjenem požaru in plenjenju na sedežu treh opozicijskih strank umrle štiri osebe;

K.  ker poročilo skupnega urada OZN za človekove pravice navaja, da so policisti in pripadniki varnostnih sil med protesti med 19. in 21. septembrom 2016 kršili človekove pravice v 422 primerih;

L.  ker je glavna tožilka Mednarodnega kazenskega sodišča po teh dogodkih 16. oktobra 2016 v Demokratično republiko Kongo poslala delegacijo, ki na terenu spremlja kritične razmere na področju človekovih pravic in nasilje v državi;

M.  ker je svoboda medijev v Demokratični republiki Kongo močno okrnjena, saj jo omejujejo z nenehnimi grožnjami in napadi na novinarje; ker so oblasti v zadnjih dveh letih zaprle vsaj deset medijskih hiš in radijskih postaj; ker je deseterica oboroženih moških 14. novembra 2016 ubila televizijskega novinarja v njegovem domačem kraju; ker je Demokratična republika Kongo na indeksu svobode tiska, ki ga objavlja organizacija Novinarji brez meja, med 180 državami sedaj uvrščena na 152. mesto;

N.  ker so ZDA septembra 2016 uvedle ciljno usmerjene sankcije zoper dva kongovska visoka uradnika zaradi njunega spodkopavanja demokratičnega procesa ali demokratičnih institucij v Demokratični republiki Kongo;

O.  ker so razmere zaradi vztrajne in vse večje nekaznovanosti v Demokratični republiki Kongo čedalje slabše; ker se tamkajšnje varnostne razmere še naprej slabšajo, zlasti v vzhodnem delu države, zaradi nasilja, ki ga izvaja več kot 30 tujih in domačih oboroženih skupin, med drugim se redno poroča o zlorabah človekovih pravic in mednarodnega prava, tudi o načrtnih napadih na civiliste, močno razširjenem spolnem nasilju in nasilju na podlagi spola, sistematičnem novačenju in zlorabi otrok, ki ju izvajajo oborožene skupne, in zunajsodnih usmrtitvah;

P.  ker humanitarne organizacije ocenjujejo, da se zaradi politične nestabilnosti v državi širi kaos, njeno prebivalstvo, že oslabljeno zaradi različnih preteklih in sedanjih kriz, pa se pogreza v skrajno revščino in negotovost, pri čemer več kot 5 milijonov ljudi trenutno potrebuje pomoč v hrani;

Q.  ker je nacionalni okvirni program za Demokratično republiko Kongo za obdobje 2014–2020, ki je iz 11. Evropskega razvojnega sklada prejel 620 milijonov evrov, na prvo mesto postavil krepitev upravljanja in pravne države, vključno z reformami v sodstvu, policiji in vojski;

1.  obžaluje, da vlada in neodvisna nacionalna volilna komisija (CENI) nista uspeli izvesti predsedniških volitev v ustavno določenem roku; ponovno poziva, naj se pravočasno in uspešno izvedejo volitve, ki bodo povsem v skladu s kongovsko ustavo in Afriško listino o demokraciji, volitvah in upravljanju, obenem pa vztraja, da je kongovska vlada odgovorna za zagotavljanje spodbudnega okolja za čimprejšnjo izvedbo preglednih, verodostojnih in vključujočih volitev;

2.  je seznanjen s sporazumom, ki sta ga 18. oktobra 2016 podpisala predsednik Kabila in del opozicije; opominja, da v ta sporazum in politični dialog, ki je do njega privedel, niso bile vključene vse opozicijske skupine, prav tako pa ni bilo soglasja o politični tranziciji; poziva vse akterje, naj konstruktivno sodelujejo pri iskanju sporazumne rešitve, ki bo zagotavljala čimprejšnjo izvedbo verodostojnih, mirnih in preglednih volitev, najkasneje pa pred aprilom 2018; opozarja, da se mandat predsednika Kabile konča 20. decembra 2016 in je lahko predsednik po ustavi izvoljen za največ dva mandata;

3.  poziva vse politične akterje, naj sodelujejo pri mirnem in konstruktivnem dialogu, da bi preprečili poslabšanje sedanje politične krize, obenem pa naj se vzdržijo nadaljnjega nasilja in provokacij; pozdravlja prizadevanja nacionalne konference katoliških škofov (CENCO), da bi dosegli širše soglasje o politični tranziciji, ter poziva oblasti in opozicijo, naj se vzdržijo dejanj ali izjav, ki bi pripomogle k širitvi nemirov;

4.  je globoko zaskrbljen zaradi vse slabših razmer na področju človekovih pravic in vse večjih omejitev političnega prostora v Demokratični republiki Kongo, zlasti pa instrumentalizacije sodnega sistema in ustrahovanja zagovornikov človekovih pravic, političnih nasprotnikov in novinarjev ter nasilja nad njimi; poziva k takojšnji izpustitvi vseh političnih zapornikov; poziva oblasti, naj takoj odpravijo vse omejitve medijev;

5.  ostro obsoja nasilje v državi 19. in 20. septembra 2016 in vztraja, da je dolžnost vlade, da spoštuje, varuje in krepi človekove pravice in temeljne svoboščine svojih državljanov; opozarja, da so svoboda izražanja, zbiranja in združevanja temelj dinamičnega političnega in demokratičnega življenja in da je treba prepovedati vsakršno uporabo sile proti mirnim protestnikom;

6.  poziva k popolni, temeljiti in pregledni preiskavi domnevnih kršitev človekovih pravic, do katerih naj bi prišlo med protesti, da bi odkrili odgovorne zanje in jih kazensko preganjali;

7.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico ter države članice, naj dodobra izkoristijo vse politične instrumente, tudi priporočila iz končnega poročila misije EU za opazovanje volitev leta 2011 in poročila misije za nadaljnje ukrepanje, ki je potekala leta 2014, ter uporabijo politični pritisk na najvišji ravni, da bi preprečili širjenje nasilja zaradi volitev v Demokratični republiki Kongo in nadaljnjo destabilizacijo na območju Velikih jezer;

8.  ponovno poziva EU, naj v skladu s Sklepi Sveta z dne 17. oktobra 2016 uvede ciljno usmerjene sankcije proti odgovornim za nasilno zatiranje in spodkopavanje demokratičnega procesa v Demokratični republiki Kongo, med drugim s prepovedjo potovanja in zamrznitvijo sredstev; poudarja, da mora EU sankcije uporabiti kot vzvod za politične kontakte na najvišjih ravneh in tudi v okviru političnega dialoga po členu 8 sporazuma iz Cotonouja, da dobi od predsednika in nove vlade jasna zagotovila glede organizacije predsedniških in parlamentarnih volitev ter spoštovanja kongovske ustave;

9.  poziva delegacijo EU, naj še naprej podrobno spremlja razvoj dogodkov v Demokratični republiki Kongo ter uporabi vsa ustrezna sredstva in instrumente, da bi podprla zagovornike človekovih pravic in gibanja za demokracijo; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj razmisli o povečanju zmogljivosti za mediacijo delegacije EU, da bi sodelovala z Afriško unijo pri podpori bolj vključujočemu političnemu dialogu in preprečevanju nadaljnjega slabšanja politične krize in širjenja nasilja;

10.  ponovno izraža svojo podporo Afriški uniji kot posrednici v političnem dialogu v Demokratični republiki Kongo; poudarja njeno bistveno vlogo pri preprečevanju politične krize v Srednji Afriki in poziva h okrepitvi njenih prizadevanj za popolno spoštovanje kongovske ustave; poziva k stalnemu političnemu dialogu med državami območja Velikih jezer, da bi preprečili nadaljnjo destabilizacijo; v zvezi s tem pozdravlja Mednarodno konferenco za območje Velikih jezer, ki je potekala oktobra 2016 v Luandi in kjer so ocenili razmere v Demokratični republiki Kongo;

11.  opozarja, da sta mir in varnost pogoja za uspešno izvedbo volitev in stabilno politično okolje; v zvezi s tem pozdravlja podaljšanje mandata misije OZN za stabilizacijo Demokratične republike Kongo ter okrepitev njenih pooblastil pri zaščiti civilistov in varstvu človekovih pravic v okviru volitev;

12.  ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi zastrašujočih humanitarnih razmer v Demokratični republiki Kongo; poziva EU in njene države članice, naj še naprej pomagajo ljudem v Demokratični republiki Kongo, da bi izboljšali življenjske pogoje najbolj ranljivih skupin prebivalstva in odpravili posledice razseljevanja, neustrezne prehranske varnosti in naravnih nesreč;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Afriški uniji, predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu Demokratične republike Kongo, generalnemu sekretarju OZN, Svetu OZN za človekove pravice in skupni parlamentarni skupščini AKP-EU.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0085.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0290.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov