ONTWERPRESOLUTIE
PDF 240kWORD 47k
20.12.2016
PE596.675v01-00
 
B8-1405/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de resistentie tegen antibiotica en behandeling van gonokokken


Mireille D’Ornano

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de resistentie tegen antibiotica en behandeling van gonokokken  
B8-1405/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 158 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat gonorroea jaarlijks 78 miljoen personen treft en dat de prevalentie ervan in de Europese Economische Ruimte tussen 2008 en 2014 is toegenomen van 8 tot 20 gevallen per 100 000 inwoners;

B.  overwegende dat gonorroea onvruchtbaarheid kan veroorzaken en het risico van hiv-besmetting met twee of drie kan vermenigvuldigen;

C.  overwegende dat behandelingen van gonorroea met antibiotica doeltreffend zijn in ongeveer 95 % van de gevallen, maar dat gevallen van antibioticaresistentie zijn gemeld in 36 landen en dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze antibioticaresistentie beschouwt als een ernstig probleem voor de volksgezondheid;

D.  overwegende dat het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) in zijn verslag voor 2014 met name ceftriaxon en azitromycine aanbeveelt, ondanks de toenemende antibioticaresistentie;

1.  moedigt de Commissie ertoe aan via het ECDC haar aanbevelingen over gonorroea te actualiseren op basis van die van de WHO (2016) en de controle op antibioticaresistentie te intensiveren;

2.  moedigt de lidstaten ertoe aan hun aanbevelingen te actualiseren volgens de gevallen van antibioticaresistentie die door hun gezondheidsinstanties worden gemeld.

Juridische mededeling - Privacybeleid