Päätöslauselmaesitys - B8-1409/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1409/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS makeisten sisältämästä titaanidioksidista

22.12.2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Mireille D’Ornano

B8-1409/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys makeisten sisältämästä titaanidioksidista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon ”Agir pour l’environnement” -kansalaisjärjestön lokakuussa 2016 esiin tuoman seikan, jonka mukaan noin sadassa makeisessa, jotka sisältävät elintarvikeväriä E171, on titaanidioksidin nanopartikkeleita;

B.  ottaa huomioon, että nämä partikkelit voivat tunkeutua suoliston, aivojen tai munuaisten muodostaman esteen lävitse ja että niissä olevat myrkyt vaikuttavat haitallisesti DNA:han, jolloin syntyy sairauksia (harmaakaihi, syöpä, diabetes) aiheuttavia tulehdusreaktioita, solukuolemia ja hapettumisstressiä;

C.  ottaa huomioon, että lapset saavat näitä aineita nelinkertaisen määrän muihin verrattuna, koska he syövät paljon makeaa;

D.  ottaa huomioon, että vaikka Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) on vuodesta 2006 lähtien luokitellut titaanidioksidin 2B-luokan karsinogeeniksi, jolle altistuminen hengitysteitse on todennäköistä, EFSA (Euroopan elintarvikevirasto) ei ole pitänyt asiaa terveyden kannalta ongelmallisena, vaan on jatkanut aineen käyttölupaa syyskuussa 2016;

1.  kehottaa komissiota soveltamaan ennalta varautumisen periaatetta ja omaksumaan varovaisen lähestymistavan tämän aineen suhteen sekä ottamaan huomioon IARC:n vuonna 2006 tekemän päätöksen.