PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 385kWORD 46k
21.12.2016
PE596.677v01-00
 
B8-1407/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl rizikos, susijusios su sterilizacinių implantų „Essure“ naudojimu


Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl rizikos, susijusios su sterilizacinių implantų „Essure“ naudojimu  
B8-1407/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 4, 6 ir 9 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Europos vaistų agentūros (EMA) uždavinys – saugoti visuomenės sveikatą vertinant vaistus, ypač tais atvejais, kai pranešama apie nepageidaujamą vaistų poveikį;

B.  kadangi šiuo metu įtariama, kad sterilizaciniai implantai „Essure“, kuriuos gamina bendrovė „Bayer“, gali sukelti kraujavimą, neurologinius ir raumenų sistemos sutrikimus, ir šie įtarimai yra tokio masto, kad JAV jau tūkstantis moterų pateikė skundus prieš gamintoją;

C.  kadangi, gamintojo duomenimis, nuo 2001 m. pasaulyje parduota apie vieną milijoną šios medicinos priemonės vienetų, iš kurių 240 000 – Prancūzijoje;

1.  ragina Komisiją:

–  prašyti EMA atlikti tyrimą siekiant nedelsiant nustatyti, ar šios priemonės nekelia pavojaus sveikatai;

–  imtis atitinkamų priemonių, jei paaiškėtų, kad šios priemonės kelia nemažą pavojų jas naudojančių moterų sveikatai.

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika