PROJEKT REZOLUCJI
PDF 317kWORD 47k
20.12.2016
PE596.675v01-00
 
B8-1405/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie oporności na antybiotyki i leczenia Neisseria gonorrhoeae


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie oporności na antybiotyki i leczenia Neisseria gonorrhoeae  
B8-1405/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 158 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rzeżączka dotyka corocznie 78 mln osób, a jej występowanie w Europejskim Obszarze Gospodarczym nasiliło się, z 8 do 20 przypadków na 100 000 mieszkańców między 2008 a 2014 r.;

B.  mając na uwadze, że rzeżączka może powodować bezpłodność oraz podwaja lub potraja ryzyko zakażenia HIV;

C.  mając na uwadze, że terapie antybiotykowe przeciw rzeżączce są skuteczne w około 95 % przypadków, jednak w 36 państwach zgłoszono przypadki oporności na antybiotyki, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje taką oporność na antybiotyki za ważny problem dla zdrowia publicznego;

D.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu za 2014 r. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zaleca w szczególności stosowanie ceftriaksonu i azytromycyny, pomimo rosnącej oporności na antybiotyki;

1.  zachęca Komisję Europejską, za pośrednictwem ECDC, do aktualizacji jej zaleceń dotyczących rzeżączki w oparciu o zalecenia WHO (z 2016 r.) oraz do uważniejszego monitorowania oporności na antybiotyki;

2.  zachęca państwa członkowskie do aktualizacji krajowych zaleceń stosownie do występowania przypadków oporności na antybiotyki zgłoszonych przez ich służby sanitarne.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności