NÁVRH UZNESENIA
PDF 244kWORD 46k
15.12.2016
PE596.643v01-00
 
B8-1373/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o náboženskom násilí a zneucťovaní miest konania kresťanských náboženských obradov v Európe


Mireille D’Ornano

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o náboženskom násilí a zneucťovaní miest konania kresťanských náboženských obradov v Európe  
B8-1373/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie Organizácie Spojených národov z roku 1981,

–  so zreteľom na článok 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach,

–  so zreteľom na článok 10 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa nadácie Aide à l’Église en détresse (Pomoc cirkvi v nebezpečenstve) je 75 % prípadov náboženského násilia zameraných na kresťanské náboženstvo;

B.  keďže v Európskej únii sú miesta konania kresťanských náboženských obradov hlavnými cieľmi zneucťovania a v roku 2014 bolo vo Francúzsku zaznamenaných 467 prípadov poškodenia náboženských stavieb a kresťanských hrobov, čo predstavuje zvýšenie o 262 % od roku 2008, teda 79,02 % prípadov poškodenia náboženských stavieb a hrobov;

1.  vyzýva Európsku komisiu a Radu, aby zaviedla sledovanie násilia voči kresťanským komunitám v Európe spolu s ich inštitucionálnymi zástupcami pri Európskej únii a Organizácii Spojených národov;

2.  vyzýva Komisiu a Radu, aby zverejnili oficiálne odsúdenie násilia voči kresťanským komunitám v Európe.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia