NÁVRH USNESENÍ
PDF 246kWORD 47k
22.11.2016
PE596.663v01-00
 
B8-1393/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o žlabatce (Dryocosmus kuriphilus)


Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

Návrh usnesení Evropského parlamentu o žlabatce (Dryocosmus kuriphilus)  
B8-1393/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na směrnici 2000/29/ES a 2014/78/EU,

–  s ohledem na rozhodnutí 2006/464/ES, 2014/690/EU a nařízení (EU) č. 707/2014,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že žlabatka (Dryocosmus kuriphilus, dále jen „organismus“) poškozuje rostliny kaštanovníku jedlého (Castanea sativa, dále jen „rostlina“) a může způsobit ztrátu až 70 % sklizně;

 

B.  vzhledem k tomu, že přítomnost tohoto organismu byla pozorována ve Slovinsku v roce 2004 a byla prokázána v nejméně deseti členských státech a že ostatní členské státy, v nichž je kaštanovník pěstován, jsou tomuto organismu vystaveny;

 

C.  vzhledem k tomu, že je obtížně identifikovat tento organismus ve fázi spánku a že fytosanitární a biologické prostředky boje proti němu jsou nedostatečné, což umožnilo jeho šíření;

 

D.  vzhledem k tomu, že směrnice 2014/78/EU a nařízení (EU) č. 707/2014, kterými se mění směrnice 2000/29/ES, udělily Irsku, Portugalsku a Spojenému království dočasný status chráněných zón, rozhodnutím 2014/690/EU však byla dočasná nouzová opatření platná pro členské státy zrušena;

 

1.  vybízí Evropskou komisi, aby zajistila ochranu všech členských států před tímto organismem prostřednictvím směrnice 2000/29/ES;

 

2.  vybízí Evropskou komisi, aby podporovala vědecký výzkum zaměřený na tento organismus.

Právní upozornění - Ochrana soukromí