Predlog resolucije - B8-1339/2016Predlog resolucije
B8-1339/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o mednarodnih letalskih sporazumih

7.12.2016 - (2016/2961(RSP))

k vprašanju za ustni odgovor B8‑1807/2016
v skladu s členom 128(5) Poslovnika

Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF

Postopek : 2016/2961(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1339/2016
Predložena besedila :
B8-1339/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑1339/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o mednarodnih letalskih sporazumih

(2016/2961(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o mednarodnih letalskih sporazumih (O‑000128/2016 – B8‑1807/2016),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. junija 2011 o mednarodnih sporazumih o zračnem prometu v okviru Lizbonske pogodbe,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. julija 2013 o zunanji letalski politiki EU,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. novembra 2015 o letalstvu,

–  ob upoštevanju evropske letalske strategije, ki jo je Komisija predložila 7. decembra 2015,

–  ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 8. marca 2016 o pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj o sporazumih o varnosti v letalstvu s Kitajsko in Japonsko,

–  ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 7. junija 2016 o pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj o sporazumih o zračnih prevozih na ravni EU z Zvezo držav jugovzhodne Azije, Turčijo, Katarjem in Združenimi arabskimi emirati,

–  ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 1. decembra 2016 o pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj o sporazumih o zračnih prevozih na ravni EU z Armenijo,

–  ob upoštevanju treh sporazumov o zračnem prometu, t. i. sporazumov o odprtem nebu, ki so jih podpisali Evropska unija in njene države članice na eni strani ter Združene države, Kanada in Brazilija na drugi strani,

–  ob upoštevanju člena 218(10) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 128(5) in 123(2) Poslovnika,

A.  ker je suverenost držav v njihovem zračnem prostoru določena v mednarodnem pravu v skladu z določbami Čikaške konvencije iz leta 1944;

B.  ker sporazum o zračnem prometu, ki je bil aprila 2007 podpisan med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi strani, ni uravnotežen in ne zadovoljuje evropskih interesov, saj je bila v ameriški zakonodaji ohranjena prepoved kabotaže v njenem zračnem prostoru, evropske naložbe v ameriška podjetja pa so omejene;

C.  ker protokol z dne 24. junija 2010 o spremembi sporazuma o odprtem nebu, ki je bil leta 2007 podpisan med Evropsko unijo in Združenimi državami, ni prinesel nobenega bistvenega napredka glede odprtih vprašanj v okviru tega sporazuma;

D.  ker so se napovedi Komisije glede pozitivnih učinkov takih sporazumov o zračnem prometu že večkrat izkazale za preveč optimistične;

E.  ker obstaja nevarnost, da bi nekatera pogajanja privedla do neuravnoteženih sporazumov, neugodnih za evropske letalske prevoznike;

F.  ker so se številni evropski in ameriški letalski prevozniki pri svojih javnih organih pritožili glede izkrivljanja konkurence zaradi državne pomoči, ki jo prejemajo nekateri tretji prevozniki;

G.  ker je v zadnjih letih več podjetij iz tretjih držav vložilo v kapital evropskih prevoznikov, kar je sprožilo razprave in povzročilo razburjenje v javnosti;

H.  ker izzivi pri teh sporazumih vključujejo varnost in kakovost storitev za potnike ter prihodnost evropskih prevoznikov in letalske industrije;

I.  ker izid pogajanj ne bi smel povzročiti zmanjšanja ali celo opustitve standardov, saj bi to zagotovo imelo negativne posledice za varnost in delovne pogoje zaposlenih v tem sektorju;

J.  ker je Komisija v zvezi s temi pogajanji skrivnostna, podobno kot pri pogajanjih v okviru sporazumov CETA, TTIP in TiSA, kar zmanjšuje zaupanje državljanov v institucije, ki naj bi zastopale in ščitile njihove interese;

K.  ker Komisija v svojih odgovorih, ki jih je podala 23. novembra 2016 na plenarnem zasedanju Parlamenta med obravnavo ustnega vprašanja Odbora za promet in turizem o mednarodnih letalskih sporazumih, ni odpravila pomislekov, ki so jih izrazili različni poslanci Parlamenta;

1.  je zaskrbljen, da želi Komisija še bolj odpreti evropsko nebo prevoznikom iz tretjih držav, ki doživljajo velik razcvet, medtem ko se številni evropski prevozniki soočajo z resnimi finančnimi težavami;

2.  poziva Komisijo, naj zagotovi celovit pregled vseh veljavnih sporazumov o odprtem nebu za zračni promet, ob tem pa naj upošteva vse pripombe deležnikov;

3.  obžaluje, da tekoča pogajanja Komisije niso pregledna;

4.  v zvezi s tem zahteva, da je postopek vpogleda v zaupne dokumente popolnoma pregleden, da bodo lahko poslanci zlahka dostopali do teh dokumentov in jih preučevali v ustreznih pogojih za delo;

5.  od Komisije zahteva, da Parlament obvešča pred vsakim krogom pogajanj in po njem;

6.  poziva Komisijo, naj pojasni vsebino konkurenčnih klavzul, ki jih namerava uvesti, da bi zagotovila lojalno in pošteno konkurenco med evropskimi in tujimi prevozniki, pri čemer naj bi zlasti pridobila zagotovilo tretjih držav glede resnične preglednosti računovodskih izkazov;

7.  poziva Komisijo, naj zagotovi vzajemnost predpisov glede lastništva in nadzora prevoznikov;

8.  poziva države članice, naj v pogajanjih zavzamejo trdno stališče in čim večjo pozornost namenijo zlasti negativnim učinkom na socialnem področju, ki jih lahko prinesejo sklenjeni sporazumi o zračnem prometu, ter naj na svojem ozemlju po potrebi omogočijo zamrznitev, omejitev ali odpravo prometnih pravic za letalske prevoznike iz posameznih tretjih držav;

9.  zahteva, da se sporazumi, ko so enkrat sklenjeni, začasno ne uporabljajo brez odobritve držav članic;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.