Процедура : 2016/3001(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1320/2016

Внесени текстове :

B8-1320/2016

Разисквания :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.24
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0479

ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 490kWORD 52k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.757v01-00
 
B8-1320/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP))


Хилде Вотманс, Иван Яковчич от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP))  
B8-1320/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Демократична република Конго (ДРК), и по-специално тези от 9 юли 2015 г., 17 декември 2015 г., 10 март 2016 г. и 23 юни 2016 г., както и разискванията без изготвяне на резолюция от 10 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС от 15 юни 2016 г. относно положението в предизборния период и в областта на сигурността в Демократична република Конго,

–  като взе предвид декларацията от 20 септември 2016 г. на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС относно положението в Демократична република Конго, в която се призовава към спокойствие за уреждане на кризата посредством диалог и при спазване на конституцията,

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител), както и на нейния говорител относно положението в Демократична република Конго, и по-специално изявлението от 23 ноември 2016 г. относно текущите усилия в Демократична република Конго,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Демократична република Конго, по-специално Резолюция 2198 (2015) относно подновяване на режима на санкции по отношение на Демократична република Конго и мандата на експертната група,

–  като взе предвид Резолюция 2277 на Съвета за сигурност на ООН, в която се подчертава важността на постигането на консенсус между всички участници от сферата на политиката, гражданското общество и религиозните общности и на принципите на Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–  като взе предвид преразгледаното Споразумение за партньорство от Котону,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

–  като все предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–  като взе предвид конституцията на Демократична република Конго от 18 февруари 2006 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че управляващата партия и президентът на републиката носят основната отговорност за поредицата от конфликти и продължаващото насилие поради желанието си да останат на власт след 19 декември 2016 г., с което се нарушава духът и буквата на конституцията;

Б.  като има предвид, че през септември 2015 г. президентът Кабила обяви започването на национален диалог, което противниците му от опозицията определиха като административна и техническа маневра за забавяне на изборите;

В.  като има предвид, че президентските и парламентарните избори, които трябваше да се проведат през ноември 2016 г., бяха отложени за април 2018 г. чрез споразумението от 18 октомври 2016 г., сключено от „националния приобщаващ политически диалог“ между президентското мнозинство и части от опозицията и гражданското общество с помощта на г-н Едем Коджо;

Г.  като има предвид, че споменатият приобщаващ диалог беше бойкотиран от голяма част от опозицията – от Съюза за демокрация и социален напредък (UDPS), Г7, Динамичната опозиция и Движението за освобождение на Конго (MLC), коалирани в „Обединението“ (Rassemblement); като има предвид, че това положение причини нарастващо политическо напрежение, вълнения и насилие на територията на цялата страна;

Д.  като има предвид, че работата на „диалога“ трябваше да бъде временно преустановена заради разрешените демонстрации на 19 и 20 септември 2016 г., организирани от опозицията и гражданското общество, за да се изиска провеждането на президентските избори в рамките на конституционния срок; като има предвид, че тези демонстрации на 19 и 20 септември 2016 г. бяха насилствено репресирани от страна на силите за опазване на реда, при което бяха убити 37 души според официалните данни и повече от 100 според опозицията;

Е.  като има предвид, че споразумението от 18 октомври 2016 г. не донесе желаната стабилност поради липсата на всеобхватност, дължината на периода на преход и несигурността по отношение на спазването на конституцията и на избирателния закон;

Ж.  като има предвид, че Независимата национална избирателна комисия (ННИК) трябва да предприеме необходимите действия за възстановяването на доверието в своята функция;

З.  като има предвид, че според наличната информация се наблюдава увеличение на сериозните нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право от страна на членове на въоръжените сили на Демократична република Конго (ВС на ДРК), на Националната агенция за разузнаване, на Републиканската гвардия и на конгоанската национална полиция, по-конкретно срещу представители на опозицията и представители на гражданското общество в рамките на изборния процес, което води до свиване на демократичното пространство и на политическата сцена в страната;

И.  като има предвид, че непрекъснатото нарастване на нарушенията на правата на човека и репресиите срещу членове на опозицията засегнаха и свободата на печата, както показват убийството на журналист от конгоанското Национално радио и телевизия (RTNC) и прекъсването на сигналите на радиостанции като Radio France Internationale (RFІ), „Гласът на Америка“, БиБиСи, белгийската френскоезична станция RTBF, или Радио „Окапи“ на ООН;

Й.  като има предвид, че след това недопустимо ограничаване на свободата на изразяване на мнение министърът на съобщенията подписа на 5 ноември 2016 г. декрет, с който се изменят правилата за излъчване на чуждестранни медии в ДРК, като на практика с това тези медии се поставят под прекия контрол на държавата;

K.  като има предвид, че ДРК е на 152-ро място от 180 държави в класирането за 2016 г. относно свободата на информацията, изготвяно от „Репортери без граници“;

Л.  като има предвид, че непрекъснато увеличаващото се равнище на насилие и на нарушения на правата на човека и на международното право, и по-специално целевите действия и произволните задържания, пречат на усилията за уреждане и стабилизиране на положението в Демократична република Конго;

M.  като има предвид, че Фредерик Бойенга Бофала, председател на опозиционна партия, който беше влязъл в контакт с няколко членове на президентското мнозинство и на опозицията, за да се застъпва за необходимостта от по-приобщаващ диалог, е бил отвлечен от силите за сигурност заедно със своя телохранител на 17 ноември 2016 г. и оттогава двамата мъже не са намерени;

Н.  като има предвид, че речта на президента Кабила за състоянието на нацията от 15 ноември 2016 г. не е убедила и дори е предизвикала скептицизъм у членовете на „Обединението“, макар те да са по-склонни да се води действително приобщаващ диалог и да се намери политическо решение, предвиждащо евентуално преход със сериозни гаранции по отношение на спазването на конституцията;

O.  като има предвид, че Епископалната национална конференция на Конго (CENCO), която предложи да посредничи, за да допринесе за постигането на широк консенсус – който е задължително необходим – въз основа на споразумението от 18 октомври 2016 г., не е била насърчена от речта на президента Кабила;

П.  като има предвид, че назначаването на нов министър-председател на 17 ноември 2016 г. и сформирането на ново правителство в ДРК се извършват в критичен момент, няколко седмици преди изтичането на крайния конституционен срок на 19 декември 2016 г.;

Р.  като има предвид, че в деня след 19 декември правителството ще трябва, в рамките на временна и приобщаваща структура, да предприеме необходимите мерки за организирането на заслужаващи доверие, прозрачни и мирни избори и да осигури управлението по отношение на текущите и неотложните въпроси;

1.  припомня на властите на Демократична република Конго и на първо място на президента, че те носят отговорността да защитават своите граждани, намиращи се в рамките на цялата национална територия, и по-специално да ги предпазват от всички злоупотреби и престъпления, както и да изпълняват своите задължения при най-строго спазване на принципите на правовата държава;

2.  потвърждава своя ангажимент и решимост да осъжда всички нарушения на правата на човека и да защитава правата и свободите на всички граждани на ДРК, като свободата на изразяване на мнение, на сдружаване и на събранията, както и свободата на печата; категорично осъжда нарушенията и кървавите репресии, белязали мирната и разрешена демонстрация на 19 септември 2016 г. и следващия ден;

3.  изисква незабавното и безусловно освобождаване на всички лишени от свобода заради техните убеждения, както и оттеглянето на обвиненията срещу тях; призовава за задълбочено, прозрачно и независимо разследване на всички престъпления и злоупотреби, извършени в страната, и призовава лицата, отговорни за тези престъпления, независимо от политическата си роля, да бъдат изправени пред съд, за да понесат отговорност за престъпленията си;

4.  осъжда действията, предприети срещу чуждестранни медии, и призовава за тяхното незабавно отменяне; призовава да се сложи край на всички форми на сплашване или тормоз на местни и чуждестранни журналисти;

5.  призовава всички политически партии и организации на гражданското общество да проявяват сдържаност, за да се избегне още по-тежка политическа криза в страната, която би имала сериозни хуманитарни последици, засилвайки нестабилността в целия регион;

6.  напълно подкрепя усилията за посредничество на CENCO с оглед на постигането на действително приобщаващо споразумение, което да получи одобрението на цялото население;

7.  припомня Резолюция 2217 на Съвета за сигурност на ООН, в която се подчертава важността на търсенето на консенсус между всички политически участници, гражданското общество и религиозните общности; настоятелно призовава международната общност, и по-специално Европейския съюз и неговите държави членки, да действат в съзвучие с тази резолюция, за да допринесат за създаването на спокойна политическа обстановка, необходима за конструктивно сътрудничество между правителството и опозицията в Конго с оглед на излизането от кризата;

8.  насърчава президента да предприеме мерки за намаляване на напрежението и да приеме политическия диалог в рамките на член 8 от Споразумението от Котону;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на Съвета на АКТБ – ЕС, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на президента, министър-председателя и парламента на Демократична република Конго.

Правна информация - Политика за поверителност