PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 154kWORD 46k
19.12.2016
PE596.678v01-00
 
B8-1408/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o industriji rezanja brodova


Mireille D'Ornano

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o industriji rezanja brodova  
B8-1408

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da svjetsku flotu čini 90 000 brodova i da se svake godine oko 3000 brodova škartira te da će se taj broj znatno povećati tijekom sljedećih godina;

B.  budući da je globalizacija dovela do toga da se industrija rezanja brodova preseli u države s malom cijenom radne snage u kojima su radnici najčešće izloženi opasnim tvarima;

C.  budući da se u članku 6. UFEU-a navodi da je Europska unija nadležna za podupiranje, dopunjivanje ili koordiniranje djelovanja država članica u području industrije;

D.  budući da se u članku 153. UFEU-a Europskoj uniji dodjeljuje ovlast donošenja direktiva u području sigurnosti i zdravlja radnika;

1.  potiče Europsku komisiju:

– da podupre europsku politiku industrijalizacije u sektoru rezanja brodova;

– da promiče zaštitu okoliša i zdravlja radnika te osobito načela Međunarodne organizacije rada na tim radilištima.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti