Predlog resolucije - B8-1394/2016Predlog resolucije
B8-1394/2016

  PREDLOG RESOLUCIJE o uskladitvi družinskih politik v državah članicah Unije za večjo demografsko rast

  28.11.2016

  v skladu s členom 133 Poslovnika

  Aldo Patriciello

  B8-1394/2016

  Predlog resolucije Evropskega parlamenta o uskladitvi družinskih politik v državah članicah Unije za večjo demografsko rast

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

  A.  ker Evropa ne dosega več skupne rasti zaradi naravnega prirastka prebivalstva in ker je večina regij, v katerih se število prebivalstva zmanjšuje, v vzhodnih in južnih državah članicah; ker se je leta 2014 v 17 regijah na ravni NUTS 3 število prebivalstva zmanjšalo za več kot 15 osebna 1000 prebivalcev (vir: Eurostat);

  B.  ker število smrti presega število rojstev v številnih državah EU, med drugim v Nemčiji, na Madžarskem, v Romuniji, Bolgariji, na Češkem ter Švedskem in v baltskih državah;

  C.  ker je na evropski ravni izrazito težko načrtovati in izvajati družinske politike, zato obstaja Evropska unija dveh hitrosti, ki je na teh področjih videti šibka in nevtralna;

  D.  ker zmanjševanje števila prebivalstva negativno vpliva na socialno-ekonomski sistem;

  1.  poziva Komisijo, naj za postopno uskladitev in za povečanje rodnosti sprejme nov predlog uredbe ali direktive, namenjen poenotenju neposrednih in posrednih družinskih politik, s poudarkom na dobrih praksah, ki so razširjene v nekaterih državah članicah (Francija, Belgija, Španija in Portugalska).