PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 241kWORD 47k
20.12.2016
PE596.673v01-00
 
B8-1403/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o cjepivu protiv virusa H1N1


Mireille D’Ornano

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o cjepivu protiv virusa H1N1  
B8-1403/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je nekoliko cjepiva protiv virusa H1N1 dobilo dozvolu za stavljanje na tržište Unije, među ostalim 25. svibnja 2008. godine cjepivo Pandemrix (dalje u tekstu „cjepivo”);

B.  budući da se u studiji projekta VAESCO iz srpnja 2011. navodi da postoji uzročno-posljedična veza između davanja cjepiva i povećanog rizika od narkolepsije, posebice kod osoba mlađih od 19 godina;

C.  budući da se cjepivo također povezuje s povećanim rizikom od pojave Guillain-Barréova sindroma te da bi upotreba adjuvanata na bazi skvalena mogla biti odgovorna za povećani rizik od razvoja autoimunih bolesti;

1.  prima na znanje mišljenja Svjetske zdravstvene organizacije o tom cjepivu (iz 2009.) te ažurirano mišljenje Europske agencije za lijekove iz svibnja 2016.;

2.  potiče ipak Komisiju da uz pomoć Europske agencije za lijekove izradi studiju o tome postoji li veza između cjepiva i navedenih zdravstvenih rizika;

3.  također potiče Komisiju da u skladu s tim izmijeni preporuke o cjepivu.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti