FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 240kWORD 45k
21.12.2016
PE596.680v01-00
 
B8-1410/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om artemisinin til behandling af tuberkulose


Mireille D’Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om artemisinin til behandling af tuberkulose   
B8-1410/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Verdenssundhedsorganisationen har oplyst, at 10,4 millioner mennesker blev smittet med tuberkulose i 2015, og at 1,8 millioner døde af sygdommen, samt at tuberkulose er en af de ti vigtigste dødsårsager i verden, eftersom en tredjedel af jordens befolkning latent er bærere af Mycobacterium tuberculosis;

B.  der henviser til, at 480 000 personer i 2015 udviklede en form for tuberkulose, der var multiresistent over for antibiotika, og at 9,5 % af disse mennesker havde pådraget sig ultraresistente tuberkuloseformer, som i 72 % af sygdomstilfældene ikke reagerede på behandling;

C.  der henviser til, at antibiotikaresistens giver anledning til 700 000 dødsfald om året og kan forventes at forårsage yderligere 10 millioner dødsfald frem til 2050, og at det er vigtigt at finde frem til innovative behandlingsmetoder som et alternativ til antibiotika;

D.  der henviser til, at en undersøgelse af 28. april 2016 fra universitetet i delstaten Michigan (USA) har vist, at stoffet artemisinin, der udvindes af artemisia annua, har en hæmmende indvirkning på oxygensensorerne hos Mycobacterium tuberculosis og gør det muligt at udrydde denne bakterie i den latente fase;

1.  opfordrer Kommissionen til at støtte forskning i alternative metoder til behandling af Mycobacterium tuberculosis, særlig hvad angår artemisinin.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik