PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 386kWORD 47k
22.11.2016
PE596.663v01-00
 
B8-1393/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl organizmo Dryocosmus kuriphilus


Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl organizmo Dryocosmus kuriphilus  
B8-1393/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į direktyvas 2000/29/EB ir 2014/78/ES,

–  atsižvelgdamas į sprendimus 2006/464/EB bei 2014/690/ES ir Reglamentą Nr. 707/2014,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Dryocosmus kuriphilus (toliau – organizmas) sugadina iki 70 proc. nustatyto valgomojo kaštainio (Castanea sativa) (toliau – augalas) kultūrų derliaus;

 

B.  kadangi organizmas 2004 m. aptiktas Slovėnijoje, nustatytas ne mažiau kaip dešimtyje valstybių narių ir kelia pavojų kitoms valstybėms narėms, kuriose yra augalo kultūrų;

 

C.  kadangi ramybės būsenoje esantį organizmą sunku aptikti, o augalų apsaugos ir biologiniai sprendimai, kuriuos taikant kovojama su organizmu, nepakankamai veiksmingi, todėl organizmas galėjo daugintis;

 

D.  kadangi pagal Direktyvą 2014/78/ES ir Reglamentą Nr. 707/2014, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2000/29/EB, Airijai, Portugalijai ir Jungtinei Karalystei suteiktas laikinas saugomų zonų statusas, tačiau Sprendimu 2014/690/ES valstybėms narėms taikomos neatidėliotinos priemonės panaikintos;

 

1.  ragina Europos Komisiją taikant Direktyvą 2000/29/EB užtikrinti visų valstybių narių apsaugą nuo organizmo;

 

2.  skatina Europos Komisiją remti organizmo mokslinius tyrimus.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika