Eljárás : 2016/2961(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1339/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1339/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 15/12/2016 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 170kWORD 51k
7.12.2016
PE596.601v01-00
 
B8-1339/2016

benyújtva a B8-1807/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


a nemzetközi légi közlekedési megállapodásokról (2016/2961(RSP))


Marie-Christine Arnautu az ENF képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a nemzetközi légi közlekedési megállapodásokról (2016/2961(RSP))  
B8-1339/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a nemzetközi légi közlekedési megállapodásokról a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000128/2016 – B8-1807/2016),

–  tekintettel a Lisszaboni Szerződés szerinti nemzetközi légi közlekedési megállapodásokról szóló, 2011. június 7-i állásfoglalására,

–  tekintettel az Európai Unió légi közlekedéssel kapcsolatos külpolitikájáról szóló, 2013. július 2-i állásfoglalására,

–  tekintettel a légi közlekedésről szóló, 2015. november 11-i állásfoglalására,

–  tekintettel a Bizottság által 2015. december 7-én ismertetett európai légi közlekedési stratégiára,

–  tekintettel a Tanács 2016. március 8-i határozatára, melyben felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat Kínával és Japánnal a repülésbiztonsági megállapodásokról,

–  tekintettel a Tanács 2016. június 7-i határozatára, melyben felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat az ASEAN-nal, Törökországgal, Katarral és az Egyesült Arab Emirátusokkal kötendő uniós szintű légi közlekedési megállapodásokról,

–  tekintettel a Tanács 2016. december 1-i határozatára, melyben felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat az Örményországgal kötendő uniós szintű légi közlekedési megállapodásokról,

–  tekintettel a három „nyitott égbolt” megállapodásnak nevezett, egyrészről az Európai Unió, másrészről az Egyesült Államok, Kanada, illetve Brazília közötti megállapodásra,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (10) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a államok légterük feletti szuverenitását a nemzetközi jog biztosítja az 1944-es Chicagói Egyezményben szereplő rendelkezéseknek megfelelően;

B.  mivel az egyrészt az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészt az Amerikai Egyesült Államok által 2007 áprilisában aláírt légi közlekedési megállapodás nem kiegyensúlyozott és nem felel meg az európai érdekeknek, mivel az amerikai szabályozás fenntartja légterében a kabotázs tilalmát és korlátozza az amerikai társaságokba való európai befektetéseket;

C.  mivel a 2007-ban az Európai Unió és az Egyesült Államok által aláírt „nyitott égbolt” megállapodást módosító 2010. június 24-i jegyzőkönyv semmilyen észrevehető előrelépést nem hozott a megállapodás kapcsán függőben maradt kérdések terén;

D.  mivel a Bizottság előrejelzései sokadjára is túl optimistának bizonyultak az ilyen légi megállapodások hasznát illetően;

E.  mivel fennáll a valós veszélye annak, hogy egyes tárgyalások az európai légi fuvarozók számára kedvezőtlen, nem kiegyensúlyozott megállapodásokhoz vezetnek;

F.  mivel számos európai és amerikai légitársaság tett panaszt illetékes hatóságainál olyan állami támogatások versenytorzító hatása miatt, amelyekben egyes harmadik államokbeli társaságok részesülnek;

G.  mivel az utóbbi években több alkalommal is harmadik országbeli befektetők szereztek részesedéseket európai társaságokban, ami vitákhoz és a közvélemény heves érzelemnyilvánításaihoz vezetett;

H.  mivel e megállapodások tétje a biztonság, az utasoknak nyújtott szolgáltatások minősége, valamint az európai társaságok és a légi közlekedési ágazat jövője;

I.  mivel a tárgyalások eredménye nem vezethet a szabályok enyhítéséhez vagy elhagyásához, ami mindenképpen negatív hatással lenne úgy a biztonságra, mint az ágazat alkalmazottainak munkakörülményeire nézve;

J.  mivel az a titkolózás is, amivel a Bizottság az AECG, a TTIP és a TiSA keretében folytatott megbeszélésekhez hasonlóan körbeveszi e tárgyalásokat, megtöri a polgárok európai intézményekbe vetett bizalmát, amelyeknek éppen az ő érdekeiket kellene képviselniük és oltalmazniuk;

K.  mivel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság által a nemzetközi légi közlekedési megállapodásokról a Bizottságnak feltett szóbeli választ igénylő kérdés 2016. november 23-i plenáris vitája során a Bizottság által adott válaszok nem oszlatták el a Parlament egyes képviselői által megfogalmazott aggodalmakat;

1.  aggódik amiatt, hogy a Bizottság még jobban meg kívánja nyitni az európai égboltot harmadik országok rendkívül gyorsan terjeszkedő társaságai előtt, miközben számos európai társaság komoly pénzügyi nehézségekkel küzd;

2.  kéri a Bizottságot, hogy ismertesse a hatályba lépett „nyitott égbolt” megállapodások kimerítő mérlegét, figyelembe véve az érdekelt felek által megfogalmazott valamennyi észrevételt;

3.  sajnálja, hogy a Bizottság által folytatott tárgyalások nem átláthatóak;

4.  kéri ezért, hogy a bizalmas dokumentumok konzultációs eljárása legyen teljesen átlátható, hogy a képviselők könnyen hozzáférhessenek azokhoz és megfelelő munkakörülmények között tanulmányozhassák azokat;

5.  kéri a Bizottságot, hogy minden tárgyalási szakasz előtt és után tájékoztassa a Parlamentet;

6.  kéri a Bizottságot, hogy pontosítsa az európai és külföldi fuvarozók közti tisztességes és méltányos verseny biztosítása érdekében bevezetni kívánt versenyjogi záradékok tartalmát, melyekben biztosítékot igyekszik kapni a harmadik országoktól az elszámolások valódi átláthatóságára;

7.  kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a légi fuvarozók tulajdonjogára és ellenőrzésére vonatkozó szabályok kölcsönösek legyenek;

8.  felhívja a tagállamokat, hogy a tárgyalások során szilárdan tartsák magukat álláspontjukhoz, fordítsanak nagyobb figyelmet a tárgyalt légi közlekedési megállapodások esetleges negatív társadalmi következményeire, és adott esetben engedélyezzék területükön az adott harmadik ország légi fuvarozója számára biztosított fuvarozás jogok befagyasztását, korlátozását vagy felfüggesztését;

9.  elvárja, hogy a megállapodásokat elfogadásukat követően ne alkalmazzák ideiglenesen a tagállamok jóváhagyása nélkül;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat