Postopek : 2016/3001(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1324/2016

Predložena besedila :

B8-1324/2016

Razprave :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.24
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0479

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 332kWORD 50k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.761v01-00
 
B8-1324/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2016/3001(RSP))


Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2016/3001(RSP))  
B8-1324/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti z dne 10. marca 2016 o Demokratični republiki Kongo(1) in 9. julija 2015 on Demokratični republiki Kongo, zlasti primeru dveh pridržanih aktivistov za človekove pravice, Yvesa Makwambale in Freda Bauma(2),

–  ob upoštevanju resolucije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU z dne 15. junija 2016 o predvolilnih in varnostnih razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in njene tiskovne predstavnice o razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjav delegacije EU v Demokratični republiki Kongo o razmerah na področju človekovih pravic v državi, zlasti izjav z dne 23. novembra 2016 in 24. avgusta 2016,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta EU o Demokratični republiki Kongo z dne 17. oktobra 2016 in 23. maja 2016,

–  ob upoštevanju letnega poročila EU o človekovih pravicah in demokraciji v svetu, ki ga je Svet Evropske unije sprejel 22. junija 2015,

–  ob upoštevanju nairobijskih izjav iz decembra 2013,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN o Demokratični republiki Kongo, predvsem resolucije z dne 23. junija 2016,

–  ob upoštevanju letnega poročila visokega komisarja OZN za človekove pravice z dne 27. julija 2015 o razmerah na področju človekovih pravic in dejavnostih skupnega urada OZN za človekove pravice v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju odločb in sklepov Meddržavnega sodišča,

–  ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja, podpisanega 23. junija 2000 ter spremenjenega 25. junija 2005 in 22. junija 2010,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz junija 1981,

–  ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–  ob upoštevanju ustave Demokratične republike Kongo, sprejete 18. februarja 2006,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je predsednik Demokratične republike Kongo od leta 2001 Joseph Kabila; ker naj bi se njegov mandat končal 20. decembra 2016; ker je mandat predsednika Demokratične republike Kongo v kongovski ustavi omejen na dva mandata;

B.  ker je bil z odločitvijo z dne 17. oktobra 2016, s katero je bil končan nevključujoč politični dialog, datum volitev preložen na april leta 2018;

C.  ker je neodvisna nacionalna volilna komisija vzpostavila pretiran proračun 1,8 milijarde USD in zdi se, da želi kot datum za izvedbo volitev obdržati konec leta 2018;

D.  ker je zaradi teh razmer politična opozicija v Demokratični republiki Kongo obtožila predsednika Kabilo in njegovo vlado, da poskušata z upravnimi in tehničnimi sredstvi odložiti volitve in ostati na oblasti tudi po koncu ustavnega mandata;

E.  ker je bil prvi poskus, da bi spremenili ustavo Demokratične republike Kongo in s tem dovolili predsedniku Kabili, da bi se potegoval za tretji mandat, leta 2015 prekinjen zaradi močnega nasprotovanja in mobilizacije civilne družbe; ker so zaradi tovrstnih poskusov začeli naraščati politična napetost, nemiri in nasilje po državi, volilni postopek pa se je, kot kaže, znašel na mrtvi točki;

F.  ker bodo imele naslednje predsedniške in parlamentarne volitve ključno vlogo in bi njihova mirna, pregledna, neovirana in pravočasna izvedba močno prispevala k utrditvi napredka, ki je bil v Demokratični republiki Kongo dosežen v več kot desetletju; ker je več pripadnikov opozicije podprlo prehodno obdobje, potencialno pod vodstvom predsednika Kabile, če bo zagotovljeno, da ne bo poskusov spremembe ustave, da ne bo razpisan referendum, in če bo ustavno zagotovljeno, da predsednik Kabila ne bo v tretje kandidiral;

G.  ker je EU junija 2014 v Demokratično republiko Kongo poslala misijo za spremljanje volitev, ki je opozorila, da je treba posodobiti seznam volivcev, izpolniti pogoje za pošteno konkurenco med kandidati, močneje zaščititi javne svoboščine ter zagotoviti pravičen sistem za reševanje volilnih sporov in boj proti nekaznovanju;

H.  ker so skupine za človekove pravice v zadnjih nekaj mesecih večkrat poročale o poslabšanju razmer na področju človekovih pravic, svobode izražanja in združevanja ter svobode do protestiranja v državi v obdobju pred volitvami, vključno z uporabo prekomerne sile proti miroljubnim demonstrantom, novinarjem, političnim voditeljem in drugim, ki nasprotujejo poskusom, da bi predsednik Kabila ostal na oblasti tudi po izteku ustavno določenega obdobja dveh mandatov;

I.  predvsem ker je bilo med protesti 19. in 20. septembra 2016 v Kinšasi ubitih več kot 50 ljudi, številni pa so pogrešani, ker so pripadniki gibanj LUCHA in Filimbi še vedno nezakonito pridržani in ker so novinarske postaje, kot sta RFI in Radio Okapi, zaprli ali pa je njihovo delovanje moteno;

1.  obžaluje izgubo življenj med protesti v zadnjih nekaj tednih in izraža globoko sočutje z družinami žrtev ter prebivalci Demokratične republike Kongo;

2.  je globoko zaskrbljen zaradi vse bolj nestabilnih razmer v Demokratični republiki Kongo v napetem predvolilnem obdobju;

3.  želi spomniti, da se je Demokratična republika Kongo v okviru Sporazuma iz Cotonouja zavezala spoštovanju demokracije, pravne države in človekovih pravic, med katerimi so svoboda govora in medijska svoboda, pa tudi načelo dobrega upravljanja in preglednosti političnih funkcij; ugotavlja, da dialog, ki v okviru člena 8 Sporazuma iz Cotonouja poteka z oblastmi Demokratične republike Kongo, da bi pridobili nedvoumna pojasnila o volilnem procesu, ni uspešen;

4.  poziva EU, naj nemudoma sproži postopek v skladu s členom 96 Pogodbe iz Cotonouja in sprejme ciljno usmerjene sankcije, tudi prepoved izdajanja vizumov in zamrznitev sredstev, zoper višje uradnike in agente oboroženih sil, odgovorne za nasilno zatrtje protestov in politično mrtvo točko, ki preprečuje miren in ustaven prenos oblasti, zlasti zoper Kaleva Mutonda, generala Ilungo Kampeteja, Evarista Boshaba, generala Gabriela Amisija Kumbo in generala Célestina Kanyamo;

5.  je prepričan, da bo uspešna in pravočasna izvedba volitev pred letom 2018 ključna za dolgoročno stabilnost in razvoj države ter vse regije; zatrjuje, da je treba volitve izvesti popolnoma v skladu s črko in duhom kongovske ustave iz leta 2006, zlasti členov 73 in 220, in v skladu z načeli Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju, ki bi jo morala Demokratična republika Kongo nemudoma ratificirati; meni, da v zvezi s tem nosijo nedvomno odgovornost organi Demokratične republike Kongo, ki morajo zagotoviti pogoje za pregledne, verodostojne in vključujoče volitve;

6.  poziva vlado Demokratične republike Kongo, naj naredi nadaljnje korake za demokratizacijo države in v ta namen dejavno nadgrajuje priporočila, vključena v končnem poročilu misije EU za opazovanje predsedniških volitev leta 2011 in poročilu misije za nadaljnje ukrepanje, ki je potekala leta 2014;

7.  je globoko zaskrbljen zaradi dejanske vloge neodvisne nacionalne volilne komisije, na kateri bo v veliki meri temeljila legitimnost volilnega postopka; opozarja, da bi morala biti Neodvisna nacionalna volilna komisija nepristranska in vključujoča institucija z dovolj sredstvi za zagotovitev celovitega in preglednega postopka;

8.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi vse slabših razmer na področju varnosti in človekovih pravic v Demokratični republiki Kongo, zlasti zaradi rednih poročil o vse večjem političnem nasilju; vztraja, da je vlada dolžna preprečiti poglabljanje sedanje politične krize in stopnjevanje nasilja ter zagotoviti spoštovanje in zaščito političnih pravic svojih državljanov, zlasti pravic do izražanja, zbiranja in združevanja, saj je to temelj za dinamično politično in demokratično življenje;

9.  ostro obsoja vsakršno uporabo sile ter velike omejitve in ustrahovanje, s katerimi se pred prihajajočimi volitvami soočajo predvsem mirni protestniki, člani opozicije, zagovorniki človekovih pravic in novinarji; poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh političnih zapornikov;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Afriški uniji, Svetu ministrov AKP-EU, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov, Svetu Organizacije združenih narodov za človekove pravice ter predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu Demokratične republike Kongo.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0085.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0278.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov