ONTWERPRESOLUTIE
PDF 241kWORD 47k
22.11.2016
PE596.663v01-00
 
B8-1393/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de dryocosmus kuriphilus


Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de dryocosmus kuriphilus  
B8-1393/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de Richtlijnen 2000/29/EG en 2014/78/EU,

–  gezien de Beschikkingen 2006/464/EG en 2014/690/EU en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 707/2014,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de dryocosmus kuriphilus ("het organisme") tot 70 % van een bepaalde oogst van de kweek van castanea sativa ("het gewas") beschadigt;

B.  overwegende dat het organisme in 2004 in Slovenië werd vastgesteld, dat het in minstens tien lidstaten voorkomt en dat de andere lidstaten waar dit gewas wordt gekweekt, eraan worden blootgesteld;

C.  overwegende dat het organisme zich heeft kunnen verspreiden omdat het in rustfase moeilijk te identificeren valt en de fytosanitaire en biologische oplossingen onvoldoende doeltreffend zijn;

D.  overwegende dat in Richtlijn 2014/78/EU en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 707/2014, tot wijziging van Richtlijn 2000/29/EG, aan Ierland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk tijdelijk het statuut van beschermde gebieden wordt toegekend, maar dat in Beschikking 2014/690/EU de op de lidstaten toepasselijke noodmaatregelen worden ingetrokken;

1.  moedigt de Commissie aan de bescherming van alle lidstaten tegen dit organisme te garanderen via Richtlijn 2000/29/EG;

2.  spoort de Commissie aan wetenschappelijk onderzoek naar dit organisme te ondersteunen.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid