NÁVRH UZNESENIA
PDF 249kWORD 47k
22.11.2016
PE596.663v01-00
 
B8-1393/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o hrnčiarke gaštanovej (Dryocosmus kuriphilus)


Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o hrnčiarke gaštanovej (Dryocosmus kuriphilus)  
B8-1393/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na smernice 2000/29/ES a 2014/78/EÚ,

–  so zreteľom na rozhodnutia 2006/464/ES, 2014/690/EÚ a nariadenie 707/2014,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže hrnčiarka gaštanová (ďalej len „organizmus“) ničí gaštan jedlý (Castanea sativa) (ďalej len „rastlina“) až do 70 % danej úrody;

 

B.  keďže organizmus bol pozorovaný v Slovinsku v roku 2004 a nachádza sa v najmenej desiatich členských štátoch a ďalšie členské štáty, v ktorých sa pestuje táto rastlina, sú ohrozené týmto organizmom;

 

C.  keďže ťažkosti pri identifikácii organizmu v latentnej fáze a nedostatočná účinnosť fytosanitárnych a biologických prostriedkov na organizmus umožnili jeho rozšírenie;

 

D.  keďže smernica 2014/78/EÚ a nariadenie 707/2014, ktorým sa mení smernica 2000/29/ES, udelili Írsku, Portugalsku a Spojenému kráľovstvu dočasný štatút chránenej oblasti, ale rozhodnutím 2014/690/EÚ sa núdzové opatrenia, ktoré sa uplatňujú na členské štáty, zrušili;

 

1.  nabáda Európsku komisiu, aby smernicou 2000/29/ES zabezpečila ochranu všetkých členských štátov proti organizmu;

 

2.  vyzýva Európsku komisiu, aby podporila vedecký výskum o organizme.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia