Návrh usnesení - B8-1394/2016Návrh usnesení
B8-1394/2016

NÁVRH USNESENÍ o harmonizaci rodinných politik v členských státech Unie zaměřené na zvýšení demografického růstu

28.11.2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Aldo Patriciello

B8-1394/2016

Návrh usnesení Evropského Parlamentu o harmonizaci rodinných politik v členských státech Unie zaměřené na zvýšení demografického růstu

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v Evropě se zpomalil přirozený přírůstek obyvatelstva a většina regionů, kterých se týká pokles počtu obyvatel, se nachází ve východních a jižních členských státech; vzhledem k tomu, že v 17 regionech úrovně NUTS 3 klesl počet obyvatel v roce 2014 o více než 15 osob na 1 000 obyvatel (zdroj: Eurostat);

B.  vzhledem k tomu, že počet úmrtí přesahuje počet narození v řadě států EU, mezi něž patří Německo, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Česká republika a rovněž Švédsko a pobaltské země;

C.  vzhledem k očividným potížím při vytváření a prosazování rodinných politik na evropské úrovni, jejichž následkem existuje dvourychlostní Unie, která má zjevně k této problematice chabý a neutrální postoj;

D.  vzhledem k tomu, že pokles počtu obyvatel má negativní dopad na socioekonomický systém;

1.  vyzývá Komisi, aby přijala nový návrh nařízení či směrnice zaměřený na sjednocení přímých a nepřímých rodinných politik a aby přitom kladla důraz na osvědčené postupy rozšířené v některých členských státech (Francie, Belgie, Španělsko a Portugalsko) za účelem postupného sladění a zvýšení míry porodnosti.