NÁVRH UZNESENIA
PDF 241kWORD 47k
12.12.2016
PE596.661v01-00
 
B8-1391/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o znečistení ovzdušia a stanovení nových ročných národných emisných stropov


Aldo Patriciello

Návrh Európskeho parlamentu o znečistení ovzdušia a stanovení nových ročných národných emisných stropov  
B8-1391/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v rokoch 2000 – 2006 sa výrazne zvýšila koncentrácia metánu v ovzduší, pričom za ostatných 10 rokov bolo toto zvýšenie 10-krát rýchlejšie a nárast zaznamenaný v rokoch 2014 – 2015 je veľmi znepokojujúci;

B.  keďže hodnoty znečistenia ovzdušia sú v jednotlivých členských štátoch rozdielne, pričom v niektorých krajinách je percento znečistenia dokonca výrazne nadpriemerné a miera úmrtnosti s ním spojená je skutočne znepokojujúca;

C.  keďže znečistenému ovzdušiu sa venuje mnoho európskych opatrení, pričom Európska únia sa už prostredníctvom článkov 191, 192 a 193 ZFEÚ otvorene zaviazala k boju proti tomuto znečisťovaniu s cieľom chrániť nielen životné prostredie, ale aj zdravie európskych občanov;

D.  keďže smernica EÚ (2001/81/ES) o stanovení ročných národných emisných stropov pochádza z roku 2001 a bude platiť do konca roku 2019 a keďže podmienky v období, keď tento právny predpis vznikal, sú dnes už odlišné;

1.  vyzýva Komisiu, aby stanovila – prípadne aj dočasne – ročné národné emisné stropy, ktoré jednotlivé členské štáty budú môcť ľahšie splniť, pokým nenadobudne účinnosť návrh 2013/0443 (COD).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia