Procedură : 2016/3029(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1343/2016

Texte depuse :

B8-1343/2016

Dezbateri :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 472kWORD 46k
9.12.2016
PE596.612v01-00
 
B8-1343/2016

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la sprijinirea victimelor thalidomidei (2016/3029(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana în numele Grupului ENF

Rezoluția Parlamentului European referitoare la sprijinirea victimelor thalidomidei (2016/3029(RSP))  
B8-1343/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 

–  având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 3, 26 și 35,

 

–  având în vedere întrebările adresate Comisiei referitoare la situația victimelor thalidomidei E-009231/2014, E-000540/2015, E-006141/2015, E-010259/2015 și E-005523/2016,

 

–  având în vedere propunerile de rezoluție referitoare la situația victimelor thalidomidei B8-0006/2014, B8-0257/2014 și B8-0090/2015,

 

–  având în vedere decretul regal spaniol 1006 din 5 august 2010 care stabilește principiile aferente despăgubirii și sprijinirii solidare a victimelor thalidomidei din Spania din perioada 1960-1965,

 

–  având în vedere declarația Comisiei din 14 decembrie 2016 referitoare la sprijinirea victimelor thalidomidei

 

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

 

A.întrucât, ca urmare a introducerii pe piața europeană în 1957 a „thalidomidei”, medicament antiemetic produs de compania farmaceutică germană Chemie Grünenthal și destinat și femeilor gravide, s-au născut cel puțin 20 000 de copii cu malformații fizice grave;

 

B.întrucât cazul „thalidomida” reprezintă cel mai grav dezastru colectiv pricinuit vreodată de un medicament;

 

C.întrucât în Europa sunt peste 4 000 de supraviețuitori ai thalidomidei, dintre care: 2 800 în Germania, 450 în Italia, 400 în Regatul Unit, 400 în Spania, 103 în Elveția și circa 90 în Austria;

 

D.întrucât concluziile studiului efectuat de Universitatea din Heidelberg „thalidomida: întrebări privind problemele, nevoile specifice și lipsurile cu care se confruntă victimele thalidomidei. Raport de sinteză a primelor rezultate ale anchetei și primele recomandări de acțiune” din 2012(1) și studiul societății de consultanță Firefly Research „Sănătate, calitatea vieții personale și profesionale a persoanelor afectate de thalidomida - mărturii din Regatul Unit” din 2015(2), pun clar în lumină toate problemele fizice și psihologice, care se agravează tot mai mult o dată cu trecerea anilor, ale victimelor thalidomidei și, în consecință, nevoile medicale, financiare și sociale specifice ale acestora;

 

E. întrucât ancheta independentă derulată în 2014 de biroul de avocatură internațional Ince & Co. a scos la iveală în mod clar neregulile comise în 1970 cu ocazia acțiunii penale împotriva societății farmaceutice Grünenthal, care au compromis desfășurarea corectă a acesteia și a răpit victimelor posibilitatea de a obține o despăgubire echitabilă în instanța civilă;

 

F. întrucât investigațiile independente ale biroului de avocatură internațional Ince & Co. au scos, de asemenea, la lumină faptul că Chemie Grünenthal se face vinovată de neinformarea publicului cu privire la efectele colaterale ale medicamentului asupra femeilor gravide și că statele care au introdus medicamentul pe piață nu au respectat integral măsurile de farmacovigilență

 

G.întrucât, la 27 mai 2015, unii deputați europeni aparținând tuturor grupurilor politice au organizat la Parlamentul European o conferință de presă în cursul căreia au afirmat, transversal, voința politică și angajamentul de a le garanta victimelor thalidomidei accesul la fonduri și resurse adecvate pentru a face față nevoilor tot mai mari în materie de sănătate(3);

 

H. întrucât, în timpul dezbaterii purtate în cursul sesiunii Parlamentului din 9 martie 2016, comisarul Andriukaitis a subliniat cu fermitate importanța asigurării unui sprijin financiar pentru supraviețuitorii thalidomidei pentru a face față cheltuielilor medicale tot mai mari, recunoscând necesitatea de a găsi o soluție adecvată pentru toți supraviețuitorii care să ofere garanția că le va fi ocrotită calitatea vieții;

 

I.întrucât, după aproape 60 de ani, supraviețuitorii se luptă încă pentru dreptate și pentru găsirea unei soluții compensatorii care să le permită să își plătească tratamentele costisitoare impuse de starea lor fizică;

 

J.întrucât asociațiile victimelor thalidomidei au avut un rol fundamental în denunțarea acestei tragedii din culpă și apărarea drepturilor victimelor sale;

 

1.consideră indispensabilă recunoașterea completă a cererilor victimelor supraviețuitoare ale thalidomidei din Europa, pentru a le garanta autonomia, accesul la tratamente medicale și o calitate a vieții adecvată,

 

2.cere Comisiei să concretizeze angajamentele asumate de comisarul Andriukaitis în cursul sesiunii plenare Parlamentului din 9 martie 2016, elaborând un program de asistență care să completeze acțiunea statelor membre destinată acordării de susținere financiară victimelor thalidomidei și familiilor acestora;

 

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

http://www.fiftyyearfight.org/images/Heidelberg_study_ENGLISH.pdf

(2)

http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf

 

(3)

http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference

Aviz juridic - Politica de confidențialitate