FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 245kWORD 47k
20.12.2016
PE596.675v01-00
 
B8-1405/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om antibiotikaresistens og behandlingen af Neisseria gonorrhoeae


Mireille D’Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets forslag til beslutning om antibiotikaresistens og behandlingen af Neisseria gonorrhoeae  
B8-1405/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 158 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at gonorré årligt rammer 78 millioner personer, og at dens forekomst i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er steget fra 8 til 20 tilfælde pr. 100 000 indbyggere mellem 2008 og 2014;

B.  der henviser til, at gonorré kan medføre sterilitet og to- eller tredoble risikoen for hivinfektion;

C.  der henviser til, at behandlinger af gonorré med antibiotika er effektive i ca. 95 % af tilfældene, men at der er berettet om tilfælde af antibiotikaresistens i 36 stater, og at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) betragter denne antibiotikaresistens som et stort folkesundhedsproblem;

D.  der henviser til, at Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) anbefaler navnlig ceftriaxon og azithromycin på trods af den stigende antibiotikaresistens;

1.  opfordrer Kommissionen til med hjælp fra ECDC at ajourføre sine anbefalinger om gonorré og i denne forbindelse støtte sig til WHO's anbefalinger (2016) og til at styrke overvågningen af antibiotikaresistens;

2.  opfordrer medlemsstaterne til at ajourføre deres anbefalinger under hensyntagen til de tilfælde af antibiotikaresistens, som deres sundhedsmyndigheder har indberettet;

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik