Procedūra : 2016/3001(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1320/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1320/2016

Debates :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.24
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0479

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PROJEKTS
PDF 561kWORD 51k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.757v01-00
 
B8-1320/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2016/3001(RSP))


Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2016/3001(RSP))  
B8-1320/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā savas iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR) un jo īpaši 2015. gada 9. jūlijā, 2015. gada 17. decembrī, 2016. gada 10. martā un 2016. gada 23. jūnijā pieņemtās rezolūcijas, kā arī 2016. gada 10. oktobrī notikušās debates bez rezolūcijas pieņemšanas,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2016. gada 15. jūnija rezolūciju par pirmsvēlēšanu un drošības situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētāju 2016. gada 20. septembra paziņojumu par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā, kurā viņi aicina saglabāt mieru, lai dialoga ceļā un saskaņā ar Konstitūciju pārvarētu krīzi,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) un viņas runaspersonas paziņojumus par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā un jo īpaši 2016. gada 23. novembra paziņojumu par centieniem stabilizēt situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku un jo īpaši Rezolūciju Nr. 2198(2015) par sankciju atjaunošanu pret Kongo Demokrātisko Republiku un ekspertu grupas pilnvaru termiņa pagarināšanu,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 2277, kurā uzsvērts, cik būtiski ir panākt vienprātību starp visiem politisko procesu dalībniekiem, pilsonisko sabiedrību un reliģiskajām kopienām un cik nozīmīgi ir Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartas principi,

–  ņemot vērā pārskatīto Kotonū partnerattiecību nolīgumu,

–  ņemot vērā 1981. gada jūnijā pieņemto Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

–  ņemot vērā 2006. gada 18. februārī pieņemto Kongo Demokrātiskās Republikas Konstitūciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā tieši valdošajai partijai un valsts prezidentam ir jāuzņemas galvenā atbildība par konfliktu atkārtošanos un nerimstošo vardarbību, jo gan valdošā partija, gan valsts prezidents vēlas palikt pie varas arī pēc 2016. gada 19. decembra, lai gan tas ir pretrunā valsts Konstitūcijas burtam un garam;

B.  tā kā 2015. gada septembrī valsts prezidents J. Kabila paziņoja, ka sāk nacionālo dialogu, taču prezidenta oponenti šo viņa paziņojumu nodēvēja par administratīvu un tehnisku manevru, kura nolūks ir atlikt vēlēšanas;

C.  tā kā prezidenta un parlamenta vēlēšanas, kurām bija jānotiek 2016. gada novembrī, ir pārceltas uz 2018. gada aprīli, pamatojoties uz vienošanos, ko „iekļaujoša politiska nacionālā dialoga” rezultātā 2016. gada 18. oktobrī panāca prezidentu atbalstošais vairākums un niecīga daļa politiskās un pilsoniskās sabiedrības opozīcijas, Edem Kodjo uzņemoties vidutāja lomu;

D.  tā kā šo iekļaujošo dialogu ir boikotējusi ļoti liela daļa opozīcijas — Demokrātijas un sociālā progresa savienība (UDPS), Septiņnieka grupa (G7), Opozīcijas dinamikas platforma (Dynamique de l’opposition) un Kongo atbrīvošanas kustība (MLC), kas kopā veido tā dēvēto Kongo Demokrātijas apvienību; tā kā šī situācija ir veicinājusi politisko saspīlējumu, nemierus un vardarbību visā valstī;

E.  tā kā „dialoga” procesu uz laiku nācās apturēt, jo 2016. gada 19. un 20. septembrī notika sankcionētas demonstrācijas, ko rīkoja opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, pieprasot prezidenta vēlēšanu rīkošanu Konstitūcijā noteiktajā termiņā; tā kā sabiedriskās kārtības uzturēšanas spēki šīs 2016. gada 19. un 20. septembra demonstrācijas nežēlīgi apspieda, kā rezultātā (pēc oficiālajiem datiem) ir gājuši bojā 37 cilvēki, savukārt opozīcija apgalvo, ka bojāgājušo skaits pārsniedz 100;

F.  tā kā ar 2016. gada 18. oktobra vienošanos nav izdevies panākt vēlamo stabilitāti, jo tā nav pietiekami iekļaujoša un pārejas posms ir ieildzis, turklāt nav skaidrs, vai ir ievērota Konstitūcija un likums par vēlēšanām;

G.  tā kā Neatkarīgajai valsts vēlēšanu komisijai (CENI) ir jāveic pasākumi, kas vajadzīgi, lai atjaunotu savu uzticamību;

H.  tā kā pieejamā informācija liecina, ka Kongo Demokrātiskās Republikas bruņotie spēki (FARDC) un valsts izlūkdienesta, Republikas gvardes un Kongo valsts policijas spēki aizvien biežāk rupji pārkāpj cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības, jo īpaši pret opozīcijas locekļiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem vēlēšanu procesā, un tas nozīmē, ka valstī sarūk demokrātijas telpa un politisko spēku spektrs;

I.  tā kā cilvēktiesību pārkāpumu skaita nemitīgs pieaugums un oponentu apspiešana ir ietekmējusi arī preses brīvību, par ko liecina Kongo Nacionālās radio un televīzijas kompānijas (RTNC) žurnālista slepkavība un tādu raidstaciju kā Radio France internationale (RFI), Voice of America, BBC, Beļģijas franču radiokanāla RTBF un pat ANO radiostacijas Radio Okapi pārraižu bloķēšana;

J.  tā kā pēc šī vārda brīvības ierobežojuma noteikšanas valsts sakaru ministrs 2016. gada 5. novembrī parakstīja rīkojumu, ar ko groza kārtību, kādā ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem ir atļauts izplatīt informāciju KDR teritorijā, faktiski nosakot tiešu valsts kontroli pār šiem plašsaziņas līdzekļiem;

K.  tā kā saskaņā ar organizācijas „Reportieri bez robežām” 2016. gada pārskatu par informācijas brīvību 180 valstu sarakstā KDR ieņem 152. vietu;

L.  tā kā aizvien spēcīgāka vardarbība, kā arī cilvēktiesību un starptautisko tiesību pārkāpumi, jo īpaši mērķtiecīgas operācijas un nesankcionēti aresti, vājina jebkādus centienus noregulēt un stabilizēt situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā;

M.  tā kā drošības spēki 2016. gada 17. novembrī nolaupīja opozīcijas partijas vadītāju Fréderic Boyenga Bofala, kurš bija sazinājies ar daudziem prezidentu atbalstošā vairākuma un arī ar opozīcijas pārstāvjiem, cenšoties viņus pārliecināt par iekļaujošāka dialoga nepieciešamību, un ir nolaupīts arī viņa miesassargs un tā kā tiek ziņots, ka kopš tā laika abi vīrieši ir pazuduši bez vēsts;

N.  tā kā prezidenta J. Kabila 2016. gada 15. novembra paziņojums par stāvokli valstī nepārliecināja par lielāku vēlmi sākt patiesi iekļaujošu dialogu un rast politisku risinājumu, kas galu galā ļautu īstenot pāreju, stabili garantējot Konstitūcijas ievērošanu, un tā kā tā dēvētās Kongo Demokrātijas apvienības locekļi uz šo prezidenta paziņojumu raugās pat skeptiski;

O.  tā kā prezidenta J. Kabila paziņojums nav rosinājis rīkoties Kongo Nacionālo bīskapu konferenci (CENCO), kura ir gatava uzņemties vidutāja lomu, lai, pamatojoties uz 2016. gada 18. oktobra vienošanos, panāktu plašu vienprātību, kas ir absolūti nepieciešama;

P.  tā kā 2016. gada 17. novembrī ir iecelts jauns premjerministrs un izveidota jauna KDR valdība un tas ir noticis izšķirošā brīdī — dažas nedēļas pirms Konstitūcijā noteiktā pilnvaru termiņa beigām 2016. gada 19. decembrī;

Q.  tā kā pēc pāris nedēļām — 2016. gada 19. decembrī — valdībai ar iekļaujošas pagaidu struktūras palīdzību ir jāveic pasākumi, kas vajadzīgi, lai rīkotu ticamas, pārredzamas un mierīgas vēlēšanas un risinātu gan kārtējos, gan steidzamos jautājumus,

1.  atgādina Kongo Demokrātiskās Republikas varasiestādēm un pirmām kārtām valsts prezidentam par tiem uzlikto pienākumu aizsargāt pilsoņus visā valsts teritorijā un jo īpašu garantēt aizsardzību pret jebkādiem ļaunprātīgiem nodarījumiem un noziegumiem un pildīt savu valsts pārvaldes pienākumu stingrā saskaņā ar tiesiskuma principu;

2.  atkārtoti norāda, ka ir nelokāmi apņēmies nosodīt jebkādus cilvēktiesību pārkāpumus un aizstāvēt ikviena KDR pilsoņa tiesības un brīvības — gan vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvību, gan preses brīvību; asi nosoda vardarbības eskalāciju un asiņaino izrēķināšanos ar sankcionētās, miermīlīgās demonstrācijas dalībniekiem 2016. gada 19. septembrī un arī nākamajā dienā pēc demonstrācijas;

3.  pieprasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus pārliecības dēļ ieslodzītos un atsaukt pret viņiem izvirzītās apsūdzības; prasa pamatīgi, pārredzami un neatkarīgi izmeklēt visus valstī pastrādātos noziegumus un ļaunprātīgos nodarījumus un pieprasa saukt pie atbildības un tiesāt ikvienu personu, kura vainojama šajos noziegumos, neatkarīgi no tā, kāda ir attiecīgās personas politiskā piederība;

4.  nosoda pasākumus, kas īstenoti, vēršoties pret ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem, un pieprasa tos nekavējoties atcelt; prasa izbeigt jebkādu iebiedēšanu un vajāšanu, kas vērsta gan pret vietējiem, gan ārvalstu žurnālistiem;

5.  prasa visām politiskajām partijām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām rīkoties apdomīgi, lai nepieļautu, ka valstī iestājas vēl smagāka politiskā krīze, kas ietekmētu humanitāro situāciju, jo tas savukārt varētu vēl vairāk destabilizēt situāciju visā reģionā;

6.  pilnībā atbalsta CENCO centienus pildīt vidutāja lomu, lai panāktu patiesi iekļaujošu vienošanos, kas pieņemama visiem iedzīvotājiem;

7.  atgādina par ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 2217, kurā uzsvērts, cik būtiski ir panākt vienprātību starp visiem politisko procesu dalībniekiem, pilsonisko sabiedrību un reliģiskajām kopienām; aicina starptautisko sabiedrību, jo īpaši Eiropas Savienību un tās dalībvalstis, rīkoties saskaņā ar šo rezolūciju, lai palīdzētu veidot valstī miermīlīgu politisko gaisotni, kas ir absolūti nepieciešama konstruktīvai sadarbībai starp Kongo valdību un opozīciju krīzes pārvarēšanas nolūkā;

8.  mudina valsts prezidentu veikt pasākumus spriedzes mazināšanai un iesaistīties politiskā dialogā saskaņā ar Kotonū nolīguma 8. pantu;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, ĀKK un ES Ministru padomei, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei, kā arī Kongo Demokrātiskās Republikas prezidentam, premjerministram un parlamentam.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika