REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 454kWORD 47k
22.11.2016
PE596.663v01-00
 
B8-1393/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Dryocosmus kuriphilus


Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Dryocosmus kuriphilus  
B8-1393/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu,

–  ņemot vērā Direktīvu 2000/29/EK un Direktīvu 2014/78/ES,

–  ņemot vērā Lēmumu 2006/464/EK, Lēmumu 2014/690/ES un Regulu (ES) Nr. 707/2014,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Dryocosmus kuriphilus (“organisms”) sabojā līdz pat 70 % no Castanea sativa sugas (“augs”) ražas;

 

B.  tā kā organisms 2004. gadā tika novērots Slovēnijā un ir ieviesies vismaz desmit dalībvalstīs un tā kā šis organisms apdraud arī citas dalībvalstis, kurās sastopamas šī auga sugas;

 

C.  tā kā organismu tā miera fāzē ir grūti identificēt un pret organismu vērstā fitosanitāro un bioloģisko risinājumu nepietiekamā iedarbība ir ļāvusi tam izplatīties;

 

D.  tā kā ar Direktīvu 2014/78/ES un Regulu (ES) Nr. 707/2014, ar kuru groza Direktīvu 2000/29/EK, Īrijai, Portugālei un Apvienotajai Karalistei ir noteikts aizsargāto zonu pagaidu statuss, bet tā kā ar Lēmumu 2014/690/ES tika atcelti dalībvalstīs piemērojamie ārkārtas pasākumi,

 

1.  mudina Eiropas Komisiju nodrošināt visu dalībvalstu aizsardzību pret organismu ar Direktīvas 2000/29/EK palīdzību;

 

2.  uzstāj, lai Eiropas Komisija atbalstītu organisma zinātnisko izpēti.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika