PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 307kWORD 47k
22.11.2016
PE596.663v01-00
 
B8-1393/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o kostanjevi šiškarici


Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o kostanjevi šiškarici  
B8-1393/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju direktiv 2000/29/ES in 2014/78/EU,

–  ob upoštevanju Odločbe 2006/464/ES, Sklepa 2014/690/EU in Uredbe št. 707/2014,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker kostanjeva šiškarica (v nadaljnjem besedilu: organizem) na pravem kostanju (v nadaljnjem besedilu: rastlina) povzroča škodo, ki prizadene do 70 % letnega pridelka;

 

B.  ker je bil organizem leta 2004 opažen v Sloveniji in se je razširil v najmanj deset držav članic, organizmu pa so izpostavljene tudi rastline v drugih državah članicah;

 

C.  ker je organizem v mirujoči fazi težko identificirati ter ker so fitosanitarne in biološke rešitve premalo učinkovite, zato se je organizem lahko razširil;

 

D.  ker je bil z Direktivo 2014/78/EU in Uredbo št. 707/2014, s katerima je bila spremenjena Direktiva 2000/29/ES, Irski, Portugalski in Združenemu kraljestvu priznan začasni status varovanih območij, nujni ukrepi, ki so se uporabljali v državah članicah, pa so bili s Sklepom 2014/690/EU razveljavljeni;

 

1.  spodbuja Evropsko komisijo, naj vsem državam članicam zagotovi zaščito pred organizmom z Direktivo 2000/29/ES;

 

2.  poziva Evropsko komisijo, naj podpira znanstvene raziskave o organizmu.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov