PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 232kWORD 47k
21.12.2016
PE596.680v01-00
 
B8-1410/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


artemisiinista tuberkuloosin hoidossa


Mireille D’Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys artemisiinista tuberkuloosin hoidossa   
B8-1410/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestön mukaan 10,4 miljoonaa ihmistä sairastui tuberkuloosiin vuonna 2015 ja 1,8 miljoonaa kuoli kyseiseen sairauteen ja että tuberkuloosi on yksi kymmenestä yleisimmästä kuolinsyystä maailmalla, sillä yksi kolmannes maailman väestöstä on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin oireeton kantaja;

B.  ottaa huomioon, että 480 000 ihmiselle kehittyi vuonna 2015 antibiooteille monilääkeresistentti tuberkuloosi, heistä 9,5 prosenttia sairasti erittäin resistenttiä tuberkuloosia ja heistä 72 prosentilla hoito epäonnistui;

C.  toteaa, että antibioottiresistenssi aiheuttaa vuosittain 700 000 kuolemantapausta ja että vuoteen 2050 mennessä määrä saattaa nousta 10 miljoonaan; pitää tärkeänä kehittää antibiootit korvaavia innovatiivisia hoitomuotoja;

D.  toteaa, että Yhdysvalloissa Michiganin osavaltion yliopiston 28. huhtikuuta 2016 julkaiseman tutkimuksen mukaan artemisiini, jota saadaan kesämarunasta (Artemisia annua), estää Mycobacterium tuberculosis -bakteerin hapensaannin, jolloin se voidaan oireettomassa vaiheessaan tuhota;

1.  kehottaa Euroopan komissiota tukemaan Mycobacterium tuberculosis -bakteerin korvaavien hoitomuotojen tutkimusta, erityisesti artemisiinia koskevaa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö