ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 458kWORD 47k
15.12.2016
PE596.643v01-00
 
B8-1373/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно религиозното насилие и оскверняването на християнски храмове в Европа


Мирей Д'Орнано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно религиозното насилие и оскверняването на християнски храмове в Европа  
B8-1373/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид декларацията на ООН от 1981 г.,

–  като взе предвид член 9 от Европейската конвенция за правата на човека,

–  като взе предвид член 10 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 17 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник;

А.  като имат предвид, че според Фондация „Помощ за църквата в беда“ 75% от случаите на религиозно насилие по света са насочени срещу християнската религия;

Б.  като имат предвид, че в Европейския съюз актовете на оскверняване са насочени основно към християнските храмове и че във Франция броят на установените атаки срещу църкви и християнски гробища достига 467 през 2014 г., което е увеличение с 262% от 2008 г. или 79,02% от всички атаки срещу религиозни храмове и гробища;

1.  призовава Европейската комисия и Съвета да въведат надзор над насилието срещу християнските общности в Европа в сътрудничество с техните институционални представители пред Европейския съюз и Организацията на обединените нации.

2.  призовава Комисията и Съвета да публикуват официална осъдителна позиция относно насилието срещу християнските общности в Европа.

Правна информация - Политика за поверителност