Διαδικασία : 2016/3001(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1320/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1320/2016

Συζήτηση :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.24
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0479

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 491kWORD 53k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.757v01-00
 
B8-1320/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP))


Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP))  
B8-1320/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ειδικότερα δε εκείνα της 9ης Ιουλίου 2015, 17ης Δεκεμβρίου 2015, 10ης Μαρτίου 2016 και 23 Ιουνίου 2016, καθώς και τις συζητήσεις χωρίς ψήφισμα της 10ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προεκλογική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη την από 20ής Σεπτεμβρίου 2016 δήλωση των συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με την οποία ζητούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα ώστε να διευθετηθεί η κρίση με το διάλογο και στα πλαίσια του Συντάγματος,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), καθώς και του εκπροσώπου της σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και ειδικότερα τη δήλωση της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη Λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, ειδικότερα το ψήφισμα 2198 (2015) σχετικά με την παράταση του καθεστώτος κυρώσεων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και την εντολή της ομάδας εμπειρογνωμόνων,

–  χοντας υπόψη το ψήφισμα 2277 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της επιδίωξης συναίνεσης μεταξύ όλων των πολιτικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών και των θρησκευτικών κοινοτήτων αφενός, αφετέρου των αρχών του Αφρικανικού Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της 18ης Φεβρουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κυβερνόν κόμμα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρουν την κύρια ευθύνη για τις επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις και τις συνεχιζόμενες βιαιότητες λόγω της επιθυμίας τους να παραμείνουν στην εξουσία μετά τις 19 Δεκεμβρίου 2016, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2015, ο Πρόεδρος Kabila εξήγγειλε την έναρξη εθνικού διαλόγου που οι αντίπαλοί του της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν ως διοικητικό και τεχνικό ελιγμό για την καθυστέρηση των εκλογών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, που είχαν προγραμματιστεί για το Νοεμβρίου 2016 αναβλήθηκαν για τον Απρίλιο 2018, με τη συμφωνία της 18ης Οκτωβρίου 2016 συναφθείσα από τον «εθνικό πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς» ανάμεσα στην προεδρική πλειοψηφία και τμήματα της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών κατόπιν διαμεσολάβησης του κ. Edem Kodjo·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω χωρίς αποκλεισμούς διάλογος μποϋκοταρίστηκε από μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης – την Ένωση για τη δημοκρατία και την κοινωνική πρόοδο (UDPS), τη G7, τη Δυναμική και το Κίνημα Απελευθέρωσης του Κονγκό» (MLC), στο πλαίσιο του «συνασπισμού»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει αυξανόμενη πολιτική ένταση, αναταραχή και βία σε ολόκληρη τη χώρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες του «διαλόγου» χρειάσθηκε να ανασταλούν προσωρινά λόγω των εκδηλώσεων της 19ης και 20ής Σεπτεμβρίου 2016 που είχαν επιτραπεί και διοργανώθηκαν από την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών για να ζητήσουν τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εντός της συνταγματικής προθεσμίας· ότι οι διαδηλώσεις αυτές στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2016 αποτέλεσαν αντικείμενο βίαιης καταστολής από τις δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα 37 νεκρούς, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία και άνω των 100, κατά την άποψη της αντιπολίτευσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία της 18ης Οκτωβρίου 2016 δεν επέφερε την επιθυμητή σταθερότητα, λόγω της ανεπαρκούς συμμετοχής, της διάρκειας της μεταβατικής περιόδου και της αβεβαιότητας όσον αφορά το σεβασμό του Συντάγματος και του εκλογικού νόμου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανεξάρτητη Εθνική Εκλογική Επιτροπή (CENI) οφείλει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρατηρείται αύξηση των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου εκ μέρους των μελών των ενόπλων δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FARDC), της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, της Δημοκρατικής Φρουράς και της εθνικής αστυνομίας του Κονγκό, ιδίως εις βάρος μελών της αντιπολίτευσης και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στα πλαίσια της εκλογικής διαδικασίας, πράγμα που οδηγεί σε συρρίκνωση του δημοκρατικού χώρου και του πολιτικού φάσματος στη χώρα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχώς αυξανόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η καταστολή των αντιφρονούντων έχουν περιορίσει επίσης την ελευθερία του τύπου, όπως μαρτυρούν η δολοφονία δημοσιογράφου της εθνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Κονγκό (RTNC) και η διακοπή των σημάτων ραδιοφωνικών σταθμών όπως η Radio France Internationale» (RFI), η Φωνής της Αμερικής, το BBC, το γαλλόφωνο βελγικό κανάλι RTBF, ή ακόμη το Radio Okapi του ΟΗΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τον απαράδεκτο αυτό περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης, στις 5 Νοεμβρίου 2016, ο υπουργός επικοινωνιών υπέγραψε διάταγμα που τροποποιεί τους κανόνες μετάδοσης των ξένων μέσων ενημέρωσης στη ΛΔΚ, θέτοντας πραγματικά αυτά τα μέσα ενημέρωσης υπό τον άμεσο έλεγχο του κράτους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ κατατάσσεται 152η μεταξύ 180 χωρών σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα για το 2016·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνεχώς αυξανόμενο επίπεδο βίας καθώς και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, ιδίως οι στοχευμένες δράσεις και οι αυθαίρετες συλλήψεις, έχουν καταστροφικές συνέπειες για το σύνολο των προσπαθειών που καταβάλλονται για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Fréderic Boyenga Bofala, πρόεδρος ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, που είχε έρθει σε επαφή με διάφορα μέλη της προεδρικής πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης με σκοπό να υπερασπιστεί την ανάγκη για διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, απήχθη από τις δυνάμεις ασφαλείας μαζί με ένα σωματοφύλακά του, στις 17 Νοεμβρίου 2016, και ότι έκτοτε αγνοείται η τύχη των δύο ανδρών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομιλία του Προέδρου Kabila για την κατάσταση του έθνους, στις 15 Νοεμβρίου 2016, δεν έπεισε, προκαλώντας ακόμη και τον σκεπτικισμό των μελών του «Συνασπισμού» που είναι ωστόσο πιο πρόθυμα να δρομολογήσουν διάλογο πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς και να αναζητήσουν την εξεύρεση πολιτικής που να προβλέπει ενδεχομένως τη μεταπολίτευση με σοβαρές εγγυήσεις όσον αφορά το σεβασμό του Συντάγματος·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνική Επισκοπική Διάσκεψη (CENCO) ου Κονγκό, η οποία πρότεινε τις υπηρεσίες της για να συμβάλει στη επίτευξη μιας ευρείας συναίνεσης — απαραίτητης προϋπόθεσης — βάσει της συμφωνίας της 18ης Οκτωβρίου 2016, δεν έλαβε υποστήριξη από την ομιλία του Προέδρου Kabila·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διορισμός νέου πρωθυπουργού στις 17 Νοεμβρίου 2016 και η εγκατάσταση νέας κυβέρνησης της ΛΔΚ σε μια κρίσιμη στιγμή, λίγες εβδομάδες πριν από την προθεσμία της 19 Δεκεμβρίου 2016·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την επαύριον της 19ης Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση θα πρέπει, στο πλαίσιο μιας προσωρινής και χωρίς αποκλεισμούς δομής, να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διοργάνωση αξιόπιστων, διαφανών και αβίαστων εκλογών και να διαχειριστεί δεόντως τις τρέχουσες και επείγουσες υποθέσεις·

1.  υπενθυμίζει στις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και, πρωτίστως, στον Πρόεδρο, την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τους πολίτες που βρίσκονται σε όλη την έκταση της εθνικής επικράτειας, και κυρίως να τους προστατεύσουν έναντι των παντός είδους καταχρήσεων και εγκλημάτων και να ασκήσουν το κυβερνητικό του καθήκον με τον πλέον αυστηρό σεβασμό του κράτους δικαίου·

2.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση και την αποφασιστικότητά του προκειμένου να καταγγείλει οιαδήποτε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προασπισθεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, καθώς και την ελευθερία του τύπου, για όλους τους πολίτες της ΛΔΚ· καταδικάζει με σθένος τις εκτροπές και την αιματηρή καταστολή που σημάδεψαν την ειρηνική διαδήλωση της 19 Σεπτεμβρίου 2016 που είχε επιτραπεί επισήμως, καθώς και την επόμενη ημέρα·

3.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των κρατουμένων συνείδησης και την εγκατάλειψη των κατηγοριών που τους βαρύνουν· ζητεί να διεξαχθεί μια ενδελεχής, διαφανής και ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με όλα τα εγκλήματα και τις καταχρήσεις που διαπράχθηκαν στη χώρα και ζητεί όπως οι υπεύθυνοι αυτών των εγκλημάτων, ανεξαρτήτως της πολιτικής τους θέσης, προσαχθούν ενώπιον των δικαστηρίων και λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους·

4.  καταδικάζει τα μέτρα κατά των ξένων μέσων ενημέρωσης και ζητεί την άρση τους χωρίς καθυστέρηση· ζητεί να τεθεί τέρμα σε κάθε μορφή εκφοβισμού ή παρενόχλησης εις βάρος των εγχώριων και ξένων δημοσιογράφων·

5.  καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, ώστε να μην βυθίσουν τη χώρα σε μια ακόμη πιο σοβαρή πολιτική κρίση, η οποία θα είχε ανθρωπιστικές επιπτώσεις ικανές να ενισχύσουν την αστάθεια σε ολόκληρη την περιοχή·

6.  υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες διαμεσολάβησης της CENCO προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς, η οποία να συγκεντρώνει τη συναίνεση του συνόλου του πληθυσμού·

7.  υπενθυμίζει το ψήφισμα 2277 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της επιδίωξης συναίνεσης μεταξύ όλων των πολιτικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών και των θρησκευτικών κοινοτήτων· παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα, και ιδίως την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, να ενεργήσουν σύμφωνα με το εν λόγω ψήφισμα προκειμένου να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ήπιου πολιτικού κλίματος, το οποίο είναι απαραίτητο για μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης του Κονγκό για την έξοδο από την κρίση·

8.  ενθαρρύνει τον Πρόεδρο να λάβει εκτονωτικά μέτρα και να αποδεχθεί τον πολιτικό διάλογο στο πλαίσιο του άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, στο Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου