PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 382kWORD 47k
22.11.2016
PE596.663v01-00
 
B8-1393/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la Dryocosmus kuriphilus


Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la Dryocosmus kuriphilus  
B8-1393/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Directivele 2000/29/CE și 2014/78/UE,

–  având în vedere Deciziile 2006/464/CE și 2014/690/UE, precum și Regulamentul (UE) nr. 707/2014,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Dryocosmus kuriphilus (denumit în continuare „organismul”) atacă culturile de Castanea sativa (denumită în continuare „planta”) în proporție de până la 70 % dintr-o recoltă dată;

 

B.  întrucât organismul a fost observat în Slovenia în 2004 și s-a răspândit în cel puțin zece state membre și întrucât alte state membre în care este cultivată planta sunt expuse la organism;

 

C.  întrucât identificarea dificilă a organismului în etapa de incubație și eficacitatea insuficientă a soluțiilor fitosanitare și biologice împotriva sa i-au permis acestuia să se înmulțească;

 

D.  întrucât Directiva 2014/78/UE și Regulamentul (UE) nr. 707/2014 de modificare a Directivei 2000/29/CE le-au conferit Irlandei, Portugaliei și Regatului Unit un statut temporar de arii protejate, însă întrucât, prin Decizia 2014/690/UE, măsurile de urgență aplicabile statelor membre au fost abrogate,

 

1.  încurajează Comisia Europeană să asigure protecția tuturor statelor membre împotriva organismului prin Directiva 2000/29/CE;

 

2.  îndeamnă Comisia Europeană să sprijine cercetarea științifică cu privire la organism.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate