Postopek : 2016/3029(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1343/2016

Predložena besedila :

B8-1343/2016

Razprave :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 400kWORD 51k
9.12.2016
PE596.612v01-00
 
B8-1343/2016

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o pomoči žrtvam talidomida (2016/3029(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana v imenu skupine ENL

Resolucija Evropskega parlamenta o pomoči žrtvam talidomida (2016/3029(RSP))  
B8-1343/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 3, 26 in 35,

–  ob upoštevanju vprašanj za pisni odgovor Komisiji o položaju žrtev talidomida E-009231/14, E-000540/15, E-006141/15, E-010259/15 in E-005523/16,

–  ob upoštevanju predlogov resolucij o položaju žrtev talidomida B8-0006/2014, B8-0257/2014 in B8-0090/2015,

–  ob upoštevanju španskega kraljevega odloka št. 1006 z dne 5. avgusta 2010, ki določa načela za odškodnine in solidarnostno podporo žrtvam talidomida v Španiji med letoma 1960 in 1965,

–  ob upoštevanju izjave Komisije z dne 14. decembra 2016 o pomoči žrtvam talidomida,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.ker se je v Evropi, potem ko je nemška farmacevtska družba Chemie Grünenthal leta 1957 dala na trg talidomid, zdravilo proti slabosti, namenjeno tudi nosečnicam, rodilo vsaj 20.000 otrok s hudimi malformacijami;

B.ker je primer talidomida največja kolektivna katastrofa, ki jo je kadar koli povzročilo zdravilo;

C.ker v Evropi živi več kot 4000 žrtev talidomida, in sicer: 2800 v Nemčiji, 450 v Italiji, 400 v Združenem kraljestvu, 400 v Španiji, 103 na Švedskem in približno 90 v Avstriji;

D.ker ugotovitve študije Univerze v Heidelbergu z naslovom Talidomid. Vprašanja, povezana s težavami, posebnimi potrebami in deficitom pomoči žrtvam talidomida. Zbirno poročilo o prvih rezultatih raziskave in prva priporočila za ukrepanje iz leta 2012(1) in študije svetovalne družbe Firefly Research z naslovom Zdravje, kakovost življenja in zaposlovanje oseb, ki jih je prizadel talidomid – pričevanja iz Združenega kraljestva iz leta 2015(2) jasno kažejo, da se fizične in psihične težave, s katerimi se soočajo žrtve talidomida, z leti večajo, zaradi česar imajo specifične zdravstvene, finančne in socialne potrebe;

E. ker je neodvisna preiskava, ki jo je leta 2014 opravila mednarodna odvetniška pisarna Ince & Co., jasno pokazala, da je leta 1970 prišlo do nepravilnosti v kazenskem postopku proti farmacevtski družbi Grünenthal, ki so vplivale na njegov pravilni potek, zaradi česar žrtve niso mogle izterjati pravične odškodnine v civilnem postopku;

F. ker je mednarodna odvetniška pisarna Ince & Co. z neodvisnimi preiskavami razkrila tudi, da je družba Chemie Grünenthal javnosti iz malomarnosti prikrila stranske učinke zdravila na nosečnice in da so imele države, ki so ga dale na trg, pomanjkljivo farmakovigilanco;

G.ker je nekaj evropskih poslancev iz vseh političnih skupin 27. maja 2015 v Evropskem parlamentu organiziralo tiskovno konferenco, na kateri so na splošno potrdili politično voljo in prizadevanja, da se žrtvam talidomida omogoči dostop do ustreznih sredstev in virov, ki jih potrebujejo zaradi vse večjih zdravstvenih potreb(3);

H. ker je med razpravo, ki je potekala na zasedanju Parlamenta 9. marca 2016, komisar Andriukaitis odločno poudaril, da je treba preživelim žrtvam talidomida zagotoviti finančno pomoč, s katero bodo lahko pokrile vse višje zdravstvene stroške, in je priznal, da je nujno najti ustrezno rešitev, ki bo vsem preživelim zagotavljala varovanje kakovosti življenja;

I.ker si preživeli po skoraj 60 letih še vedno prizadevajo za pravico in odškodnino, s katero bodo lahko krili draga zdravljenja, ki jih potrebujejo zaradi svojega fizičnega stanja;

J.ker imajo združenja žrtev talidomida v Evropi pomembno vlogo pri obsojanju te tragedije iz malomarnosti in zagovarjanju pravic njenih žrtev;

1.meni, da je treba v celoti zadostiti odškodninskim zahtevkom preživelih žrtev talidomida v Evropi, da bi jim zagotovili avtonomijo, dostop do zdravljenja in ustrezno kakovost življenja;

2.zahteva, da Komisija uresniči zaveze, ki jih je komisar Andriukaitis dal na plenarnem zasedanju Parlamenta 9. marca 2016, in pripravi program pomoči, ki bo dopolnjeval ukrepe držav članic za finančno pomoč žrtvam talidomida in njihovim družinam;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

http://www.fiftyyearfight.org/images/Heidelberg_study_ENGLISH.pdf

(2)

http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf

(3)

http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov