FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 39k
12.12.2016
PE596.661v01-00
 
B8-1391/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om luftforurening og fastsættelsen af nye lofter for årlige nationale emissioner


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om luftforurening og fastsættelsen af nye lofter for årlige nationale emissioner  
B8-1391/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at koncentrationen af metan i luften tiltog betydeligt mellem 2000 og 2006, men i løbet af de sidste ti år er steget ti gange hurtigere, og at der i 2014 og 2015 faktisk har kunnet iagttages en foruroligende stigning;

B.  der henviser til, at forureningsværdierne på tværs af medlemsstaterne ikke er ensartede, men at der tværtimod er lande, hvor værdierne ligger betydeligt højere, og hvor antallet af dødsfald, som er forårsagede af forurening, er foruroligende;

C.  der henviser til, at luftforurening har været genstand for talrige indgreb fra EU's side – faktisk erklærede EU allerede med artikel 191, 192 og 193 i TEUF åben krig mod luftforureningen for at beskytte ikke blot miljøet, men også den europæiske befolknings sundhed;

D.  der henviser til, at Rådets direktiv (2001/81/EF) om fastsættelse af årlige nationale emissionslofter går tilbage til 2001 og vil være gældende frem til 2019, og at denne lovgivning i øvrigt blev udarbejdet på et tidspunkt, hvor den historisk kontekst var en ganske anden end den nuværende;

1.  opfordrer Kommissionen til – eventuelt som en overgangsforanstaltning – indtil forslag 2013/0443(COD) træder i kraft at fastsætte lofter for årlige nationale emissioner, som lettere kan gennemføres af de enkelte medlemsstater.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik