PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 381kWORD 47k
19.12.2016
PE596.678v01-00
 
B8-1408/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl laivų ardymo pramonės


Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl laivų ardymo pramonės  
B8-1408/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi pasaulio laivyną sudaro 90 000 laivų ir kasmet apie 3000 tūkstančiai laivų tampa atliekomis ir kadangi per ateinančius kelerius metus šis skaičius smarkiai didės;

B.  kadangi globalizacija lėmė, kad laivų ardymo pramonės įmonės veiklą perkelia į šalis, kuriose pigi darbo jėga ir kuriose darbuotojai dažniausiai patiria kenksmingų medžiagų poveikį;

C.  kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6 straipsnyje teigiama, kad Europos Sąjungos kompetencijai priklauso remti, koordinuoti ir papildyti valstybių narių veiksmus pramonės srityje;

D.  kadangi SESV sutarties 153 straipsniu Europos Sąjungai suteikiami įgaliojimai priimti direktyvas darbuotojų sveikatos ir saugos srityje;

1.  ragina Europos Komisiją:

– remti Europos industrializacijos politiką laivų ardymo srityje;

– skatinti darbuotojų aplinkos ir sveikatos apsaugą minėtose darbo vietose ir visų pirma skatinti laikytis Tarptautinės darbo organizacijos principų.

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika