Procedură : 2016/3001(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1324/2016

Texte depuse :

B8-1324/2016

Dezbateri :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.24
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0479

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 411kWORD 49k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.761v01-00
 
B8-1324/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2016/3001(RSP))


Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boștinaru, Linda McAvan, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2016/3001(RSP))  
B8-1324/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special Rezoluția sa din 10 martie 2016 referitoare la Republica Democratică Congo (RDC)(1) și Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la Republica Democratică Congo (RDC), în special cazul celor doi activiști pentru drepturile omului aflați în detenție Yves Makwambala și Fred Bauma(2),

–  având în vedere Rezoluția Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 15 iunie 2016 privind situația preelectorală și situația securității în Republica Democratică Congo,

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, precum și ale purtătorului său de cuvânt privind situația din Republica Democratică Congo,

–  având în vedere declarațiile Delegației UE în Republica Democratică Congo privind situația drepturilor omului în țară, în special cele din 23 noiembrie 2016 și din 24 august 2016,

–  având în vedere concluziile Consiliului UE referitoare la Republica Democratică Congo din 17 octombrie 2016 și din 23 mai 2016,

–  având în vedere Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume, adoptat de Consiliul Uniunii Europene la 22 iunie 2015,

–  având în vedere Declarațiile de la Nairobi din decembrie 2013,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU privind Republica Democratică Congo, în special cea din 23 iunie 2016,

–  având în vedere raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, publicat la 27 iulie 2015, privind situația drepturilor omului și activitățile Biroului comun al ONU pentru drepturile omului din Republica Democratică Congo,

–  având în vedere deciziile și hotărârile pronunțate de Curtea Internațională de Justiție,

–  având în vedere Acordul de parteneriat de la Cotonou, semnat la 23 iunie 2000 și revizuit la 25 iunie 2005 și 22 iunie 2010,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din iunie 1981,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța,

–  având în vedere Constituția Republicii Democratice Congo, adoptată la 18 februarie 2006,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Joseph Kabila a fost președintele Republicii Democratice Congo (RDC) începând cu 2001; întrucât mandatul Președintelui Kabila este programat să se încheie la 20 decembrie 2016; întrucât perioada în care președintele RDC poate ocupa această funcție este limitată prin constituție la două mandate;

B.  întrucât, la 17 octombrie 2016, în urma unui dialog politic nereprezentativ, s-a decis amânarea datei alegerilor pentru luna aprilie 2018;

C.  întrucât Comisia Electorală Națională Independentă (CENI) a stabilit un buget excesiv, de 1,8 miliarde USD, și, conform informațiilor disponibile, pare să susțină ideea desfășurării acestor alegeri la sfârșitul anului 2018;

D.  întrucât această situație a făcut ca opoziția politică din RDC să-l acuze pe președintele Kabila și guvernul său că ar încerca să utilizeze mijloace administrative și tehnice pentru a amâna alegerile și a rămâne la putere și după încheierea mandatului lor constituțional;

E.  întrucât o primă încercare de modificare a constituției RDC în scopul de a permite Președintelui Kabila să candideze pentru un al treilea mandat a fost abandonată în 2015, ca urmare a opoziției puternice manifestate de societatea civilă și a mobilizării acesteia; întrucât aceste încercări au provocat tensiuni politice tot mai puternice, tulburări și violențe în întreaga țară, care în prezent pare a fi ajuns într-un impas electoral;

F.  întrucât următoarele alegeri prezidențiale și legislative sunt de o importanță crucială, iar desfășurarea lor în condiții pașnice și transparente, în timp util și în mod eficient ar contribui semnificativ la consolidarea progreselor care au fost înregistrate în RDC de peste un deceniu; întrucât mai mulți membri ai opoziției s-au exprimat în favoarea unei perioade de tranziție, eventual cu participarea Președintelui Kabila, în măsura în care se garantează faptul că nu vor exista tentative modificare a constituției sau de organizare a unui referendum popular și cu condiția să se respecte garanția constituțională potrivit căreia președintele Kabila nu poate obține un al treilea mandat;

G.  întrucât, în iunie 2014, UE a trimis în RDC o misiune de monitorizare a evoluțiilor ulterioare alegerilor, care a subliniat necesitatea de a asigura actualizarea registrelor electorale, condiții de concurență loială între candidați, o mai bună protecție a libertăților civile, un sistem corect de arbitraj al litigiilor electorale și adoptarea de măsuri pentru a pune capăt impunității;

H.  întrucât, în ultimele luni, grupurile de apărare a drepturilor omului au raportat în mod constant cu privire la înrăutățirea situației din această țară în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, libertatea de exprimare, de întrunire și de a manifesta în perioada premergătoare alegerilor, inclusiv cazuri de utilizare excesivă a forței împotriva demonstranților pașnici, a jurnaliștilor, a liderilor politici și a altor persoane care se opun încercărilor de a permite președintelui Kabila să rămână în continuare la putere, peste limita de două mandate impusă de constituție;

I.  întrucât, conform relatărilor, dintre participanții la demonstrațiile care au avut loc la Kinshasa între 19 și 20 septembrie 2016, peste 50 de persoane au fost ucise, iar multe alte persoane au dispărut, în timp ce mai mulți membri ai grupărilor LUCHA și Filimbi sunt în continuare reținuți în mod ilegal, iar diferite organe de presă, cum ar fi RFI și Radio Okapi, au fost obligate să-și înceteze activitatea sau se confruntă cu restricții,

1.  regretă pierderea de vieți omenești în urma demonstrațiilor din ultimele săptămâni și își exprimă profunda compasiune față de familiile victimelor și populația RDC;

2.  își exprimă preocuparea profundă cu privire la instabilitatea crescândă a situației din Republica Democratică Congo, în contextul tensionat din perioada premergătoare alegerilor;

3.  reamintește angajamentul asumat de RDC în temeiul Acordului de la Cotonou, de a respecta principiile democrației, statului de drept și drepturilor omului, care includ libertatea de exprimare, libertatea mass-mediei, buna guvernanță și transparența în funcțiile politice; remarcă faptul că dialogul desfășurat cu autoritățile din RDC în conformitate cu articolul 8 din Acordul de la Cotonou, cu scopul de a obține clarificări definitive în ceea ce privește procesul electoral, nu și-a demonstrat în prezent eficiența;

4.  îndeamnă UE să lanseze imediat procedura prevăzută la articolul 96 din Acordul de la Cotonou și să aplice sancțiuni specifice, inclusiv interdicția de acordare a vizelor și înghețarea activelor, împotriva înalților funcționari și a membrilor forțelor armate responsabili de reprimarea violentă a demonstrațiilor și de impasul politic care împiedică un transfer pașnic și constituțional al puterii, în special împotriva lui Kalev Mutond, a generalului Ilunga Kampete, a lui Evariste Boshab, a generalului Gabriel Amisi Kumba și a generalului Célestin Kanyama;

5.  este convins că organizarea cu succes și la timp a alegerilor înainte de 2018 va fi determinantă pentru stabilitatea și dezvoltarea pe termen lung a țării și a întregii regiuni; susține că alegerile ar trebui să se desfășoare cu respectarea deplină a literei și spiritului Constituției congoleze din 2006, în special a articolelor 73 și 220, și în conformitate cu principiile Cartei africane privind democrația, alegerile și guvernanța, pe care RDC este invitată să o ratifice fără întârziere; este de părere că autoritățile din RDC au în această privință o responsabilitate clară și datoria de a garanta un climat favorabil unor alegeri transparente, credibile și incluzive;

6.  îndeamnă guvernul Republicii Democratice Congo să înainteze pe calea democratizării țării și, în acest sens, să se raporteze constant la recomandările care figurează în raportul final al misiunii UE de observare a alegerilor din 2011 și în raportul misiunii de monitorizare din 2014;

7.  este în continuare profund îngrijorat în legătură cu rolul concret care îi va reveni Comisiei Electorale Naționale Independente (CENI), având în vedere faptul că legitimitatea procesului electoral va depinde în mare măsură de această instituție; reamintește că comisia electorală ar trebui să fie o instituție imparțială și incluzivă, care să dispună de resurse suficiente pentru a asigura un proces electoral suficient de amplu și transparent;

8.  își exprimă preocuparea profundă cu privire la deteriorarea situației drepturilor omului și a securității în RDC și, în special, cu privire la faptul că se raportează în mod constant fapte ce indică intensificarea violenței politice; insistă asupra responsabilității guvernului de a preveni orice înrăutățire a actualei crize politice sau escaladare a violenței, precum și de a asigura respectarea și protejarea drepturilor politice ale cetățenilor țării, în special a libertății de exprimare, de asociere și de întrunire, care reprezintă baza unei vieți politice și democratice dinamice;

9.  condamnă cu fermitate orice utilizare a forței și restricțiile și intimidările grave la care sunt supuși mai ales demonstranții pașnici, membrii opoziției, apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii în perioada premergătoare viitorului ciclu electoral; solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor prizonierilor politici;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Uniunii Africane, Consiliului de miniștri ACP-UE, Secretarului General al ONU, Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, precum și președintelui, prim-ministrului și parlamentului Republicii Democratice Congo.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0085.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0278.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate