FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 241kWORD 47k
22.11.2016
PE596.663v01-00
 
B8-1393/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om Dryocosmus kuriphilus


Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om Dryocosmus kuriphilus   
B8-1393/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til direktiv 2000/29/EF og 2014/78/EU,

–  der henviser til afgørelse 2006/464/EF og 2014/690/EU samt forordning (EU) nr. 707/2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Dryocosmus kuriphilus ("skadegøreren") forårsager skader på afgrøder med Castanea sativa ("planten"), således at op til 70 % af høstudbyttet går tabt;

 

B.  der henviser til, at skadegøreren blev observeret i Slovenien i 2004 og har etableret sig i mindst ti medlemsstater, og at andre medlemsstater, hvor denne planteafgrøde dyrkes, ligeledes risikerer at blive udsat for denne skadegører;

 

C.  der henviser til, at denne skadegører har spredt sig, fordi det er vanskeligt at identificere den i hvilefasen, og fordi der mangler effektive plantebeskyttelsesmetoder og biologiske metoder til bekæmpelse heraf;

 

D.  der henviser til, at direktiv 2014/78/UE og forordning (EU) nr. 707/2014 om ændring af direktiv 2000/29/CE gav Irland, Portugal og Det Forenede Kongerige midlertidig status som beskyttede zoner, men at nødforanstaltningerne i forhold til medlemsstaterne er blevet ophævet ved afgørelse 2014/690/EU;

 

1.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at samtlige medlemsstater beskyttes mod denne skadegører i henhold til 2000/29/EF,

 

2.  opfordrer Kommissionen til at støtte videnskabelig forskning om denne skadegører.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik