PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 233kWORD 47k
15.12.2016
PE596.643v01-00
 
B8-1373/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


uskonnollisista väkivaltaisuuksista ja kristittyjen jumalanpalveluspaikkojen häpäisemisestä Euroopassa


Mireille D’Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys uskonnollisista väkivaltaisuuksista ja kristittyjen jumalanpalveluspaikkojen häpäisemisestä Euroopassa  
B8-1373/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon vuonna 1981 annetun Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 17 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että ahdingossa olevaa kirkkoa tukevan ”Aide à l’Église en détresse” -säätiön mukaan 75 prosenttia uskonnollisesta väkivallasta maailmassa kohdistuu kristinuskoon;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionissa kristilliset jumalanpalveluspaikat ovat häpäisyn pääasiallinen kohde ja että Ranskassa uskonnollisiin rakennuksiin ja luetteloituihin kristittyjen hautausmaihin kohdistuneiden hyökkäysten määrä oli 467 vuonna 2014, mikä tarkoittaa, että ne olivat lisääntyneet 262 prosenttia vuodesta 2008, ja niiden osuus uskonnollisiin rakennuksiin ja hautausmaihin kohdistuneista hyökkäyksistä oli 79,02 prosenttia;

1.  kehottaa Euroopan komissiota ja neuvostoa toteuttamaan EU:n kristillisten yhteisöjen valvontaa tekemällä yhteistyötä näiden yhteisöjen institutionaalisten edustajien kanssa Euroopan unionissa ja Yhdistyneissä kansakunnissa;

2.  kehottaa komissiota ja neuvostoa tuomitsemaan virallisesti kristillisiin yhteisöihin kohdistuvat hyökkäykset Euroopan unionissa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö