FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 238kWORD 46k
15.12.2016
PE596.643v01-00
 
B8-1373/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om det religiösa våldet och skändandet av kristna helgedomar i Europa


Mireille D’Ornano

Förslag till Europaparlamentets resolution om det religiösa våldet och skändandet av kristna helgedomar i Europa  
B8-1373/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Förenta nationernas förklaring från 1981,

–  med beaktande av artikel 9 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av artikel 10 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 17 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt stiftelsen ”Aid to the Church in Need” är 75 procent av religiöst våld i världen riktat mot kristendomen.

B.  I Europeiska unionen är det främst kristna helgedomar som drabbas. I Frankrike 2014 registrerades 467 attacker mot kristna religiösa byggnader och gravar, vilket var 79,02 procent av alla attacker mot religiösa byggnader och gravar och en ökning med 262 procent sedan 2008.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att, i samarbete med sina institutionella företrädare vid Europeiska unionen och Förenta nationerna, införa en övervakning av våld mot kristna samfund i Europa.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att officiellt fördöma våld mot kristna samfund i Europa.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy