Návrh uznesenia - B8-1394/2016Návrh uznesenia
B8-1394/2016

NÁVRH UZNESENIA o harmonizácii rodinných politík v členských štátoch Únie s cieľom zvýšiť rast obyvateľstva

28.11.2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Aldo Patriciello

B8-1394/2016

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o harmonizácii rodinných politík v členských štátoch Únie s cieľom zvýšiť rast obyvateľstva

Európsky parlament ,

A.  keďže v Európe sa spomalil prirodzený prírastok obyvateľstva a väčšina regiónov, ktorých sa týka pokles počtu obyvateľov, sa nachádza v členských štátoch na juhu a východe EÚ; keďže v roku 2014 v 17 regiónoch na úrovni NUTS 3 bol zaznamenaný pokles počtu obyvateľov o viac ako 15 osôb na 1 000 obyvateľov (zdroj: Eurostat);

B.  keďže počet úmrtí presahuje počet narodení v mnohých krajinách EÚ, medzi ktoré patrí Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Česká republika a tiež Švédsko a pobaltské krajiny;

C.  keďže pri navrhovaní a vykonávaní rodinných politík na európskej úrovni existujú zjavné ťažkosti a v dôsledku čoho existuje dvojrýchlostná Únia, ktorá má zjavne k tejto problematike chabý a neutrálny postoj;

D.  keďže demografický pokles má negatívny vplyv na sociálno-ekonomický systém;

1.  vyzýva Komisiu, aby prijala nový návrh nariadenia alebo smernice zameranej na harmonizáciu priamych a nepriamych rodinných politík so zameraním na osvedčené postupy v niektorých členských štátoch (Francúzsko, Belgicko, Španielsko a Portugalsko) s cieľom postupne zosúladiť a zvýšiť mieru pôrodnosti.