PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 388kWORD 47k
28.11.2016
PE596.664v01-00
 
B8-1394/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl šeimos politikos Sąjungos valstybėse narėse suderinimo siekiant padidinti gyventojų skaičiaus augimą


Aldo Patriciello

Europos Parlamento pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl šeimos politikos Sąjungos valstybėse narėse suderinimo siekiant padidinti gyventojų skaičiaus augimą  
B8-1394/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi nebėra natūralaus gyventojų skaičiaus augimo ir kadangi dauguma regionų, kuriuose gyventojų skaičius mažėja, yra rytinėse ir pietinėse valstybėse narėse; kadangi 2014 m. 17 NUTS 3 lygio regionų gyventojų skaičius sumažėjo daugiau kaip 15 žmonių 1 000 gyventojų (šaltinis: Eurostatas);

B.  kadangi daugelyje ES valstybių, kaip antai Vokietijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Čekijos Respublikoje, taip pat Švedijoje ir Baltijos valstybėse, mirusiųjų skaičius yra didesnis nei gimusiųjų;

C.  kadangi visoje Europoje esama akivaizdžių sunkumų šeimos politikos planavimo ir įgyvendinimo srityje ir todėl esama „dviejų greičių“ Europos Sąjungos, kuri šiose srityse yra silpna ir neutrali;

D.  kadangi gyventojų skaičiaus mažėjimas neigiamai veikia socialinę ir ekonominę sistemą;

1.  ragina Komisiją priimti naują pasiūlymą dėl reglamento ar direktyvos, skirtą tiesioginei ir netiesioginei šeimos politikai suvienodinti, ir ypatingą dėmesį skirti kai kuriose valstybėse narėse (Prancūzijoje, Belgijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje) paplitusiai gerai praktikai, siekiant laipsniško suderinimo ir gimstamumo didinimo.

Teisinė informacija - Privatumo politika