PROJEKT REZOLUCJI
PDF 315kWORD 47k
21.12.2016
PE596.677v01-00
 
B8-1407/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ryzyka związanego ze stosowaniem implantów sterylizacyjnych Essure


Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ryzyka związanego ze stosowaniem implantów sterylizacyjnych Essure  
B8-1407/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 4, 6 i 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że misją Europejskiej Agencji Leków (EMA) jest ochrona zdrowia publicznego poprzez ocenę leków, w szczególności gdy zasygnalizowane zostaną niepożądane skutki uboczne;

B.  mając na uwadze, że obecnie zachodzi podejrzenie, iż implanty sterylizacyjne Essure produkowane przez firmę Bayer powodują problemy krwotoczne, neurologiczne i mięśniowe na tyle poważne, że w Stanach Zjednoczonych skargę przeciw producentowi złożyło już tysiąc kobiet;

C.  mając na uwadze, że według producenta od 2001 r. na świecie sprzedano około miliona sztuk tego wyrobu medycznego, z czego 240 000 we Francji;

1.  apeluje do Komisji, aby:

–  zwróciła się do EMA o przeprowadzenie dochodzenia mającego na celu szybkie upewnienie się co do nieszkodliwości tych wyrobów;

–  przyjęła właściwe środki w przypadku, gdyby wyroby te stwarzały znaczne ryzyko dla zdrowia korzystających z nich kobiet.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności