FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 241kWORD 47k
20.12.2016
PE596.675v01-00
 
B8-1405/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om antibiotikaresistens och behandlingen av Neisseria gonorrhoeae


Mireille D’Ornano

Förslag till Europaparlamentets resolution om antibiotikaresistens och behandlingen av Neisseria gonorrhoeae  
B8-1405/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 158 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Gonorré drabbar 78 miljoner människor varje år och dess prevalens i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har ökat från 8 till 20 fall per 100 000 invånare mellan 2008 och 2014.

B.  Gonorré kan leda till infertilitet och fördubblar eller tredubblar risken för HIV-infektion.

C.  Behandling med antibiotika mot gonorré är effektivt i cirka 95 procent av fallen, men det har rapporterats om fall av antibiotikaresistens i 26 länder, och Världshälsoorganisationen (WHO) betraktar denna antibiotikaresistens som ett allvarligt folkhälsoproblem.

D.  I sin rapport från 2014 rekommenderar Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) bland annat användning av ceftriaxon och azitromycin, trots den växande antibiotikaresistensen.

1.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att, med hjälp av ECDC, uppdatera sina rekommendationer om gonorré på grundval av rekommendationerna från WHO (2016) samt att förstärka övervakningen av antibiotikaresistensen.

2.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att uppdatera sina rekommendationer med anledning av de fall av antibiotikaresistens som rapporterats från deras hälsovårdsmyndigheter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy