ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 464kWORD 47k
20.12.2016
PE596.675v01-00
 
B8-1405/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно резистентността към антибиотици и лечението на Neisseria gonorrhoeae


Мирей Д'Орнано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно резистентността към антибиотици и лечението на Neisseria gonorrhoeae  
B8-1405/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 158 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че гонореята засяга годишно 78 милиона души и че нейното разпространение в Европейското икономическо пространство се разви от 8 на 20 случая на 100 000 души население между 2008 и 2014 г.;

Б.  като има предвид, че гонореята може да причини безплодие и с нея рискът от зараза с ХИВ се удвоява или утроява;

В.  като има предвид, че лечението с антибиотици на гонореята е ефикасно в около 95% от случаите, но че са докладвани случаи на резистентност към антибиотици в 36 държави и че Световната здравна организация (СЗО) разглежда тази резистентност към антибиотици като основен проблем на общественото здравеопазване;

Г.  като има предвид, че в своя доклад за 2014 г. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията препоръчва по-специално цефтриаксон и азитромицин въпреки увеличаващата се резистентност към антибиотици;

1.  насърчава Европейската комисия, посредством Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, да актуализира своите препоръки във връзка с гонореята, като използва препоръките на СЗО (2016 г.), и да засили наблюдението на резистентността към антибиотици;

2.  насърчава държавите членки да актуализират своите препоръки в зависимост от случаите на резистентност към антибиотици, докладвани от техните органи в сферата на здравеопазването.

Правна информация - Политика за поверителност