Eljárás : 2016/3001(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1320/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1320/2016

Viták :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.24
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0479

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY TERVEZETE
PDF 268kWORD 51k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.757v01-00
 
B8-1320/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzetről (2016/3001(RSP))


Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzetről (2016/3001(RSP))  
B8-1320/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról (KDK) szóló korábbi, különösen a 2015. július 9-i, a 2015. december 17-i, a 2016. március 10-i és a 2016. június 23-i állásfoglalásaira, továbbá a 2016. október 10-i – állásfoglalás elfogadása nélküli – vitára,

–  tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek a Kongói Demokratikus Köztársaság választások előtti és biztonsági helyzetéről szóló, 2016. június 15-i állásfoglalására,

–  tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzetről szóló, 2016. szeptember 20-i nyilatkozatára, amely nyugalomra hív fel a válság párbeszéd útján és az alkotmány tiszteletben tartása mellett történő rendezése érdekében,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint szóvivőjének a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzetről szóló nyilatkozataira, különösen a Kongói Demokratikus Köztársaságban kifejtett erőfeszítések kapcsán tett 2016. november 23-i nyilatkozatra,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a Kongói Demokratikus Köztársaságról szóló határozataira, különösen a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni szankciórendszernek és a szakértői csoportok megbízatásának megújításáról szóló 2198(2015) számú határozatra,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2277. számú határozatára, amely hangsúlyozza a valamennyi politikai szereplő, a civil társadalom és a vallási közösségek közötti konszenzus megtalálásának, valamint a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai charta elveinek fontosságát;

–  tekintettel a felülvizsgált cotonou-i partnerségi megállapodásra,

–  tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájára (1981. június),

–  tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaság 2006. február 18-i alkotmányára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a visszatérő konfliktusokért és a nem szűnő erőszakért elsősorban a hatalmat gyakorló párt és a köztársaság elnöke felelősek, lévén hogy 2016. december 19. után is – ezzel megsértve az alkotmány szellemét és betűjét – hatalomban akarnak maradni;

B.  mivel 2015 szeptemberében Kabila elnök bejelentette egy nemzeti párbeszéd megindítását, amelyet ellenzéki ellenfelei a választások késleltetésére szolgáló adminisztratív és technikai manővernek minősítettek;

C.  mivel a 2016. novemberben esedékes elnök- és törvényhozási választásokat 2018 áprilisára halasztották annak a 2016. október 18-i megállapodásnak az értelmében, amelyet egyfelől az elnöki többség, másfelől a politikai ellenzék és a civil társadalom egy töredék része hozott létre az „inkluzív politikai nemzeti párbeszéd” keretében, Edem Kodjo közvetítésével;

D.  mivel az említett inkluzív párbeszédet az ellenzék nagy része – a „Tömörülés”-ben szövetkezett Unió a Demokráciáért és a Társadalmi Haladásért (UDPS), a G7, a Dinamika és a Kongói Felszabadító Mozgalom (MLC) – bojkottálta; mivel a helyzet folytán az egész országban fokozódott a politikai feszültség, a zavargás és az erőszak;

E.  mivel a „párbeszéd” munkálatait ideiglenesen fel kellett függeszteni a 2016. szeptember 19–20-ára engedélyezett tüntetések miatt, amelyeket az ellenzék és a civil társadalom szervezett az elnökválasztás alkotmányos határidőn belül történő megtartását követelve; mivel a 2016. szeptember 19–20-i tüntetéseket a rendfenntartó erők kíméletlenül elnyomták, és ez a hivatalos adatok szerint 37, az ellenzék szerint pedig 100-nál több ember halálát okozta;

F.  mivel a 2016. október 18-i megállapodás nem vezetett el a vágyott stabilitáshoz, mert híján volt az inkluzivitásnak, az átmeneti időszak hosszú volt, és bizonytalanság uralkodott abban a tekintetben, hogy tiszteletben tartják-e majd az alkotmányt és a választási törvényt;

G.  mivel a független nemzeti választási bizottságnak (CENI) meg kell tennie a szükséges lépéseket hitelességének helyreállítása érdekében;

H.  mivel a rendelkezésre álló információk alapján a Kongói Demokratikus Köztársaság fegyveres erőihez (FARDC), a Nemzeti Hírszerző Ügynökséghez, a köztársasági gárdához és a kongói országos rendőrséghez tartozó személyek a választási folyamat során egyre több esetben sértik meg súlyosan az emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot, nevezetesen az ellenzék tagjaival és a civil társadalom képviselőivel szemben, ami a demokratikus tér és a politikai színtér szűküléséhez vezet az országban;

I.  mivel folyamatosan egyre több ízben sértik meg az emberi jogokat, az ellenzékieket pedig elnyomják, ami kárára vált a sajtószabadságnak is, amint erről a kongói nemzeti rádió-televízió (RTNC) újságírójának meggyilkolása, valamint rádióadások: a Radio France internationale (RFI), az Amerika Hangja, BBC, a belga frankofón csatorna (RTBF) vagy a Radio Okapi ENSZ-rádió adásának megszakítása is tanúskodik

J.  mivel a véleménynyilvánítás szabadságának e megengedhetetlen korlátozása után a tájékoztatási miniszter 2016. november 5-én aláírt egy rendeletet, amely módosította a külföldi médiára vonatkozó kongói sugárzási előírásokat, ezzel e médiacsatornákat de facto közvetlen állami irányítás alá helyezve;

K.  mivel a Kongói Demokratikus Köztársaság 2016-ban 180 ország közül a 152. helyre került az információs szabadságra vonatkozóan az RSF által összeállított listán;

L.  mivel az egyre fokozódó erőszak, valamint az emberi jogok és a nemzetközi jog megsértései – különösen a célzott akciók és az önkényes letartóztatások – súlyosan káros hatással vannak a rendezésre és a stabilizációra irányuló erőfeszítésekre a Kongói Demokratikus Köztársaságban;

M.  mivel Fréderic Boyenga Bofalát – az egyik ellenzéki párt elnökét, aki kapcsolatba lépett az elnöki többség és az ellenzék több tagjával, fellépve egy inkluzívabb párbeszéd szükségessége érdekében – a biztonsági erők 2016. november 17-én testőrével együtt elrabolták, és a két férfi holléte azóta ismeretlen;

N.  mivel Kabila elnök 2016. november 15-én a nemzet állapotáról tartott beszéde nem győzte meg a „Tömörülés” tagjait, sőt kételyeket ébresztet bennük, holott már késznek mutatkoztak egy ténylegesen inkluzív párbeszéd megindítására és olyan politikai megoldás kialakítására, amely esetleg – az alkotmány tiszteletben tartására vonatkozó megbízható garanciák mellett – elvezethet az átmenethez;

O.  mivel a kongói nemzeti püspöki konferencia (CENCO), amely felajánlotta jószolgálatait egy szélesebb – és feltétlenül szükséges – konszenzus megteremtése érdekében a 2016. október 18-i megállapodás alapján, Kabila elnök szavaiból nem kapott ösztönzést;

P.  mivel az új miniszterelnök kinevezésére 2016. november 17-én és a Kongói Demokratikus Köztársaság új kormányának felállására kritikus pillanatban került sor, néhány héttel a 2016. december 19-i alkotmányos határidő előtt;

Q.  mivel december 19. másnapján a kormánynak – ideiglenes és inkluzív keretben – meg kell hoznia a hiteles, átlátható és békés választások megszervezéséhez szükséges intézkedéseket, valamint gondoskodnia kell a folyó, illetve sürgős ügyek intézéséről;

1.  emlékezteti a Kongói Demokratikus Köztársaság hatóságait és elsősorban elnökét, hogy az ő feladatuk a polgárok megoltalmazása az ország területének egészén, azaz megvédelmezésük bármiféle visszaéléssel és bűncselekménnyel szemben, illetve a kormányzati feladatok ellátása a jogállamiság legszigorúbb tiszteletben tartásával;

2.  megismétli, hogy elkötelezetten és eltökélten kiáll az emberi jogok bárminemű megsértése ellen, illetve a jogok és szabadságok – a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a gyülekezés, valamint a sajtó és a Kongói Demokratikus Köztársaság valamennyi polgárának szabadsága – mellett; határozottan elítéli a 2016. szeptember 19-én és a rá következő napra szervezett békés és engedélyezett tüntetés idején elkövetett kilengéseket és a véres elnyomást;

3.  követeli valamennyi véleménye miatt bebörtönzött személy azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását, valamint az ellenük emelt vádak elejtését; követeli alapos, átlátható és független nyomozás lefolytatását az országban elkövetett valamennyi bűncselekmény és visszaélés esetében, és követeli, hogy e cselekmények elkövetőit – politikai pártállásuktól függetlenül – állítsák bíróság elé, hogy ott feleljenek tetteikért;

4.  elítéli a külföldi médiacsatornák ellen hozott intézkedéseket és kéri ezek haladéktalan feloldását; kéri, hogy vessenek véget a hazai és külföldi újságírók bármiféle megfélemlítésének és zaklatásának;

5.  kéri valamennyi politikai pártot és a civil társadalom szervezeteit, hogy tanúsítsanak önmérsékletet annak elkerülése végett, hogy az ország még súlyosabb politikai válságba süllyedjen, mert annak olyan humanitárius következményei lehetnek, amelyek folytán az egész régióban tovább fokozódhatna az instabilitás;

6.  teljes mértékben támogatja a CENCO közvetítési erőfeszítéseit, amelyek célja a valóban inkluzív, a lakosság egészének támogatását élvező megállapodás elérése;

7.  emlékeztet az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2277. számú határozatára, amely hangsúlyozza a valamennyi politikai szereplő, a civil társadalom és a vallási közösségek közötti konszenzus megtalálásának fontosságát; sürgeti a nemzetközi közösséget, elsősorban az Európai Uniót és tagállamait, hogy cselekedjenek e határozat szellemében, ekképpen hozzájárulva a nyugodt politikai klíma megteremtéséhez, amelyre – a válságból való kiút érdekében – szükség van a kormányzat és a kongói ellenzék közötti konstruktív együttműködéshez;

8.  ösztönzi az elnököt, hogy tegyen intézkedéseket az enyhülés érdekében és a Cotonou-i megállapodás 8. cikkét követve – egyezzen bele a politikai párbeszédbe;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Afrikai Uniónak, az AKCS–EU Tanácsának, az Egyesült Nemzetek főtitkárának, az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Tanácsának, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság elnökének, miniszterelnökének és parlamentjének.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat