REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 448kWORD 46k
15.12.2016
PE596.643v01-00
 
B8-1373/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par reliģiska rakstura vardarbību un Eiropas kristiešu svētvietu apgānīšanu


Mireille D’Ornano

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par reliģiska rakstura vardarbību un Eiropas kristiešu svētvietu apgānīšanu  
B8-1373/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1981. gada deklarāciju,

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 9. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 10. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 17. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā saskaņā ar organizācijas “Aid to the Church in Need” datiem 75 % no reliģiska rakstura vardarbības gadījumiem ir vērsti pret kristīgo reliģiju;

B.  tā kā Eiropas Savienībā kristiešu svētvietas ir galvenie apgānīšanas aktu mērķi un tā kā Francijā 2014. gadā tika reģistrēti 467 uzbrukumi kristiešu reliģiskajām celtnēm un apbedīšanas vietām, kas ir pieaugums par 262 % kopš 2008. gada un veido 79,02 % no visiem uzbrukumiem reliģiskajām celtnēm un apbedīšanas vietām,

1.  aicina Eiropas Komisiju un Padomi ieviest uzraudzību pār vardarbību pret kristiešu kopienām Eiropā, sadarbojoties ar to pārstāvniecības iestādēm Eiropas Savienībā un Apvienoto Nāciju Organizācijā;

2.  aicina Komisiju un Padomi publicēt oficiālu nosodījumu vardarbībai pret kristiešu kopienām Eiropā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika