REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 383kWORD 47k
21.12.2016
PE596.677v01-00
 
B8-1407/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par riskiem, kas saistīti ar sterilizācijas implantu Essure izmantošanu


Mireille D'Ornano

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par riskiem, kas saistīti ar sterilizācijas implantu Essure izmantošanu  
B8-1407/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 4., 6. un 9. pantu,

–  ņemot vērā Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir atbildīga par sabiedrības veselības aizsardzību, veicot zāļu vērtēšanu, jo īpaši, ja ir liecības par nelabvēlīgu ietekmi;

B.  tā kā ir aizdomas, ka sterilizācijas implanti Essure, ko ražo Bayer, var izraisīt hemorāģiskas, neiroloģiskas un muskuļu problēmas, jo, piemēram, ASV, ap 1000 sieviešu jau ir iesniegušas sūdzību pret šo ražotāju;

C.  tā kā saskaņā ar ražotāju kopš 2001. gada visā pasaulē ir pārdots apmēram 1 000 000 šo medicīnisko ierīču, tostarp 240 000 Francijā,

1.  aicina Komisiju:

–  pieprasīt EMA veikt izmeklēšanu, lai ātri nodrošinātu šo ierīču nekaitīgumu;

–  veikt atbilstošus pasākumus, ja šādas ierīces ievērojami apdraud sieviešu veselību.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika