FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 46k
19.12.2016
PE596.678v01-00
 
B8-1408/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om skibsophugningsindustrien


Mireille D'Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om skibsophugningsindustrien  
B8-1408/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at verdensflåden tæller 90 000 fartøjer, at ca. 3 000 fartøjer hvert år skrottes, og at dette tal vil stige kraftigt de kommende år;

B.  der henviser til, at globaliseringen har ført til, at skibsophugningsindustrien udflytter deres virksomheder til lande med billig arbejdskraft, hvor arbejdstagerne oftest udsættes for farlige stoffer;

C.  der henviser til, at det i artikel 6 i TEUF er fastsat, at Den Europæiske Union har kompetence til at understøtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes tiltag på området industri;

D.  der henviser til, at artikel 153 i TEUF giver Den Europæiske Union beføjelse til at vedtage direktiver vedrørende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

1.  opfordrer Europa-Kommissionen til at:

- støtte en europæisk industrialiseringspolitik vedrørende skibsophugning

- fremme beskyttelsen af miljøet og arbejdstagernes sundhed, og navnlig af Den Internationale Arbejdsorganisations principper, på disse arbejdspladser;

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik