Rezolūcijas priekšlikums - B8-1405/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-1405/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par antibiotiku rezistenci un Neisseria gonorrhoeae ārstēšanu

20.12.2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

Mireille D’Ornano

B8-1405/2016

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par antibiotiku rezistenci un Neisseria gonorrhoeae ārstēšanu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 158. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā katru gadu gonoreja skar 78 miljonus cilvēku un tā izplatība Eiropas Ekonomikas zonā no 2008. gada līdz 2014. gadam ir pieaugusi no 8 līdz 20 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju;

B.  tā kā gonoreja var izraisīt neauglību un divreiz vai trīsreiz palielināt risku inficēties ar HIV;

C.  tā kā gonorejas ārstēšana ar antibiotikām ir efektīva aptuveni 95 % gadījumu, taču 36 valstīs ir novērota antibiotiku rezistence, un tā kā Pasaules Veselības organizācija (PVO) uzskata, ka antibiotiku rezistence ir sabiedrības veselības nozīmīga problēma;

D.  tā kā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) savā 2014. gada ziņojumā iesaka tieši ceftriaxone un azithromycin zāles, neraugoties uz augošo antibiotiku rezistenci,

1.  mudina Komisiju, sadarbojoties ar ECDC, atjaunināt savus ieteikumus par gonoreju, pamatojoties uz PVO ieteikumiem (2016), un pastiprināt antibiotiku rezistences uzraudzību;

2.  mudina dalībvalstis atjaunināt savus ieteikumus, pamatojoties uz to veselības iestāžu ziņojumiem par antibiotiku rezistences gadījumiem.